Spolupracovníci a prispievatelia

Práca pre 40+
Práca pre 40+

Naše  občianske združenie má okrem členov, ktorí sú v orgánoch združenia i spolupracovníkov, ktorí  ochotne pomáhajú svojimi skúsenosťami, vedomosťami a praktickými radami najmä v oblasti reštartu, personalistiky a pri hľadaní uplatnenia.. 

Mgr. Mária Harvaníková, PRO Business Solutions s.r.o. ,  personálne poradenstvo, zisťovanie informácií o názoroch a motivácii zamestnancov. www.probs.sk 
Mgr. Zuzana Gažová, T.D.P., personálne poradenstvo, development centrum, koučing
Mgr. Jana Lazarová, prekladateľka a lektorka anglického jazyka, vedie prípravu na pohovory v anglickom jazyku
Mgr. Silvia Lidajová, HR konzultantka / lektorka www.hrmaster.sk 
Mgr. Patrícia Walsheová, HR Manager BENESTRA
Mgr. Dagmar Sliacka, recruitment, školenia a manažment personálnych procesov.
Martin Stopka, Recruitment consultant, RecruLab www.recrulab.sk
Anna Janošková, riaditeľka ľudských zdrojov Dr.Max Slovakia
Mgr. Dagmar W. Polievková, nezávislý HR konzultant a kouč, autorka CAT Coaching www.catcoaching.sk
PaedDr. Eva Gáboríková, M.A.,PhD.,  kouč a konzultant medzikultúrnej komunikácie na Slovensku a v zahraničí viac ako 15 rokov. V roku 2016 získala významné ocenenie „Great Award“ v konkurencii koučov z celého sveta.
Miriam Miková, 1.slovenská škola spoločenskej etikety a protokolu, www.1skolaetikety.sk 
Mgr. Andrea Trávničková, Komunikácia a koučing, www.andreatravnickova.sk, Zakladateľka ITR40+ 
Martina Valachová, Managing Partner JUICY, www.juicy.sk,  Zakladateľka ITR40+ 

PRISPIEVATELIA do Online Magazínu 40plus.sk

 

Martina Valachová, editor in chief, valachova@40plus.sk
Korektúry ( v článkoch, kde je vyznačené): Katarína Málková, corectus.kh@gmail.com

Stáli prispievatelia:

Marta Vargová Adamjaková. Silvia Grecová, Jozef Prazňák, Katarína Mannino, Anna Žuffová, Eva Czermak, Nora Remiarová, Nela Sullens, Zora Vypušťáková, Monika Macháčková, Daniela Maťuchová, Linda Chopin, Martin Vacho, Zuzana Balašovová Donátová

Dopisovatelia:

Zuzana Tajek Piešová, Zora Puškáčová, Karolína Ivanová, Ján Dubnička, Andrea Trávničková, Anna Fuseková, Dana Ljubimovová, Dagmar Polievková, Katarína Mayer, Martina Oboňová, Soňa Bullbeck,  Ondrej Grell, Jairo Pinilla, Martina Javurková, Zuzana Ballasch,  Martin Miler, Soňa Borušovičová, a ďalší