PRIESTOR PRE ZMENU

Je dobré sa naučiť prijať v sebe aj tmu a otvoriť sa pre ticho a nekonečný priestor. Je čas vianočný…

Je dobré sa naučiť prijať v sebe aj tmu a otvoriť sa pre ticho a nekonečný priestor. Je čas vianočný...

Rodiny boli spolu a ak to tak nemohlo byť, vždy na seba mysleli. V niektorých rodinách prestreli na stôl aj pre mŕtvych a neprítomných. Nachystali sa mimoriadne jedlá, dokonca ja pre zvieratá. Večer sa trávil v spoločnosti, ďakovaním na mieste, ktoré zodpovedalo kultúre a lokalite, kde rodina žila. V ďakovaní sa zvyčajne hlava rodiny ohliadla za starým rokom a reflexiou spomenula najdôležitejšie medzníky a udalosti. Poďakovalo sa za dary a za to, čo bolo počas uplynulého roka dobré a krásne, pretože nič sa nebralo automaticky.

Read More »

Autenticita? Čo je príčinou, že ľudia uviaznu, nedokážu sa pohnúť ďalej a nedokážu žiť vlastné životy?

Autenticita a proces

Niekedy až triviálne situácie predurčujú, ako sa odvíja náš život. Za niektorých rozhodli rodičia. Museli ísť na štúdium, ktoré prinesie peniaze alebo spoločenský status. Ak ho však vyštudovali, stali sa buď neúspešnými alebo, pod tlakom okolia aj seba, sa síce stali úspešnými, ale činnosť, ktorú vykonávajú, ich nenapĺňa. V určitom momente sa títo ľudia odmietli počúvať a vnímať sami seba. Dali teda radšej na radu niekoho iného.

Read More »

To, čo nám vadí u druhého, máme v skutočnosti my sami hlboko v sebe. Započúvajte sa do svojho vnútra

Veľký brat sa pozerá

Pokiaľ stav prijatia svojich sledovateľov nie je pre vás a ich existencia vám stále vadí, irituje, cítite emócie hnevu, odporu, rozhorčenia a iné, jav s názvom „zrkadlenie“, ktorý pomenoval už Carl Gustav Jung, vás povedie cestou rozpoznania, že to, čo nám vadí u druhého, máme v skutočnosti my sami hlboko v sebe.

Read More »

Vek je len číslo… Ničím nestarne človek rýchlejšie, ako neustálou myšlienkou na to, že starne.

Vek je len číslo... Ničím nestarne človek rýchlejšie, ako neustálou myšlienkou na to, že starne.

A tak náš vek je dobré brať iba ako číslo. Komu vek vadí, môže zaujať stanovisko „radšej naň nemyslieť a nevedieť“. No jedno som pochopila: nie je cieľom dosiahnuť stav byť v tele zakonzervovaný a snažiť sa o to, aby sme vyzerali na „mínus tridsať“. Našim cieľom je naša cesta: prijímať sa takí, akí sme v každom okamihu, žiť naplno svoj život a užívať si to tu na tejto krásnej Zemi.

Read More »

Aký by bol náš život bez zbytočností? Potrebujeme od druhých manuál na zbavenie sa toho, čo nás zahltilo?

Ako sa zbaviť zbytočností

Začnime tým, že sa nad každou vecou v našom dome, v našich skriniach, v našich životoch, zamyslíme a opýtame sa sami seba, na čo ich ešte máme. Posunúť veci inde, darovať tým, ktorí ich potrebujú, symbolizujú pustenie, vzdanie sa nepotrebného, uvoľnenie energie potrebnej pre prijatie niečoho nového. Rovnako pustiť lipnutie na našich milovaných, na partneroch, deťoch, rodine, pretože nikoho z nich nevlastníme.

Read More »

Zrazu som bola stredobodom pozornosti, a tak som naozaj uverila, že toto je ozajstné šťastie…

Ozajstné šťastie

Skúsme sa prestať orientovať na to, čo je vonku, a vojdime do nášho vnútra a vnímajme ho – tam pramení naše šťastie a láska. My sme tým priestorom, v ktorom sa šťastie môže zrodiť. Ak mu dáme príležitosť prejaviť sa, vytryskne ako gejzír, a my môžeme dať z neho napiť okoloidúcim vysmädnutým pocestným. Aj tým ďalším, ktorí putujú už veľmi dlho s pocitom osamelosti ako po vyprahnutej púšti…

Read More »

Už nepotrebujem byť taká, ako má chcú vidieť iní, hoc je to aj rodina, ktorá vie byť tvrdým kritikom a katom

Ozdobený vianočný stromček doma nám nechýbal.

Nezáleží na tom, či veríte vo Veľkého Manitoua, alebo vo Všehomíra, Stvoriteľa, či iba Vesmír. Nezáleží na tom, aké máte spoločenské či ekonomické postavenie a akú rolu hráte vo vašom živote. Podstatné je, či hovoríte a žijete svoju vlastnú pravdu, či dokážete byt autentický a sám sebou. Či sa viete sám seba zastať, rozhodnúť sa slobodne a bez strachu, čo si budú o mne myslieť druhí, či milujete bezpodmienečne sám seba.

Read More »

Ako sa vyrovnať so strachom zo smrti? Strach zo smrti je primárnym strachom. Ovplyvňuje ďalšie strachy.

