Prečo v niektorej rodine chorľavejú na srdce a v inej majú častejšie predčasné mozgové mŕtvice?

Črevná bariéra a ako zistiť stav črevnej bariéryČrevná bariéra a ako zistiť stav črevnej bariéry?

„Všetky choroby pochádzajú z čreva…“ Hippokrates

Skúsme prirovnať zdravotnú starostlivosť k záchrane topiacich sa.

Lekári sa snažia zachrániť každého, kto spadne do vody. A pri rozvíjajúcich sa možnostiach modernej medicíny zachraňujeme stále viac a viac takmer utopených a udržiavame ich pri živote, občas sa nám ich podarí aj úplne vyliečiť. Ale svojou prácou sme tak zahltení a zamestnaní, že sa nestíhame zamýšľať nad tým, prečo tí ľudia do vody padajú…

A to je problém preventívnej medicíny.

Zdravotná prevencia, ako ju poznáme a robíme bežne u praktického lekára, je hľadanie prvých príznakov poškodenia tela, napríklad srdcovocievneho systému, ako je vysoký krvný tlak, začínajúce zužovanie ciev alebo cukrovky, rakoviny. Prevencia, ktorú mám na mysli, je prevenciu dlhodobého chronického poškodenia tela a predčasného starnutia. Ak rozmýšľame nad takouto prevenciou, určite sa dostaneme k črevnej bariére, k jej poškodeniu a nízko dávkovanému zápalu.

Schéma chronických ochorení, teda to, ako si predstavujeme, že chronické ochorenia vznikajú, prešla za posledné desaťročie významnou zmenou.

Prečo v niektorej rodine chorľavejú na srdce, prečo majú niekde častejšie predčasné mozgové mŕtvice? Prečo inde trpia na obezitu a cukrovku? Prečo práve v našej rodine trpíme na autoimunitné ochorenia mladých? Ešte zákernejšia je otázka „prečo JA“? Prečo práve ja z rodiny som ochorel? Čo som robil zle? PREČO?

Podľa súčasnej koncepcie chronických ochorení sú pre vznik dôležité 3 základné faktory: genetická predispozícia, spúšťač a kondícia črevnej bariéry. Táto schéma platí a je dokázaná pre mnohé chronické choroby, u ktorých podkladom poškodenia je chronický, nízko dávkovaný zápal. V odbornej literatúre ich nájdeme napríklad pod pojmom „zonulínové choroby“. Sú to stavy, u ktorých existuje vedecký dôkaz, že sú spojené s poškodením črevnej bariéry a zvýšenou črevnou priepustnosťou. Odkaz: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6996528/.

Patria sem napríklad chronický únavový syndróm, syndróm dráždivého čreva, zápalové choroby čreva, celiakia, autizmus, inzulínová rezistencia, čo je vlastne podklad cukrovky II. typu, ankylozujúca spondylitída, ale i samotné starnutie…

Podľa tejto schémy teda choroba vzniká takto: na teréne vašej genetickej informácie, pri súčasnom poškodení črevnej bariéry, vám spúšťače vyvolajú ochorenie.

  1. Genetická predispozícia
    Z tejto rovnice nevieme ovplyvniť genetickú informáciu, ktorú máme vrodenú, dedičnú. Rozhoduje o tom, AKO ochorieme, teda na akú chorobu…
  2. Spúšťače
    Faktory vonkajšieho prostredia, ktoré majú silu spustiť chorobný proces. Pekným príkladom je lepok, ktorý jednoznačne naštartuje celiakiu. U mnohých ochorení o nich však nevieme. Napr. pri Crohnovej chorobe alebo ulceróznej kolitíde sa po takomto podnete len pátra. Podobne sme nepočuli o niečom podobnom napríklad pri Parkinsonovej chorobe alebo reumatoidnej artritíde… To, že ich nepoznáme, však neznamená, že neexistujú. Rozhodujú o tom, KEDY ochorieme…
  3. Črevná bariéra
    Je to nový hráč na scéne chronických ochorení, ktorého úloha je potvrdená, ale mnohé informácie sa stále len odhaľujú. U svojho praktického lekára sa asi ťažko dopracujete k tomu, aby vám odmeral stav našej črevnej bariéry. Náš praktický lekár je zaťažený prácou v systéme, ktorý zachraňuje už chorých pacientov – tých topiacich sa… No napriek tomu je to práve tento parameter, ktorý dokážeme významne ovplyvniť a tým prispieť k tomu, ČI ochorieme…

Mám konvenčné medicínske vzdelanie a viac ako 20 rokov skúseností v bežnom zdravotníckom systéme, v nemocnici aj v ambulancii, ako internista.

