Vďaka viere viem prijať ľudí takých, akí sú. Choroby vnímam ako skúsenosti duše, ktoré sme si prišli na Zem prežiť.

Eva, zdravotná sestra na súkromnej klinike v Líbyi, r. 2008

Vďaka mojej viere viem prijať ľudí takých, akí sú, a choroby vnímam ako skúsenosti duše, ktoré sme si prišli na zem prežiť.

Sympatická pani strednej postavy s krásnym úsmevom a vždy upravenými vlasmi. Tak by som popísala vrchnú sestru Evu v liečebni pre dlhodobo chorých pacientov. Povolanie zdravotnej sestry je náročné, ale pozíciu vrchnej sestry zastáva väčšinou sestra so skúsenosťami a niekoľkoročnou praxou. Taká bola aj sestra Eva. Znalá vo svojom odbore, ale aj v komunikácii s ľuďmi. Výrazný bol úsmev v jej tvári. Pomáhal často v náročných situáciách ako interpersonálnych, tak aj vo vzťahu k pacientom.

Pani Eva aj v súčasnej dobe pôsobí v odbore zdravotná sestra. Táto práca sa stala pre ňu poslaním. Dnes otvorím dvere do príbehu o pani Eve, sympatickej zdravotnej sestričke so svetlými vlasmi.

Vrchná sestra Eva v liečebni pre dlhodobo chorých s kolegyňou Mirkou Matunákovou

Z rozprávania pani Evy sa dozvedám, že pôsobila v minulosti v zahraničí.

Ako by si čitateľom priblížila svoju prácu zdravotnej sestry v ďalekej krajine, akou je Líbya?

Hlavný rozdiel vnímam v tom, ako ľudia pristupovali k chorobe a rôznym tragédiám. K všetkému, čo sa im v živote stalo, dokázali pristupovať s pokorou a prijatím, že je to Božia vôľa. Ako zdravotná sestra som mala povinnosti porovnateľné s naším zdravotníctvom, najväčší rozdiel bol v tom, že v Líbyi sa kládol veľký dôraz na zachovanie intimity a oddelenie žien od mužov pri rôznych zdravotníckych úkonoch.

Pacienti viac dôverovali lekárom a sestrám z Európy ako domácim. Bolo to spôsobené aj tým, že lekárov z krajiny často posielali študovať do Európy (aj na Slovensko). Ľudia si nás a našu prácu vážili.

Aký najväčší poznatok si si z pôsobenia v tejto krajine odniesla?

Silu rodiny. Rodina je v Líbyi základ, vo veľkých domoch žije pod jednou strechou viacero generácií.

Ďalej rešpekt voči starším z rodiny.

Sú to hodnoty, ktoré sa u nás už vytrácajú.

Pracovala si v zariadení pre ľudí postihnutých Alzheimerovou chorobou. Čo je podľa teba v takejto práci najťažšie?

Najťažšie je prijať to ochorenie, lebo vizuálne človek pôsobí zdravo, akoby nemal žiadne problémy, len zrazu sa jeho myšlienky prepnú. Nakoľko u nich funguje len „staropamäť“, tak nevedia uvažovať a rozprávať o veciach aktuálnych. Je to náročné pre pacienta aj pre rodinu a okolie, častokrát sa správajú ako deti. Hoci navonok sú to zdraví dospelí ľudia, vo vnútri sú ako malé deti, zaseknutí v minulosti.

Ženy sa často vracajú do obdobia materstva, k tomu im slúžia terapeutické bábiky, ktoré si všade so sebou nosia, starajú sa o ne a veria tomu, že je to ich dieťa. K ľuďom s týmto ochorením je potrebné pristupovať s láskou a pochopením, napriek tomu, že sa u nich občas prejavuje aj agresivita.

V súčasnej dobe pôsobíš v nemocnici na psychiatrickom oddelení. Stretávaš sa s ľuďmi, ktorí často padajú až na svoje dno, ale aj s ľuďmi, ktorým už niet pomoci. Odkiaľ berieš na to všetko silu?

Energiu mi dodávajú moji najbližší, deti a vnúčatá, ktoré ma dobíjajú energiou a láskou. A taktiež pocit, že môžem niekomu pomôcť (v rámci možností) alebo aspoň spríjemniť a uľahčiť situáciu, v ktorej sa ocitol.

Čo patrí k tvojim činnostiam v rámci relaxácie?

Oddýchnem si počas návštevy v kozmetickom salóne, pri masáži, jednoducho tam, kde sa niekto pre zmenu stará o mňa.

Rada oddychujem pri hudbe a venujem sa meditácii.

Ako vplýva tvoje presvedčenie (viera) na prácu zdravotnej sestry?

Vďaka mojej viere viem prijať ľudí takých, akí sú, a choroby vnímam ako skúsenosti duše, ktoré sme si prišli na Zem prežiť.

So zdravotnou sestrou Evou sa zhovárala Zuzana Balašovová Donátová, autorka kníh aj z prostredia dlhodobo chorých a zomierajúcich. (www.elist.sk)

O krátke postrehy z hospicu sa delím s verejnosťou v knihe Za dverami liečebne, ktorú nájdete už aj v kníhkupectvách na Slovensku.

 

Korektúry: Katarína Málková

Katarína Málková, jazyková korektorka

Máte firmu alebo projekt, kde potrebujete pomôcť s textami a korektúrami? Katarína Málková vám s nimi veľmi rada pomôže. Kontaktovať ju môžete tu: https://www.facebook.com/Corectus/

Mohlo by vás zaujímať