Vekom podmienená makulárna degenerácia ako príčina slepoty u starších dospelých. Čo pomáha?

MELANÍN A MAKULÁRNA DEGENERÁCIA

Vekom podmienená makulárna degenerácia (VPMD) sa stáva jednou z hlavných príčin slepoty u starších dospelých. Macula lutea (žltá škvrna) sa nachádza v centre sietnice. Pri jej poškodení prichádzame o ostré videnie, vnímanie detailov a rozlišovanie farieb.

Prednedávnom som uverejnila príspevok o ľudskej fotosyntéze, kde hlavnú úlohu zohráva melanín.

Dr. Arturo Solís, očný lekár z Mexika, ktorý sa už tridsať rokov venuje výskumu pôsobenia melanínu v ľudskom tele vyvinul produkt, ktorý používa, okrem iného, aj na liečbu vekom podmienenej makulárnej degenerácie.

Na stránke https://lnkd.in/e6e2YJp3 je publikovaný prípad, týkajúci sa práve použitia prekurzoru melanínu pri VPMD.

Stručný preklad:

Pre túto kazuistiku boli vybrané pacientky s neskorým štádiom AMD vo veku nad 70 rokov. Pacientom sa podával QIAPI1©, prekurzor melanínu sublingválnou cestou a fotografie sa získali pre ľavé a pravé oko, aby sa znázornila účinnosť QIAPI1© proti vlhkej forme AMD.

Výsledky: Podávanie QIAPI1© značne zmiernilo nahromadenie drúz v sietnici, edém sietnice, exsudáty a krvácania v pravom oku, ale účinok bol minimálny v prípade ľavého oka; celková akumulácia drúz bola menšia ako pri prvej konzultácii.

Záver: Súčasná kazuistika dospela k záveru o vnútornom účinku melanínu pri produkcii molekulárneho vodíka a chemickej energie cez tkanivá sietnice disociáciou molekúl vody a rozptýlením akumulácie drúz, edémom sietnice a krvácaním u pacientov s AMD. Naša predbežná štúdia uviedla použitie QIAPI1© ako perspektívnej terapeutickej modality na zmiernenie patofyziológie vlhkej formy AMD sprostredkovanej oxidačným stresom.

Možno trochu zložité vyjadrenia pre bežného človeka, ale z uvedeného sa dá pochopiť, že melanín je nádejou v liečbe ochorení sietnice. A podľa iných informácií, melanín môže pomôcť aj pri ďalších ťažkých a v súčasnosti neliečiteľných ochoreniach, ako je napríklad Alzheimer či Parkinson.

Uvidíme, čo prinesie budúcnosť.

V každom prípade – to čo je pre ľudskú fotosyntézu dôležité, okrem už spomínaného melanínu, je voda a slnko. Takže nezabudnite na pitný režim a šup šup na slniečko.

Pripravila: Daniela Maťuchová, autorka kníh o lepšom zraku – nájdete ich tu: https://www.provitalis.sk/knihy

Ing. Daniela Maťuchová  – ProVitalis – www.provitalis.sk

Mohlo by vás zaujímať