ODBORNÍK RADÍ

Prečo druhí úspech majú a „ja“ nie? Čo zmeniť, ak ťaháte v práci „od svitu do mrku“ a stále nemáte dostatok?

prosperita

Prosperita v našich životoch je výsledkom toho, ako myslíme, cítime a konáme. Dobrá správa je, že je možné sa naučiť myslieť a cítiť inak. Emočná gramotnosť je schopnosť rozpoznávať emócie a procesy s nimi súvisiace. Súčasne je to schopnosť pozorovať svoje reakcie na vzniknuté emócie a rozvíjať túto zručnosť. Prínosom je zvýšenie kvality života v osobnej aj pracovnej oblasti.

Read More »

Max Kašparů: Na výchovu detí nie je šablóna. Niektoré dieťa treba pochváliť, iné je treba vedieť napomenúť.

Profesor Max Kašparů

Majú dnešné deti príliš veľa slobody a možností, až sa v tom strácajú? Je možné stanoviť hranice ochrany dieťaťa zo strany rodiča pred negatívnymi, traumatizujúcimi vplyvmi súčasného života? Ak áno, kde sú tie hranice, aby dieťa napokon nebolo ešte viac traumatizované realitou?

Read More »

Večer si nezapnete sukňu či nohavice? Nafukuje vás? Zvýšená tvorba plynu v tenkom čreve nie je normál…

NAFUKOVANIE je častý problém

Tento plyn  robí problémy. Prečo? Hromadí sa a veľmi zle sa dostáva z tela von. Prejavuje sa to tým, že si napr. poobede alebo navečer nedokážeme zapnúť neelastickú sukňu alebo nohavice, neviete napriek úsiliu vtiahnuť brucho,  máte nepríjemný tlak, bolesť, pichanie v hornej časti brucha... alebo máme vygrgovanie a reflux.  Reflux je v tomto prípade príznakom PRETLAKOVANIA hornej časti tráviaceho traktu a zlyhania „ventilov“, ktoré bránia  spätnému  chodu , teda smerom k ústam...

Read More »

Psychológ Čuha: Všetci túžia po lepšom a krajšom živote, po úspešnejších vzťahoch. Ako to realizovať?

Zmena myslenia z negatívneho na pozitívne

Takže, ak chceme odpovedať na otázku, prečo ľudia myslia negatívne, tak je to vyslovene individuálna záležitosť každého jedného človeka. Preto myslia negatívne, lebo v ich živote sa stali tieto a tieto veci, ktoré to spôsobili, stretli sa s takýmito ľuďmi a prijali tieto myšlienky, ktoré ich vytvorili.

Read More »

Názor, že život môže byť dokonalý a bez stresu, vás iba vystavuje ešte väčšiemu stresu. Ako zvládať stres?

Ako zvládať stres

Podstatou zvládania stresu je dostať ho pod kontrolu, naučiť sa adekvátne zvládať záťažové situácie. Ak sa vyskytne problém a nie je v našich silách ho riešiť, či zmeniť vonkajšie okolnosti, ktoré ho vyvolávajú, treba zmeniť svoj postoj – urobiť vedomé rozhodnutie s problémom žiť, prijať skutočnosť, že situáciu nie je možné zmeniť. Prijať túto skutočnosť vôbec nie je ľahké

Read More »

Je veľký rozdiel medzi ťažným a chovným koňom. Nie cudzí, ale blízki ľudia sú tí, ktorí vás podržia.

Ako sa zbaviť strachu z budúcnosti

Vždy majte na mysli, že je veľký rozdiel medzi ťažným a chovným koňom. Nezabúdajte však tiež pestovať a udržiavať si ozajstné priateľstvá a, samozrejme, najmä čisté rodinné vzťahy. Nie cudzí, ale blízki ľudia sú tí, ktorí vás podržia. Ak si nie ste istí, urobte ešte jeden malý odvážny krôčik, ale majte vždy na mysli, že rozdávať sa nie je o dobrote.

Read More »

Vždy vyzeráme tak, ako sa cítime. Naše emócie a pocity pochádzajú z nášho vnútra.

Lepší vrabec v hrsti, ako holub na streche

Niekedy hovoríme, že nás niekto rozhneval alebo nám ublížil. Ale nikto nás nemôže prinútiť k tomu, aby sme cítili niečo iné než to, čo už máme v sebe. Rovnako nám nemôže niekto odskrutkovať vrch hlavy, vliezť do nej a stlačiť nám tlačidlo hnevu, či strachu alebo takto nám spôsobiť akúkoľvek bolesť prinášajúcu vnútorné utrpenie.

Read More »

Prvý školský deň: Dieťa by malo v každej situácii vedieť, že rodičia ho ľúbia, kedykoľvek ho vypočujú, pomôžu

Prvý školský deň

Možno prvé vzbury „mami, ja sa chcem ešte hrať“ prídu už počas prvých dní. V žiadnom prípade sa nedajte odradiť. Dôležité je zaviesť nový systém fungovania v rodine. Potom obavy rodičov „ako to všetko budeme zvládať“ zvyčajne  rýchlo pominú.  

Read More »

Ako a kedy vsadiť na intuíciu? „Vylaďme sa na jej tichý hlas a múdrosť. Šamana ukrýva v sebe každý z nás…“

Ako a kedy vsadiť na intuíciu

Intuíciu si často zamieňame s čímsi naučeným, s tým, čo nás učili rodičia, svet, systém naokolo. Často si ju tiež zamieňame so zmyslami, s tými, cez ktoré sme boli naučení rozpoznávať svet – chute, vône, pachy, zvuky, obrazy… Často si INTUÍCIU tiež zamieňame s intenzitou emócií.