Interná medicína je „kráľovnou medicíny“, pretože združuje pohľad všetkých špecializovaných odborov na pacienta, spojenie mnohých orgánových systémov, o ktoré sa zaujímajú špecialisti, spája v jedno telo. Je to odbor medicíny, kde je najdôležitejšia syntéza informácií a nadhľad, s pátraním po primárnej príčine rozkolísania zdravia. A keby nebolo mojej vlastnej skúsenosti, tak zachraňujem v ambulancii ako všetci ostatní a nepíšem tieto riadky…

Takmer po 20 rokoch práce v aktívnej medicíne som prehodnocovala všetko, čo som sa naučila a zažila s pacientmi.

Črevná bariéra a ako zistiť stav črevnej bariéry?

O rozhodujúcej úlohe črevnej bariéry pri vzniku chorôb ma presvedčila vlastná skúsenosť so synom i moja s diagnózou ZIPS – syndrómu zvýšenej črevnej priepustnosti, teda syndrómu deravého čreva. Na vlastné oči a „vlastné telo“ som videla fungovať individualizovanú diétu a ostatnú snahu o regeneráciu črevnej bariéry s výbornými výsledkami na zdravotnom stave. Odvtedy som sa odvážila a poradila tento prístup mnohým mojim pacientom. Ich pozitívne skúsenosti sú mojím motorom.

Napriek tomu, väčšina odbornej medicínskej komunity tento prístup a testy, ktoré sú zatiaľ komerčné, nehradené zdravotnými poisťovňami, popiera alebo ignoruje. Ako teda zistiť stav vašej črevnej bariéry?  

V reálnej praxi zatiaľ nemáme k dispozícii veľa testov, ktoré by takéto niečo dokázali odmerať.

Testovanie IgG protilátok proti strave v našej krvi však nepriamo svedčí o zvýšenej črevnej priepustnosti. Črevná bariéra je hranica. Hranica, ktorá oddeľuje nás, naše telo, od vonkajšieho sveta, ktorý máme vo vnútri tráviacej trubice. Na tejto hranici je za bežného stavu ozbrojené prímerie. Teda náš imunitný systém je v strehu, ale nereaguje. Pri akomkoľvek poškodení zdravia, infekcii, stresovej situácii, úraze dochádza k oslabeniu črevnej bariéry a prímerie sa mení na boj.

Ak k takejto situácii dochádza často, zvýšená črevná priepustnosť a boj – zápal na úrovni črevnej bariéry, vedie k reakcii imunitného systému a tvorbe účinnejších zbraní imunitného systému, a tými sú IgG protilátky. Podobné protilátky vznikajú napríklad aj po očkovaní. Dochádza teda k „naočkovaniu“ proti vlastnej strave. Ak takúto stravu neskôr prijímame, môže dochádzať k dlhodobému zápalu nielen na úrovni črevnej bariéry, ale i celého tela. Dochádza k dlhodobému nízko dávkovanému zápalu.

Bežne u lekára sa však nezistí, pretože jeho aktivita je podstatne nižšia, ako úroveň našich bežných laboratórnych metód, napr. CRP. Výsledným efektom takejto reakcie je napríklad IBS, atopický ekzém, zápalové bolesti kĺbov, migrén… Individualizovaná diéta, s elimináciou IgG pozitívnych potravín, dokáže v takýchto prípadoch významne zlepšiť pacientove symptómy. Vidím to v ambulancii na vlastné oči každý deň.

Som presvedčená, že strava je základným faktorom, ktorý ovplyvňuje naše telo.

Môže byť naším liekom, ale i jedom. Vyšetrenie IgG protilátok, s potvrdením IgG problémových potravín, je spôsob, ako sa svojho tela môžeme spýtať, ako je to s našou stravou…

MUDr. Dana Vavricová Ďureje

LFUK Bratislava, atestácia v odbore vnútorné lekárstvo

Pracovisko: Ambulancia vnútorného lekárstva DVD MED s. r. o., Partizánske

doktorkaonline.sk

Korektúry: Katarína Málková

Katarína Málková, jazyková korektorka

Máte firmu alebo projekt, kde potrebujete pomôcť s textami a korektúrami? Katarína Málková vám s nimi veľmi rada pomôže. Kontaktovať ju môžete tu: https://www.facebook.com/Corectus/

Mohlo by vás zaujímať