fbpx

PRIESTOR PRE ZMENU

To, čo nám vadí u druhého, máme v skutočnosti my sami hlboko v sebe. Započúvajte sa do svojho vnútra

Veľký brat sa pozerá

Pokiaľ stav prijatia svojich sledovateľov nie je pre vás a ich existencia vám stále vadí, irituje, cítite emócie hnevu, odporu, rozhorčenia a iné, jav s názvom „zrkadlenie“, ktorý pomenoval už Carl Gustav Jung, vás povedie cestou rozpoznania, že to, čo nám vadí u druhého, máme v skutočnosti my sami hlboko v sebe.

Read More »

Neprišli sme sem preto, aby sme trpeli. Ako opraviť KAZÍTKO-EGO v sebe a žiť radostný život?

Ego a práca s egom

Ak si nalejeme čistého vína, pravdivou odpoveďou môžeme prísť k novému poznaniu. A nebojme sa, odpovede počujeme iba my sami. Nikto nám z toho nemôže vyvodiť konzekvenciu, sankciu či trest. Byť pravdivý k sebe samému je dôležité. Rozhodujúce je uvedomenie, že jediný, kto je zodpovedný za svoj život a svoje šťastie som ja sám.

Read More »

Keď budeme dôverovať, že druhí nás nechcú zradiť alebo nám ublížiť, vtedy sa prepojíme srdcom…

Ako sa prepojiť srdcom a dôverovať

Je zaujímavé vnímať ľudí a rozprávať sa s nimi. Potrebujeme sa socializovať a komunikovať aj s druhými. Keď sme v ohrození, keď cítime strach, odpájame sa a vzďaľujeme sa druhým nielen fyzicky. Nosíme si svoje príbehy, svoje tajomstvá a máme strach vzdať sa tej masky. Niekedy sa otvoríme jednému človeku, skúšame, kde nás to pustí. No neuvedomujeme si, že najväčšie tajomstvá tajíme sami pred sebou.

Read More »

Svet tam vonku, od ktorého sa izolujeme, je v poriadku. To s nami niečo nie je v poriadku…

Izolácia a vplyv izolácie na človeka

Časom prídeme k tomu, že je lepšie byť nezávislí, ako byť závislí, ale vtedy opäť len počúvame svoje ego. Pretože, či chceme, alebo nechceme, sme vzájomne závislí jeden od druhého, tak ako sme vzájomne závislí od slnka a vody. Aj kvapka vody, lúč slnka, aj zrnko piesku má svoj význam, a tak vytvárame celistvý svet, jeden celok.

Read More »

Ako žiť vlastnú pravdu? Ono je to vlastne veľmi jednoduché. Stačí prestať klamať samého seba!

ako prestať klamať samého seba

Stačí sa vzdať všetkých prekážok, ktoré sú tvorené odporom, bojom, závisťou, neúprimnosťou a chamtivosťou z priestoru vlastného ega. Stačí prijať seba samého takého, aký som. Aj v roli toho neprijatého druhými. Tým treba začať. Pretože neexistuje chyba, ktorá by sa nedala napraviť. Tak uvažujme spolu, na čo je potom dobré cítiť sa vinný?

Read More »

Choroba, rozvod, smrť v rodine, strata práce… Je na nás či nás tieto situácie premôžu alebo posilnia.

Odblokovanie - ako sa odblokovať a transformovať

Na mieste je vďačnosť. Pretože všetko, čo sa nám udialo, má svoj význam a posúva nás vpred. Možno niekto namietne, a čo taká nepriazeň osudu : choroba, rozvod, úmrtie v rodine, strata práce, dlhodobý stres. Myslíme si, že trpíme preto, čo nemáme alebo preto, že máme, čo nechceme. Každá takáto situácia nás stretáva preto, aby sme sa niečo naučili. Je však len na nás, ako na takéto situácie zareagujeme. Či nás premôžu alebo posilnia.

Read More »

Zmysel života nie je možné do situácií umelo vložiť, je tam už prítomný, len ho treba objaviť.

Zmysel života a hľadanie zmyslu života Zora Vypušťáková

V každom momente, keď sa opäť, zo zvyku začnete v mysli venovať čiernym scenárom, zastavte to a začnite uvažovať, čo najlepšie by sa vám mohlo stať. Dajte svojej predstavivosti úplnú voľnosť a predstavujte si tie najlepšie a najkrajšie možnosti. To neznamená, že s odporom vopred popierate aj iné situácie, ktoré sa iste môžu vo vašom živote udiať. Rozdiel je však v tom, že týmto nepríjemným možnostiam netreba dávať pozornosť a emočný náboj, pretože to je v skutočnosti to, čo tvorí novú, nežiadanú realitu.

Read More »

Vieme, ktorí ľudia prežili koncentračný tábor. Tí, ktorí verili v seba, a tým aj vo svoju budúcnosť.

Kedy sa toto skončí a príde normálny život

Naše problémy nevyrieši veda a technika, my sami sme tou zmenou. Ak budeme rozvíjať svoje osobné, sociálne a ekologické vedomie, začneme spoznávať svoje miesto vo vesmíre. Už nebudeme jeho dobyvatelia, budeme opatrovatelia sveta a vesmíru pre všetkých tých, ktorí prídu po nás.

Read More »

Zora Vypušťáková: Vzala som si naspäť svoju SILU a MOC, ktorú som kedysi dávno odovzdala lekárom…

„Zdravie“ je iba spoločenská dohoda o pojme

Pred časom som presne po roku navštívila špecializovaného lekára. Taká štandardná prehliadka dva roky po operácii. Už pred rokom mal potrebu miesto povzbudenia povedať mi: „Vaše riziko je minimálne, ale je !“ a pokračoval v popise katastrofických scenárov, z ktorých by sa niektorý pacient možno aj psychicky zložil.

Read More »