Read More »

Digitálna demencia – ako zistíte, či vaše dieťa (a možno aj vy) trpíte digitálnou demenciou? Otestujte sa…

Šiesti kamaráti sa vybrali na víkend na turistiku do hôr, kde nie je internetový signál, aby si oddýchli od digitálnych technológií a vychutnali si naplno prírodu. Večer si založili táborák, vzali si gitaru a chceli si zaspievať pesničky z detstva a porozprávať si navzájom nejaké vtipy. Keďže si už na žiadnu nespomenuli, tak chceli použiť osvedčený prostriedok a hľadali telefónmi na internete. Škoda, že nemali signál. A tak sa tam všetci spolu nudili.

Read More »

Dvojité signály pri výchove detí môžu viesť až k výskytom bipolárnych porúch, psychóz.

Dvojitý signál

V psychológii sa pre situácie, kde nastáva slovný a telesný nesúlad, používa pomenovanie DVOJITÝ SIGNÁL (double signal). Symbolizuje nekongruentnosť, nesúlad, protichodné/paradoxné reakcie. Uvediem krátky príklad. Matka dietaťu hovorí: “Ľúbim ťa”. Avšak v rovnakej chvíli telom/rukami odtláča jeho objatie.

Read More »

“Povedz iba slovo a duša mi ozdravie…” – ako narábať so slovami aby boli liekom, nie zbraňou?

Povedz iba slovo a duša mi ozdravie

Manipulácia, slovíčkárenie, hranie sa s počutým, prekrúcanie. Takéto situácie zažíva každý z nás. Tento priestor, ktorý slová tiež umožňujú, je zradný a vyhráva v ňom ten slovne obratnejší. “Neodpovedaj na položenú otázku, ale povedz to, čo potrebuješ povedať ty!” – to je jedno z jeho “šikovných” pravidiel, ktoré sa často využíva v slovnej politike.

Read More »

Pre dušu banalizujeme čas potrebný na liečenie, hoci jazvy na duši môžu mať veľké následky…

Pre dušu banalizujeme čas potrebný na liečenie

Keď ste v tme, slová, ktoré vám hovoria pomocníci, akoby zostali za sklom. Cítite ich dôležitosť, ale nemáte silu vykročiť vpred. Ešte nenastal ten správny čas. V týchto chvíľach je najväčšou pomocou dať druhej strane najavo, že ste tu, keď vás bude potrebovať. Dať pocítiť, že existujú ľudia, ktorí vás majú radi takých, akí ste. A budú čakať, dovtedy, kým nastane čas. Vzájomná úcta, láska a porozumenie je to najviac, čo môžete urobiť.

Read More »

Počas prázdnin sa deti neučia z učebníc, ale zo života. Ako im vytvoriť zmysluplný program?

Počas prázdnin sa deti neučia z učebníc

Rozprávajte sa s deťmi o všetkom, čo spolu prežívate. Vychutnávajte si obojstranné spoznávanie sveta detí a dospelých. Aj takto pocítite skutočné čaro leta. Oživí nielen vaše vzťahy v rodinách... bude obrovským darom v podobe lásky, ktorá vám pomôže prežiť v radosti i obdobia bez slnečných lúčov...

Read More »

Stalo sa niekedy, že ÁNO ani zďaleka neznamenalo áno? A to napriek tomu, že bolo vyslovené?

Stalo sa niekedy, že ÁNO zďaleka neznamenalo áno?

Slovo samotné, a tu zámerne odhliadam od jeho významovej hodnoty, má naozaj vo väčšine prípadov oveľa menšiu obsahovú váhu, než jeho forma, ktorou ho použijeme. Obsah slov je to, na čom sme sa v našom spoločenskom systéme my, ľudia, dohodli, ako budeme pomenúvať deje, predmety či javy okolo nás.

Read More »

Príklad šikany zo školských lavíc: Urobte niečo, bojíme sa…

Stratégia riešenia šikanovania v školách

Poukazujem na význam prevencie v školskej i rodinnej výchove – predchádzať prejavom intolerancie, agresivity a šikanovania. V školách je potrebné do celoškolského prístupu na zvládnutie tejto problematiky zapojiť všetkých kompetentných vyškolených odborníkov pedagogických i nepedagogických zamestnancov, žiakov i rodičov. Zdôrazňujem nevyhnutnosť komplexného prístupu.

Read More »

Múdrosť šedín kedysi prinášala to, čo dnes vkladáme do života za pomoci rôznych guru

Múdrosť šedín kedysi prinášala to, čo dnes vkladáme do života za pomoci rôznych guru

Tento princíp, ktorý je korením našej „jesene života“, najlepšie reprezentuje POHĽAD prijímajúci všetko, čo sa deje, z postoja lásky, prirodzeného súcitu (nie však ľútosti) či podpory. Bez snahy o výsledok, merateľnú zmenu. Pohľad, ktorý už veľa videl a zažil, a teda nepotrebuje vstupovať do zbytočných, intenzívnych emócií. Pohľad, ktorý prijíma oba uhly, rozlišuje medzi osobným a neosobným. Uznávajúci čosi, čo nás presahuje. Pohľad, ktorý vníma prítomný okamih, ale zároveň aj minulosť a kontext.

Read More »