Seniori a práca s nimi

Zmysel života? Odpovede sú v našom hlbokom vnútri. Nevieme ich pomenovať, ale dokážeme vnímať a cítiť.

zmysel života

Bola som človekom, ktorý mohol aj sprevádzať pacienta na lôžku a vyplniť mu jeho priania. Spomínam si na mnohé z rozhovorov, zážitkov a situácií, ktoré som s pacientami zažívala. Mnohé rozhovory pri lôžku pacienta sa niesli v duchu prehodnocovania jeho života. Zmysel života. O čom vlastne ten život bol, a čo by si ešte prial...

Read More »

Z veľkého materiálneho bohatstva často ostane len jedna posteľ, stolík a výhľad na východ slnka…

Keď nás nič netrápi, usmievať sa je jednoduché. Na izbu s číslom dva, v liečebni, kde som pracovala ako sociálna terapeutka, prijali novú pacientku. „Volám sa Judita“, usmievala sa a skúmavo si ma prezerala veľkými očami. Pani Judita ešte nedovŕšila sedemdesiat rokov, ale jej telo si už prešlo všeličím. Prišla k nám na rehabilitačný pobyt. „Máme tu v liečebni aj spoločenskú miestnosť s rôznymi činnosťami a programom. …

Read More »

„Mal som mnoho obdivovateľov, priateľov. Ale rodinu nie. To je paradox, že?“ hovorí pán z domu seniorov.

„Viete, miloval som hudbu. Žil som aj nejaký čas v Amerike a hral som na trubku. Najprv v kaviarňach, kluboch, a potom aj na ulici... Veru, život som nemal len ružový, skonštatuje a zahľadí sa smerom ku korunám stromov. Vo svojom rozprávaní pokračuje: „Mal som mnoho obdivovateľov, priateľov, fanúšikov...Nuž, ale rodinu nie. To je paradox, že?

Read More »

Ďakujem, že som mohla roky pracovať so seniormi. „Aj mimo možností“ ale aj v rámci nich. Dalo nám to veľa…

Aj vám sa stáva, že vám nejaká vec, predmet pripomenie konkrétneho človeka, alebo konkrétnu udalosť? Myslím si, že je prirodzené spájať si predmety okolia z našimi spomienkami. Príjemnými, či menej príjemnými. Ja si dnes pripomeniem pri pohľade na krásne sfarbený krepový papier príhodu, ktorú som zažila s pacientami v našej Liečebni pre dlhodobo chorých.

Read More »

Žijem v DSS, pretože mám svoju rodinu rád. Nemohol som žiť s predstavou, že sa o mňa musí niekto starať…

Žijem v DSS, pretože mám svoju rodinu rád. Nemohol som žiť s predstavou, že sa o mňa musí niekto starať...

...Sme odložení, keď sa ocitneme v domove sociálnej starostlivosti? Možno sme len v období nesamostatnosti premiestnení na iné pohodlnejšie miesto. To najdôležitejšie zostáva s nami. Vlastný postoj k životu, srdce zaplnené milovanými a mech spomienok večne žiariacich v našom vnútri.

Read More »

Téma doopatrovania rodiča je náročná. Môže sa stať, že napriek snahe postarať sa, sa nepostaráme.

Téma doopatrovania rodiča

My, ľudia, ako aj deti svojich rodičov, nie sme rovnakí. Nie každý má rovnakú trpezlivosť a zručnosť v oblasti starostlivosti o chorého človeka. Môže sa stať, že napriek snahe postarať sa, sa nepostaráme. Sme len unavení, vyčerpaní a otecko alebo mamka zostanú v zlom zdravotnom aj duševnom stave.

Read More »

Myslím si, že mladí ľudia, ktorých zatiaľ nič nebolí, sa nevedia vcítiť do situácie staršieho človeka…

Starnutie

Elixír večnej mladosti možno existuje, ale zatiaľ iba v rozprávkach. Aj dnešný mladý človek bude o niekoľko rokov starším. Ak pripustíme fakt, že vnútorný svet človeka, tvorený spomienkami a emóciami, nestarne, otázkou je, či je starší človek skutočne starý, alebo sa len opotrebovala jeho fyzická schránka.

Read More »

Liečebná rehabilitácia na doma po operácii, infarkte, výmene kĺbov a na redukciu váhy u seniorov.

Liečebná rehabilitácia na doma po operácii

U začiatočníkov je vhodné cvičiť pod dohľadom odborníka. Ďalej sa pohybu môžete venovať či ste na lôžku, po mŕtvici, infarkte, po operácii, výmene kĺbov, alebo ním chcete pôsobiť na redukciu váhy. Samozrejme, pohyb nedokáže vždy úplne odstrániť zdravotné problémy, ale môže zabrániť ich ďalšiemu rozvoju.

Read More »

Sestry františkánky ma nasmerovali. Pomohli mi prekonávať strach pri zomierajúcom človeku.

