Naše plány a vízie

Otvárame verejnú diskusiu o možnostiach zmien podporujúcich vytváranie a obsadzovanie pracovných miest ľuďmi vo veku 40plus.

Chceme tak prispieť  k odstraňovaniu vekovej diskriminácie.

Motivujeme ľudí 40+ zviditeľnením reálnych príbehov tých, ktorí dokázali urobiť svoj pracovný a/alebo osobný reštart po 40tke.

Sme prvá slovenská odborná platforma venovaná reštartu ľudí po 40tke. Podporujeme ľudí 40 plus, ktorí sa rozhodujú pre zmenu v kariére alebo osobnom živote, hľadajú nové príležitosti a sú konfrontovaní s vekovou diskrimináciou.

Dodávame ľuďom po 40ke odvahu a povzbudzujeme ich sebadôveru v procesoch náročných zmien.

Hľadáme systémové riešenia v oblasti odstraňovania vekovej diskriminácie a zároveň sme v kontakte s individuálnymi príbehmi ľudí vo veku 40+, ktorí majú čo ponúknuť a chcú byť aktívnou súčasťou spoločnosti.

Pripravili sme špecializovaný portál. 

Magazín 40plus.sk prináša rozhovory o ľuďoch a s ľuďmi, ktorí majú inšpiratívny príbeh, alebo vedia poradiť  čitateľom v oblasti zamestnania, podnikania, reštartu, zdravia, cestovania pre ľudí po 40ke, ktorí hľadajú nový zmysel života v práci, ale i v súkromí. Sú to príbehy ľudí, ktorí uspeli, ale aj príbehy obyčajných ľudí, ktorí sú na ceste za novými objavmi a métami.

Reagujeme i na celospoločenské témy & prinášame aj texty pre odľahčenie – pretože humor patrí k životu.

V roku 2020 vznikol aj PODCAST 

Podcast nesie názov ODZNOVA – Praktický sprievodca životom a reflektuje na rôzne témy, ktoré zaujímajú ľudí v najlepších rokoch


V cielenom prepracovaní obsahu sa zameriavame na rôznorodosť tém a príbehov v oblasti povolania, podnikania, zdravia, cestovania, sebarozvoja, ktorým sa ľudia po 40ke a 50ke venujú. 

https://www.40plus.sk/category/inspirativne-pribehy/

Budeme realizovať  na pravidelnej báze v rámci celého územia Slovenska motivačné moderované talkshow s odborníkmi z rôznych oblastí života, ktorí môžu prispieť k stimulácii a budovaniu sebadôvery ľudí vo veku 40+ hľadajúcich nové pracovné výzvy. 

V súlade s Národným programom aktívneho starnutia 2014-2020 budeme vytvárať ďalšie aktivity, vedúce k zvýšeniu kvality rozvoja profesijného rastu ľudí vo veku 40+.

Rozoberáme aj témy v súvislosti s krízou stredného veku

Kríza stredného veku? Znovuobjavujte seba!

Sme otvorení partnerstvám s vizionársky nastavenými spoločnosťami, ktoré vnímajú oblasť podpory uplatniteľnosti ľudí po 40tke ako jednu z prioritných tém trhu práce v horizonte najbližších 10tich rokov.

 

Pripravujeme projekt Stážista po 40ke