„Pani L., máte problémy s pamäťou?“ „Nie. Ja si všetko zapamätám, ale hneď to zabudnem.“

Niekto raz niekde povedal, že humor je veľmi vážna vec. 

Súhlasím s touto myšlienkou, pretože som si ju sama vyskúšala aj v zariadení s dlhodobo chorými ľuďmi.

V deň, kedy bola plánovaná vizita, sa postupne schádzali sestry a lekári na chodbe liečebne. Primár, ktorý viedol vizitu, prichádzal zvyčajne pár minút neskôr. V behu a s narýchlo nahodeným plášťom privítal čakajúcich so slovami:

„Aspoň ste sa mali možnosť porozprávať, kolegovia.“ A pustil sa do rozprávania vtipu, ktorý vyvolal úsmev na tvári aj tým, ktorí sa schovávali pod maskou profesionálnej vážnosti.

Vtipné boli aj mnohé hlášky pacientov:                                                          

Ako sociálna terapeutka sa pokúšam zaujať pacientov s hrou Meno, mesto, zviera, vec.

Určite si viacerí z vás túto hru pamätajú.

Tvoríme slová, s cieľom pocvičiť vlastnú pamäť, pretože mnohí z pacientov si pamätajú jasne minulosť, ale súčasný stav ich bytia sa rýchlo rozplýva do zabudnutia.

Hra začína. „Gong!“

„Aké meno, začínajúce na písmeno K, poznáte?“

Večne zdvorilý a slušný pán sa uškŕňa so sklonenou hlavou.

„Tak, čo máte?“ zvedavo znie moja otázka.

Pozdvihne nesmelo svoj zrak, pootočí sa do oboch strán a zašepká polohlasne:

„Ku…?“

Na vizite

„Pani L., nemáte problémy s pamäťou?“

„Nie, pán doktor, viete, ja si všetko zapamätám, ale hneď to zabudnem.“

„Pani S., máte zavedený katéter na pár dní. Do neho budete teraz nejakú dobu močiť. Dobre?“

„Samozrejme, pán doktor, budem močiť do toho katastra, ako ste mi povedali,“ poslušne odpovedá.

„Ako sa cítite, pani T.?“ pýta sa primár.

„Pacientka slabo počuje,“ zdôrazňuje kolegiálne ošetrujúca lekárka stojaca vedľa.

Primár zopakuje otázku hlasnejšie. Pani so zvláštne privretými očami odpovie:

„Nuž tak, pani doktorka, nemám sa dobre.“

„Ešte aj zle vidí,“ lekárka pohotovo doplní.

(Z knihy Za dverami liečebne, r. 2019)

V súčasnej dobe som sa rozhodla svoje veršované myšlienky a kreslený humor, v spolupráci s humoristom Mgr. art. Vladom Javorským, sprostredkovať do niektorých nemocníc aj sociálnych zariadení.

Vytvorili sme knihu s drobným poslaním. Priniesť humor tam, kde je ho najmenej.

Kde sa často necítime dobre, kde máme strach, čo bude ďalej, kde sa cítime osamotení.

Snáď táto kniha pomôže potešiť niečiu dušu a spríjemniť jeho deň aj na tých najvážnejších miestach, ako sú oddelenia nemocníc.

Tak do toho!

Knihu je možné objednať v predpredaji tu: https://elist.sk/kniha/vazne-nevazne/

Zuzana Balašovová Donátová

Korektúry: Katarína Málková

Katarína Málková, jazyková korektorka

Máte firmu alebo projekt, kde potrebujete pomôcť s textami a korektúrami? Katarína Málková vám s nimi veľmi rada pomôže. Kontaktovať ju môžete tu: https://www.facebook.com/Corectus/

 

 

Mohlo by vás zaujímať