Prekonávať strach pri zomierajúcom človeku

Na oddelení psychiatrie, kde som následne pracovala, som zažila aj menej príjemné skúsenosti. U niektorých zo zdravotníckeho personálu bolo možné pozorovať syndróm vyhorenia, ktorý sa, žiaľ, odrážal v prístupe k pacientom. Myslím si, že nech sa na psychiatrii ocitne ktokoľvek, nemáme právo ho súdiť ani odsudzovať.

Read More »

Naše pracovisko sa mení na mystérium a my máme možnosť stretnúť sa s duchom? Príbeh Lucie…

Naše pracovisko sa mení na mystérium a my máme možnosť stretnúť sa s duchom? Príbeh Lucie...

Z legiend vyplýva, že svätá Lucia bola kresťankou, ale nútili ju, aby si vzala za manžela pohana, ktorému sa páčili jej krásne oči. Lucia si ich vylúpila  a poslala mu ich. V ľudových tradíciách bola Lucia najväčšou zo všetkých bosoriek. Aj preto sa s týmto dňom spájalo množstvo praktík, ktoré mali pomôcť v boji so zlými silami.

Read More »

Žila som život, kde pravidlá určovala opatera mojej mamy. Bolo to ťažké, ale nemala som na výber…

Opatera mamy

Z rozprávania s pacientmi pri lôžku viem, že niektorí odmietali byť záťažou pre rodinu a radšej by volili zariadenie. Aký je tvoj názor na túto problematiku? Problematika seniorov je závažná a nie vždy riešiteľná. Pracujúci ľudia, ktorí nemajú možnosť sa postarať o svojho rodiča doma, sú nútení ich umiestniť do zariadení sociálnych služieb a hospicov.

Read More »

Prišla o prácu v banke, robila upratovačku, až sa rekvalifikovala na pracovnú terapeutku a pomáha seniorom

pracovná terapeutka v dome seniorov

Význam pracovnej terapie s klientmi vidím v zachovaní a rozvíjaní schopností u seniorov, ktoré im ešte zostali neporušené. Terapia zahŕňa širokú škálu činností, pretože záujmy klientov sú rôznorodé: Pamäťové cvičenia, kvízy, tvorivé aktivity, spoločenské hry, prechádzky na čerstvom vzduchu či návšteva kaviarne. Niektorí seniori sa radi učia aj nové veci, s ktorými sa doteraz nestretli. Napríklad maľovanie na sklo, bodková technika, enkaustika*, modelovanie.

Read More »

Ak je človek s Alzheimerovou chorobou doma, je nutné mu venovať stálu pozornosť. Hnevať sa na neho nedá…

Človek s Alzheimerovou chorobou doma potrebuje nonstop pozornosť...

Ak je človek, ktorý trpí Alzheimerovou chorobou* doma, je nutné mu venovať neustálu pozornosť. Je dezorientovaný, v tzv. svojom svete. Môže si zmyslieť, že ide do práce a odíde bez slova cez otvorené dvere. Žiť spolu v jednej domácnosti s človekom s demenciou je ťažké najmä pre rodinu.

Read More »

Veľký rešpekt voči všetkým, ktorí sa o dlhodobo chorých a zomierajúcich starajú. A nielen o telesnú schránku…

Starostlivosť o dlhodobo chorých

V liečebni a hospici ste komunikovali väčšinou s rodinou hospitalizovaného pacienta. Spomínate si na niektorého z pacientov, ktorého príbeh vás citovo zaujal? Áno, bol som viac konfrontovaný s príbuznými, s ktorými som sa snažil nájsť riešenie v starostlivosti o takýchto pacientov. No spomínam si na jedného pacienta. Volal sa pán Huba.

Read More »

Prvý deň v práci bol náročný, ale pomáhal mi pocit, že práve v deň mojich narodenín (40) začínam odznova

Prvý deň v práci v deň vlastných narodenín

Ani na um by mi nezišlo, že raz budem sanitárkou. Dvadsaťdva rokov som pôsobila v chemickom závode, ktorý, žiaľ, z ekonomických dôvodov prestal existovať a zostala som bez práce. Dozvedela som sa od známej, že v jednej z liečební v Bratislave potrebujú posilu do tímu zdravotníkov – sanitárku. Rozhodla som sa ísť aspoň na informačnú konzultáciu k riaditeľovi. Dodnes na ten pohovor u riaditeľa rada spomínam:

Read More »

Videla som pacientov, ktorí prišli do zariadenia zatrpknutí a odchádzali spokojní. Sú to také malé zázraky

To, čo prežívam, je veľmi zvláštne, ale napriek tomu môžem povedať, že som šťastná. Mám okolo seba milujúcu rodinu a priateľov. Som človek čo „niečo“ stratil, ale zároveň mám možnosť žiť stále svoj život. Možno práve to, čo cítim dnes ja, cítili aj pacienti, o ktorých som sa starala v liečebni. Vnímam svoju cestu životom trochu inak ako doteraz, ale nezanevrela som. Ďakujem Bohu, že som stále nažive a prijala som svoj údel...

