Naše pracovisko sa mení na mystérium a my máme možnosť stretnúť sa s duchom? Príbeh Lucie…

Ilustrácia: Radovan Vincze

Mystérium?

Blíži sa trinásty december a s ním aj tajomná atmosféra, spojená s menom Lucia. Počas svojej obchôdzky chodbami liečebne, ako sociálna pracovníčka, vstupujem do izby číslo 1.

„Ako ste sa vyspali a ako sa cítite?“ položím naraz dve otázky pani ležiacej na posteli.

Neodpovedá, len neprítomne hľadí smerom do stropu.

Po chvíli zareaguje.

„Viete, nespala som, pretože som mala návštevu.“

„Návštevu? V noci?“ čudujem sa.

„Bolo u mňa také malé dievčatko. Stálo v otvorených dverách a vlasy malo zapletené do vrkočov.“

„Aha, to bolo určite dieťa niektorého zo slúžiacich doktorov,“ uisťujem pani a odkloním tému.

O chvíľu odchádzam z izby a kráčam po chodbe do spoločenskej miestnosti.

V rámci skupinovej terapie sa rozprávame o legende, ktorá sa spája s menom Lucia.*

Rozdám prísediacim dámam a pánom papier a ceruzku, s návrhom, aby nakreslili Sv. Luciu. Tak ako si ju predstavujú.

Jeden starší pán nakreslil mladú ženu so zapletenými vrkočmi.

„Pekné, a poznáte niekoho podobného, ako je na obrázku?“ vyzvedám.

„Áno, nakreslil som podobnú dievčinu, ako je tá, čo chodieva večer po izbách,“ odpovedá starší pán.

Rozpoviem svoj zážitok zdravotnej sestre Zdenke.

„Áno, je to v liečebni známa skutočnosť. Už ju videli viacerí pacienti, ale keďže berú mnohí lieky, je to téma do diskusie,“ usmieva sa.

„Ale faktom je, že siluetu dievčatka s vrkočmi spozorovali aj niektorí kolegovia v nočnej službe,“ doplní.

Zaujímavé, pomyslím si.

Naše pracovisko sa mení na mystérium a my máme možnosť stretnúť sa s duchom.

Liečebňa pre dlhodobo chorých bola kedysi súčasťou poľovníckeho sídla.

– Duch je jednak archetyp, jednak funkčný komplex. Často je personifikovaný ako aktívna, oživujúca, podnecujúca a roznecujúca bytosť.

Duch, podobne ako boh, je objektom duševného zážitku, ktorého existenciu vo vonkajšom svete nemôžeme nijako dokázať ani racionálne zdôvodniť.

(Karl. Gustav Jung)

Duch je jednoduchý, nezrušiteľný, považujúci sám seba za mysliaceho.

(Descartes)

Duch je bytie pri sebe, pravda a sloboda, negácia prírody. Duch je dialektické stávanie sa, ktoré prebieha v troch štádiách: duch je podstatou ako téza, mimo seba ako antitéza a o sebe ako syntéza. (Hegel.)

Duch je najvyššia súčasť duše, sila myslieť.

(Platón)

Od rehoľných sestričiek, s ktorými pracujem, sa dozvedám, že sa už v kaplnke pomodlili za zablúdenú dušu dievčatka so zapletenými vlasmi.

Dodnes je nám tento jav záhadou.

Či bol prízrak, obraz či silueta dievčatka reálna alebo išlo o mystérium, sa môžeme len domnievať.

A akoby povedala Rút, sestra z kongregácie Sv. Františka:

Život je jedno veľké mystérium…

Pripravila: Zuzana Balašovová Donátová

*Svätá Lucia (* 284 Syrakúzy, † 304)

Bola jedna z katolíckych a pravoslávnych svätých. Uctievajú ju (ako jediného svätého) aj luteránski Švédi a Nóri. Je patrónkou slepých. Jej deň sa medzi katolíkmi oslavuje 13. decembra. Uctieva sa dokázateľne od 5. storočia.

Z legiend vyplýva, že svätá Lucia bola kresťankou, ale nútili ju, aby si vzala za manžela pohana, ktorému sa páčili jej krásne oči. Lucia si ich vylúpila  a poslala mu ich. V ľudových tradíciách bola Lucia najväčšou zo všetkých bosoriek. Aj preto sa s týmto dňom spájalo množstvo praktík, ktoré mali pomôcť v boji so zlými silami.

***

Moje postrehy z prostredia dlhodobo chorých pacientov, ako aj starších ľudí v domácnosti, som zverejnila v knihe:

https://elist.sk/kniha/zo-zapisnika-terapeutky/

Korektúry: Katarína Málková

Katarína Málková, jazyková korektorka

Máte firmu alebo projekt, kde potrebujete pomôcť s textami a korektúrami? Katarína Málková vám s nimi veľmi rada pomôže. Kontaktovať ju môžete tu: https://www.facebook.com/Corectus/

Mohlo by vás zaujímať