Stážista po štyridsiatke - inšpirované filmom The Intern
Foto: Ľuboš Guštafík

Náš projekt má umožniť ľuďom po štyridsiatke túžiacim po zmene  otestovať seba, byť užitočný v konkrétnej firme a získať nové skúsenosti, ktoré môžu viesť k zmene kariéry, alebo priamo k uplatneniu vo firme. A tiež pomôcť firmám otvoriť sa novým príležitostiam. Pretože skúsenosti ľudí po štyridsiatke môžu byť pre nich v mnohých aspektoch osožné. 

Projekt je inšpirovaný filmom Stážista do tej miery, aby sa začalo diskutovať a rozprávať o celoživotnom vzdelávaní a o túžbe ľudí odovzdávať skúsenosti bez ohľadu na vek. Preto je i príležitosťou pre odvážne firmy ako prísť k zaujímavej skúsenosti, získať možno i novú relevantnú pracovnú silu a v neposlednom rade získať i cennú spätnú väzbu.

Vďaka mediálnej kampani a vďaka skúsenostiam počas realizácie projektu si firmy nielen upevnia goodwill, ale aj potvrdia reálnym spôsobom svoj záväzok k Charte diverzity.

Projekt je tvorený pre ľudí najmä vo veku 40 – 50 rokov, ktorí prechádzajú kariérnou zmenou, vyhorením, sabbaticalom, alebo chcú zmeniť profesiu, prípadne sú po štyridsiatke v procese hľadania práce, ktorá by ich bavila – prácu si však hľadajú niekoľko mesiacov bezúspešne. Projektom chceme reflektovať na skúsenosti ľudí, na to čo majú za sebou, ale zároveň počúvať, čo by chceli ďalších 10 -15 rokov robiť.

(O projekte píše aj TASR)

Hľadáme zamestnávateľov, ktorí hľadajú nové spôsoby objavovania talentov, pripájajú sa k trendu diverzity v tímoch a tiež firmy, ktoré odmietajú vekovú diskrimináciu.

Naša predstava je zapojiť minimálne 6 – maximálne 8 firiem, ktoré si navzájom nekonkurujú a vytvoriť miesto na stáž pre minimálne 5 ľudí v každej firme na dobu 3 mesiacov (aj s možnosťou skráteného úväzku a iných variant – bude podliehať schváleniu a vzájomnej výhodnosti stážista/firma).

V momente, keď bude známa zostava firiem, budeme hľadať ľudí na obsadenie pozícií stážistu. Všetky detaily budú ladené na základe skutočne získaných partnerov a upravené tak, aby bol prínos pre všetky strany čo najväčší. Našim želaním je samozrejme aj to, aby sa kampaň a jej výsledky šírili a postupne búrali predsudky na oboch stranách.

SKÚSENOSTI NESTARNÚ

STE FIRMA A CHCETE ZISTIŤ VIAC? NAPÍŠTE NÁM