Budíček a život hore nohami? „Je to rakovina. Operácia je nevyhnutná“, povedal mi lekár pred 3 rokmi.

Život hore nohamiŽivot hore nohami? „Je to rakovina a operácia je nevyhnutná“, povedal lekár pred 3 rokmi.

Čokoľvek môže byť budíčkom, ktorý nám zásadne prevráti život hore nohami. A už nám nedovolí žiť nevedome alebo automaticky tak, ako predtým.

Niekomu sa zrúti vzťah, vyhorí v práci alebo príde o ňu, zažije stratu zo smrti blízkeho. Alebo vážne ochorie. Taká choroba však neprichádza ako blesk z jasného neba. Je spravidla výsledkom dlhšieho pôsobenia predchádzajúceho stavu myslenia, cítenia, a najmä, ich vzájomného rozporu.

„Je to rakovina a operácia je nevyhnutná“, povedal mi lekár pred tromi rokmi.

Mala som tri týždne na to, aby som svoj život úplne zmenila.

Nemôžeme predsa očakávať zmenu, ak stále robíme to isté. Pochopila som, že s akýmkoľvek ochorením nie je možné bojovať, môžeme ho len prijať a zmeniť k nemu vnútorný postoj.

Tiež som pochopila, že pod vplyvom mojich doterajších vzorcov som sa ocitla v takej pracovnej záťaži, na ktorú telo nenechalo dlho čakať. K tomu ma priviedlo moje doterajšie poznanie vďaka vzdelávaniu v osobnom rozvoji.

Každý, kto prejde podobnou situáciou vie, že ako prvý príde obrovský šok.

Prešla som krízou – hnevom, odporom, strachom zo smrti, popieraním a vyjednávaním s lekármi, aj sama so sebou. Až som vstúpila do iného priestoru – do prijatia, zmierenia, dôvery, odovzdania sa. A objavila som súcit a lásku k sebe samej. Priamo na operačnom stole.

Na spracovanie tejto životnej témy mi pomohlo už nadobudnuté poznanie. Tieto oblasti, ktoré nesúviseli s mojou prácou, však vyvažovali aspoň čiastočne nerovnováhu medzi pracovným a osobným životom.

Hneď po operácii mi oznámili, že som zdravá, pretože výsledok histológie sa zmenil.

Zanedlho som bola opäť v práci. No napriek tomu, že sme vhupli do náročného obdobia neustáleho home office, čudných pravidiel a povinností, držala ma táto životná skúsenosť pri vedomí a nedovolila mi už, aby som opäť stratila balans. Preto sa mi spolu s kolegami a celým tímom darilo zvládnuť túto nezvyčajnú dobu.

Rok 2022 bol však pre mňa prelomový.

Napriek tomu, že som podávala potrebný pracovný výkon, neodbytne sa hlásil pocit, že by som mala byť niekde inde.

Takáto zmena sa deje rýchlejšie, ak ľudská bytosť prirodzene prechádza transformáciou. Keď niekomu zazvoní podobný budíček, dotkne sa to aj jeho okolia. A je to príležitosť aj pre iných tým, že sa môžu inšpirovať. Je dobré, ak životu načúvame a nechávame sa ním viesť. Je prirodzené, že človek časom zmení mnohé zo svojich presvedčení, návykov a postojov, čo sa odrazí v zmene jeho rolí.

A tak som sa rozhodla, že od februára 2023 pokračujem už len v tej činnosti, ktorá ma baví, napĺňa a cítim v nej svoj potenciál. Ďakujem všetkým, s ktorými som mala možnosť posledné roky spolupracovať, ktorí ma inšpirovali a prípadne sme sa vzájomne obohatili.

‌Zora Vypušťáková

transformačná koučka, etikoterapeutka, autorka

www.priestorprezmenu.sk

Mohlo by vás zaujímať