Read More »

Ako sa dívať na eutanáziu? Spomínam si na klientku, ktorá zomrela eutanáziou. 92-ročná pani, bez demencie…

Eutanázia - ako a kedy ju vykonať

Aj vo Švajčiarsku je možnosť eutanázie dosť úzko ohraničená – klient musí byť stopercentne kognitívne oficiálne spôsobilý na právne úkony, a to 90 % seniorov nad 80 rokov už nie je. Preto je táto možnosť u seniorov využívaná minimálne. Mnohí seniori nad 80 rokov majú už diagnostikovanú demenciu na rôznom stupni, ktorá rokmi napreduje a kognitívne schopnosti človeka sa pomaly zhoršujú.

Read More »

Popri starostlivosti o zomierajúcich som sa dokázala zmieriť aj s odchodom otca do večnosti…

Starostlivosť o seniorov

Kontakt s klientom bolo to najhlavnejšie na mojej práci ako sociálnej pracovníčky. Prvý kontakt s klientom je pri uzatváraní zmluvy, ďalej sociálne poradenstvo, sprevádzanie do sociálnej poisťovne, banky a iných inštitúcií. Páčili sa mi občasné spoločné rozhovory s klientmi, telefonovanie rodinným príslušníkom, písanie listov a zvykli sme si s niektorými veriacimi aj pomodliť sa ruženec. Niekedy sme si zahrali spolu boccu alebo karty.

Read More »

Vďaka viere viem prijať ľudí takých, akí sú. Choroby vnímam ako skúsenosti duše, ktoré sme si prišli na Zem prežiť.

Hlavný rozdiel vnímam v tom, ako ľudia pristupovali k chorobe a rôznym tragédiám. K všetkému, čo sa im v živote stalo, dokázali pristupovať s pokorou a prijatím, že je to Božia vôľa. Ako zdravotná sestra som mala povinnosti porovnateľné s naším zdravotníctvom, najväčší rozdiel bol v tom, že v Líbyi sa kládol veľký dôraz na zachovanie intimity a oddelenie žien od mužov pri rôznych zdravotníckych úkonoch.

Read More »

Dnes deti nemajú čas na rodičov. Všetci sú uponáhľaní. Avšak jedného dňa odídu a možno bez rozlúčky…

Asistent pre seniorov v domácnosti v MediAdos

Veľký človek nielen telom, ale aj srdcom. Otvorila som dvere do života Mareka. Obetavého a dobrosrdečného človeka, s ktorým sa osud nebabral. A napriek tomu sa rozhodol rozdávať dobro, pochopenie a lásku ľuďom, ktorí to potrebujú. V súčasnej dobe pracuje ako asistent pre seniorov v domácnosti (MediAdos.)

Read More »

Upratovačka vstupuje do izby pacienta ako prvá. Čistí v intímnej zóne človeka, ktorý leží na posteli.

Prichádzala som do izieb pacientov v čase o 5:30 hod. Väčšinou ešte spali, alebo sa niektorí krútili v posteli kvôli nevoľnosti. Tí pacienti, ktorí boli mobilnejší, ma aj oslovili. Často sa ma pýtali, aké je vonku počasie. Do izieb, kde ležali pacienti s ťažkou diagnózou, som vždy vstupovala s akýmsi rešpektom. Počula som len hlasné dýchanie, čo pôsobilo na mňa veľmi smutno.

Read More »

„Přišels pozdě, brácho, tady šéfuji já,“ aj takto môžeme privítať šéfa po návrate z dovolenky.

„Přišels pozdě, brácho, tady šéfuji já,“ aj takto môžeme privítať šéfa po návrate z dovolenky. Administratívni pracovníci sú v zdravotníckych zariadeniach menej viditeľní, až niekedy úplne pre verejnosť utajení. Ich práca je hlavne za počítačom, s papiermi, dokumentmi a číslami, ktoré sú pre chod zariadenia taktiež dôležité. „Zuzanka, môžete na chvíľu?“ zvolá od stola riaditeľ na svoju asistentku sediacu v oddelenej časti miestnosti. Zuzka …

Read More »

Videla som „odísť“ pacienta, pre ktorého bola smrť vykúpením. Vidieť umierať človeka je ťažké.

Vidieť umierať človeka je vždy ťažké. Videla som „odísť“ pacienta, pre ktorého bola smrť vykúpením. Obvykle je v ranných hodinách v liečebni rušno. Pacientov čaká ranná vizita, hygiena, sprchovanie. Prichádzajú nové príjmy a na oddelení sa to len tak hemží… Do spoločenskej miestnosti preto privádzam pacientov, ktorých dokážem sama odprevadiť na sociálnu aktivitu. Čiže pacientov, ktorí nevyžadujú náročnejšiu prípravu sanitárov na opustenie …

Read More »

Snažím sa počas rozdávania stravy do izieb na chvíľu spríjemniť seniorom čas, ktorý im ešte zostáva.

Ľudí, ktorí majú prácu, čo ich baví, je málo. A jedným z nich je Robo, pomohol, keď sa dalo. V domove seniorov sa chystá oslava narodenín. Organizačne je to celkom náročná akcia. Od letáčika na dverách cez obtelefonovanie príbuzných oslávencov, nákup občerstvenia, kvietkov, príprava programu a organizácia samotných klientov zariadenia, ktorí sú väčšinou odkázaní na invalidný vozík.

Read More »