Vždy vyzeráme tak, ako sa cítime. Naše emócie a pocity pochádzajú z nášho vnútra.

Lepší vrabec v hrsti, ako holub na strecheVždy vyzeráme tak, ako sa cítime. Naše emócie a pocity pochádzajú z nášho vnútra.

Niekedy hovoríme, že nás niekto rozhneval alebo nám ublížil. Ale nikto nás nemôže prinútiť k tomu, aby sme cítili niečo iné než to, čo už máme v sebe. Rovnako nám nemôže niekto odskrutkovať vrch hlavy, vliezť do nej a stlačiť nám tlačidlo hnevu, či strachu alebo takto nám spôsobiť akúkoľvek bolesť prinášajúcu vnútorné utrpenie.

Je to nezmysel. A my to dobre vieme.

Vieme aj to, že to, že čo cítime, si vyberáme sami.

Rozhodovanie prebieha v kratučkom okamihu, keď zvyčajne reagujeme na podnety zvonka. Ak máme vnútri psychologickú bolesť, nastávajú situácie, ktoré si vytvárame a tie naše utrpenie v plnej sile odštartujú. Pokiaľ sa snažíme preniesť zodpovednosť za naše pocity na iného, v skutočnosti podceňujeme sami seba. Máme totiž strach, že zodpovednosť neunesieme a tak nevedome vstupujeme do role obete. Až raz pochopíme, že ide o naše pocity, o naše emócie, že my sme ich vytvorili. Až za ne prevezmeme zodpovednosť, nebudeme musieť manipulovať druhých, aby robili veci tak, aby sme sa my konečne cítili dobre.

Tým, že preberáme zodpovednosť za vlastné pocity, priznávame, že jedine my ich môžeme zmeniť.

Prebrať zodpovednosť za to, ako sa cítime, nám dáva obrovskú silu a moc. Zbavujeme sa všetkých druhov manipulácie, vydierania a lipnutia, aby situácia prebehla podľa nášho vopred dobre premysleného plánu.

Zrazu pochopíme, že táto situácia neprišla do našich životov náhodou: naše negatívne pocity a emócie nám ukazujú, v čom spočíva naša lekcia – čo by sme si mali osvojiť, zmeniť, čo sa v živote naučiť zvládnuť a robiť už úplne inak.

Poďakovať za negatívne pocity, ktoré sme vytvorili, nám dáva priestor pochopiť, v čom je náš potenciál.

Vyliečiť samých seba, aj danú situáciu už len tým, že zmeníme to, ako cítime. A tým zmeníme nielen to ako vyzeráme, to je len vedľajší produkt. Zmenou svojho vnútorného nastavenia meníme vo svojom živote úplne všetko a tá zmena je potom naozaj viditeľná.

ZORA VYPUŠŤÁKOVÁ, life a business koučka, mediátorka, etikoterapeutka, lektorka.

Zameriavam sa na riešenie konfliktov a podporu vzťahov v organizáciách, v tímoch, komunite, v pároch, aj k sebe samému. Pracujem tiež s témami ako mindset, emócie (nielen) na pracovisku, emočná gramotnosť, zdravie, sebadôvera a sebahodnota, leadership, motivácia, psychosomatika, ženy a práca… Viac na www.priestorprezmenu.sk

Mohlo by vás zaujímať