fbpx

Seniori a práca s nimi

Keď starnutie bolí… / Sme naozaj ľuďmi len v období fyzického a mentálneho výkonu?

Ako komunikovať a pracovať so seniormi

Pri pohľade na starších ľudí, pri pohľade na ich nechodiace nohy a skrčené telá, pri počúvaní ich nežiadaného ticha, pri lúštení zmyslu ich nesúrodých viet často si povieme: „Ach, to je smutné! Boh vie, ako aj my dopadneme. Treba si užívať, kým sme mladí, treba využiť všetko, na čo oči hľadia, po čom srdce túži.“

Read More »

Potreba niekam patriť je veľmi silná. Majú dôvera, viera a sekta niečo spoločné? Ako to rozoznať?

Čo je to sekta a čo je to viera?

Majú dôvera, viera a sekta niečo spoločné? DÔVERA, alebo dôverovanie, je viera či spoliehanie sa, alebo presnejšie predpoklad, že vývoj (pri existencii alternatív konania) bude mať kladný alebo očakávaný charakter, prípadne očakávanie od osoby alebo organizácie, že ich budúce konanie sa bude pohybovať v rámci spoločných hodnôt alebo morálnych predstáv.

Read More »

Pozorovala som proces zomierania a samotnú smrť. „Posledný výdych“ človeka mi pripomínal vyslobodenie.

smrť a rozhovory so zomierajúcimi

Zoči-voči smrti Slovo smrť pozná skoro každý a vyvoláva prevažne rešpekt, smútok a strach z neznámeho. Aké to krátke a zároveň záhadné slovo bez samohlások a vyvolávajúce v našich mysliach toľko otázok! Mojou dnešnou témou je smrť a rozhovory so zomierajúcimi. Kresťanské náboženstvo a smrť… Kresťanské náboženstvo učí, že smrť nie je definitívne rozplynutie sa do ničoty, ale príchod k Všemohúcemu …

Read More »

„Pani L., máte problémy s pamäťou?“ „Nie. Ja si všetko zapamätám, ale hneď to zabudnem.“

Niekto raz niekde povedal, že humor je veľmi vážna vec.  Súhlasím s touto myšlienkou, pretože som si ju sama vyskúšala aj v zariadení s dlhodobo chorými ľuďmi. V deň, kedy bola plánovaná vizita, sa postupne schádzali sestry a lekári na chodbe liečebne. Primár, ktorý viedol vizitu, prichádzal zvyčajne pár minút neskôr. V behu a s narýchlo nahodeným plášťom privítal čakajúcich …

Read More »

Dobre vyzerať vo vyššom veku je skvelé, avšak cítiť sa dobre vo vyššom veku je o niečo zložitejšie…

Dá sa zastaviť starnutie tela

„Na svoj vek vyzeráte dobre.“ Alebo: „Nezmýlili sme sa v dátume vášho narodenia?“ Azda všetky ženy poteší lichôtka, že vzhľadom na svoj vek vyzerajú mladšie. Aj keď to v niektorých situáciách môže znieť ako milosrdná lož! Dobre vyzerať vo vyššom veku je skvelé, avšak cítiť sa dobre je o trochu zložitejšie.“

Read More »

Ľudia, pacienti trpiaci demenciou, nie sú blázni.  Len akosi zablúdili vo svojej minulosti. Prežívajú náhodne svoje spomienky…

Pacienti trpiaci demenciou, nie sú blázni.

Zábudlivosť, zmätenosť, nevnímanie reality, stratenie sa v čase… Tak by som neformálne mohla nazvať ochorenie, ktoré  sa medicínsky označuje ako demencia. Mala som ju možnosť vnímať intenzívne u starších pacientov v liečebni dlhodobo chorých, ale aj v domove seniorov, kde som pracovala ako socioterapeutka. Počas obeda v liečebni, sa jeden z pacientov postavil s lyžicou v ruke, s naloženou zemiakovou kašou, a rýchlou chôdzou unikal z jedálne.

Read More »

V liečebni pre dlhodobo chorých sa stretli dvaja muži, aby z nej mohli aj spoločne “odísť”.

Liečebňa pre dlhodobo chorých

Obliekam si v práci svoj plášť, pero nastoknem do bočného vrecka, pripnem vizitku s menom Zuzana - sociálna terapeutka a môžem začať.  Nazerám do izieb liečebne, či niektorý z ležiacich pacientov sa neodhodlá vstať z postele. Na izbe číslo 8 sa zoznamujem s novoprijatým  pánom Bohdanom.

Read More »

Zuzana Balašovová Donátova: Často sa ma pýtajú, prečo robím „prácu so smrťou“

Často sa ma pýtajú, prečo robím „prácu so smrťou“

Zuzka pracuje ako sociálny terapeut v dome pre seniorov. Za svoj život si prešla rôznymi povolaniami. Neskôr si urobila vysokú školu sociálnej práce a čo je výnimočné, naozaj sa tejto práci aj venuje. A s láskou. Okrem toho napísala krásnu a citlivú knihu z prostredia, kde by väčšina ľudí pracovať nechcela. S veľkou radosťou prinášame rozhovor, ktorý bude miestami možno smutný, ale krásny človečinou.

Read More »