fbpx

Spolupracovníci

Práca pre 40+
Práca pre 40+

Naše  občianske združenie má okrem členov, ktorí sú v orgánoch združenia i spolupracovníkov, ktorí  ochotne pomáhajú svojimi skúsenosťami, vedomosťami a praktickými radami najmä v oblasti reštartu, personalistiky a pri hľadaní uplatnenia.. 

Mgr. Mária Harvaníková, PRO Business Solutions s.r.o. ,  personálne poradenstvo, zisťovanie informácií o názoroch a motivácii zamestnancov. www.probs.sk 
Mgr. Zuzana Gažová, T.D.P., personálne poradenstvo, development centrum, koučing
Mgr. Jana Lazarová, prekladateľka a lektorka anglického jazyka, vedie prípravu na pohovory v anglickom jazyku
Mgr. Silvia Lidajová, HR konzultantka / lektorka www.hrmaster.sk 
Mgr. Marcela Vlčková,  HR špecialista. Ako externý konzultant poskytuje klientom podporu vo všetkých oblastiach HR.
Mgr. Patrícia Walsheová, HR Manager BENESTRA
Mgr. Dagmar Sliacka, recruitment, školenia a manažment personálnych procesov.
Martin Stopka, Recruitment consultant, RecruLab www.recrulab.sk
Anna Janošková, riaditeľka ľudských zdrojov Dr.Max Slovakia
Mgr. Dagmar W. Polievková, nezávislý HR konzultant a kouč, autorka CAT Coaching www.catcoaching.sk
PaedDr. Eva Gáboríková, M.A.,PhD.,  kouč a konzultant medzikultúrnej komunikácie na Slovensku a v zahraničí viac ako 15 rokov. V roku 2016 získala významné ocenenie „Great Award“ v konkurencii koučov z celého sveta.
Miriam Miková, 1.slovenská škola spoločenskej etikety a protokolu, www.1skolaetikety.sk 
Mgr. Andrea Trávničková, Komunikácia a koučing, www.andreatravnickova.sk, Zakladateľka ITR40+ 
Martina Valachová, Managing Partner JUICY, www.juicy.sk,  Zakladateľka ITR40+ 

Podporte knihu o tom, ako si budovať finančnú rezervu v predpredaji. Ďakujem. Martina Valachová