Strach zo smrti

Už roky postupne rozpoznávam vzorce, v ktorých sa „cyklím“ a ktoré mi rado pripomína moje ego. No táto skúsenosť bola prelomová. Zrazu som začala vnímať situácie, že už nelipnem na tom, čo si o mne myslia druhí, už nie som závislá na tom, aké dostanem hodnotenie či pochvalu. Následne som si uvedomila, že prestávam hodnotiť a posudzovať a začínam brať ľudí takých, akí sú. Moje ego alebo osobnosť malo pevné kontúry a charakteristiku, ktorú som roky pestovala, že bolo priam dokonalé, až kultivované.

Read More »

Neprišli sme sem preto, aby sme trpeli. Ako opraviť KAZÍTKO-EGO v sebe a žiť radostný život?

Ego a práca s egom

Ak si nalejeme čistého vína, pravdivou odpoveďou môžeme prísť k novému poznaniu. A nebojme sa, odpovede počujeme iba my sami. Nikto nám z toho nemôže vyvodiť konzekvenciu, sankciu či trest. Byť pravdivý k sebe samému je dôležité. Rozhodujúce je uvedomenie, že jediný, kto je zodpovedný za svoj život a svoje šťastie som ja sám.

Read More »

Keď budeme dôverovať, že druhí nás nechcú zradiť alebo nám ublížiť, vtedy sa prepojíme srdcom…

Ako sa prepojiť srdcom a dôverovať

Je zaujímavé vnímať ľudí a rozprávať sa s nimi. Potrebujeme sa socializovať a komunikovať aj s druhými. Keď sme v ohrození, keď cítime strach, odpájame sa a vzďaľujeme sa druhým nielen fyzicky. Nosíme si svoje príbehy, svoje tajomstvá a máme strach vzdať sa tej masky. Niekedy sa otvoríme jednému človeku, skúšame, kde nás to pustí. No neuvedomujeme si, že najväčšie tajomstvá tajíme sami pred sebou.

Read More »

Svet tam vonku, od ktorého sa izolujeme, je v poriadku. To s nami niečo nie je v poriadku…

Izolácia a vplyv izolácie na človeka

Časom prídeme k tomu, že je lepšie byť nezávislí, ako byť závislí, ale vtedy opäť len počúvame svoje ego. Pretože, či chceme, alebo nechceme, sme vzájomne závislí jeden od druhého, tak ako sme vzájomne závislí od slnka a vody. Aj kvapka vody, lúč slnka, aj zrnko piesku má svoj význam, a tak vytvárame celistvý svet, jeden celok.

Read More »

Ako žiť vlastnú pravdu? Ono je to vlastne veľmi jednoduché. Stačí prestať klamať samého seba!

ako prestať klamať samého seba

Stačí sa vzdať všetkých prekážok, ktoré sú tvorené odporom, bojom, závisťou, neúprimnosťou a chamtivosťou z priestoru vlastného ega. Stačí prijať seba samého takého, aký som. Aj v roli toho neprijatého druhými. Tým treba začať. Pretože neexistuje chyba, ktorá by sa nedala napraviť. Tak uvažujme spolu, na čo je potom dobré cítiť sa vinný?

Read More »

Choroba, rozvod, smrť v rodine, strata práce… Je na nás či nás tieto situácie premôžu alebo posilnia.

Odblokovanie - ako sa odblokovať a transformovať

Na mieste je vďačnosť. Pretože všetko, čo sa nám udialo, má svoj význam a posúva nás vpred. Možno niekto namietne, a čo taká nepriazeň osudu : choroba, rozvod, úmrtie v rodine, strata práce, dlhodobý stres. Myslíme si, že trpíme preto, čo nemáme alebo preto, že máme, čo nechceme. Každá takáto situácia nás stretáva preto, aby sme sa niečo naučili. Je však len na nás, ako na takéto situácie zareagujeme. Či nás premôžu alebo posilnia.

Read More »

Zmysel života nie je možné do situácií umelo vložiť, je tam už prítomný, len ho treba objaviť.

Zmysel života a hľadanie zmyslu života Zora Vypušťáková

V každom momente, keď sa opäť, zo zvyku začnete v mysli venovať čiernym scenárom, zastavte to a začnite uvažovať, čo najlepšie by sa vám mohlo stať. Dajte svojej predstavivosti úplnú voľnosť a predstavujte si tie najlepšie a najkrajšie možnosti. To neznamená, že s odporom vopred popierate aj iné situácie, ktoré sa iste môžu vo vašom živote udiať. Rozdiel je však v tom, že týmto nepríjemným možnostiam netreba dávať pozornosť a emočný náboj, pretože to je v skutočnosti to, čo tvorí novú, nežiadanú realitu.

Read More »

Vieme, ktorí ľudia prežili koncentračný tábor. Tí, ktorí verili v seba, a tým aj vo svoju budúcnosť.

Kedy sa toto skončí a príde normálny život

Naše problémy nevyrieši veda a technika, my sami sme tou zmenou. Ak budeme rozvíjať svoje osobné, sociálne a ekologické vedomie, začneme spoznávať svoje miesto vo vesmíre. Už nebudeme jeho dobyvatelia, budeme opatrovatelia sveta a vesmíru pre všetkých tých, ktorí prídu po nás.

Read More »

Zora Vypušťáková: Vzala som si naspäť svoju SILU a MOC, ktorú som kedysi dávno odovzdala lekárom…

„Zdravie“ je iba spoločenská dohoda o pojme

Pred časom som presne po roku navštívila špecializovaného lekára. Taká štandardná prehliadka dva roky po operácii. Už pred rokom mal potrebu miesto povzbudenia povedať mi: „Vaše riziko je minimálne, ale je !“ a pokračoval v popise katastrofických scenárov, z ktorých by sa niektorý pacient možno aj psychicky zložil.

Read More »