Psychológ Čuha: Všetci túžia po lepšom a krajšom živote, po úspešnejších vzťahoch. Ako to realizovať?

Zmena myslenia z negatívneho na pozitívnePrečo ľudia myslia negatívne? Zmena myslenia z negatívneho na pozitívne…

V čase, keď sme asi pred 15. rokmi zakladali Centrum pozitívneho myslenia, sme boli presvedčení, že vieme a dokážeme zmeniť existujúci negativizmus u mnohých ľudí a naštartovať u nich myšlienky, ktoré sa budú považovať za pozitívne. Že zmena myslenia z negatívneho na pozitívne je cesta. Bol to náš pohľad, naše vnímanie.

Potom, na prvých stretnutiach, na prvých kurzoch, prednáškach a tréningoch sme sa dozvedeli, že vlastne väčšina všetkých ľudí (aspoň tých, ktorí tam boli) myslí pozitívne, že nie je potrebné nič meniť. Bol to ich pohľad, bolo to ich vnímanie.

Stáli sme pred otázkou: Čo s tým?

Napadlo nám, že je potrebné všetkým týmto ľuďom predstaviť takzvanú „filozofiu pozitívneho myslenia“. Jej obsah však prekračuje to, čo chceme týmto článkom vyjadriť. Napriek tomu je potrebné povedať, že hlavným obsahom tejto filozofie je skvalitnenie života každého, kto sa jej princípmi bude riadiť. A zrazu sme zistili, že všetci túžia po lepšom a krajšom živote, po úspešnejších vzťahoch, lepších finančných podmienkach, dokonalejšom zdraví.

Neznamenalo to však, že títo ľudia myslia negatívne, len sa pohybovali vo svojom ohraničenom spôsobe myslenia. To, čo v tej chvíli pochopili, bolo, že existuje rozdiel, medzi tým, kde sú a tým, kde by chceli byť. A práve toto porovnanie začalo u nich rezonovať ako nespokojnosť so súčasným stavom a spôsobovalo negatívne myšlienky a predstavy.

Začiatkom je teda pochopenie, prečo sme tam, kde sme…

Kto a čo nás „vytvorilo“ – je to zameranie na minulosť, kde sme teraz – súčasnosť, a kam sa uberáme – budúcnosť. Pre túto analýzu sme využili sedem pádov slovenského jazyka.

Vašu minulosť (prvé tri pády) predstavujú ľudia, ktorí sú zodpovední za vašu výchovu, za presvedčenia, ktoré vás naučili a ktorým veríte, ďalšie dva pády (štvrtý a piaty) je vaša súčasnosť – pozrite sa na seba, koho vidíte, a šiesty a siedmy pád je vaša budúcnosť, o kom a o čom, s kým a s čím sa spája.

Takže, ak chceme odpovedať na otázku, prečo ľudia myslia negatívne, tak je to vyslovene individuálna záležitosť každého jedného človeka. Preto myslia negatívne, lebo v ich živote sa stali tieto a tieto veci, ktoré to spôsobili, stretli sa s takýmito ľuďmi a prijali tieto myšlienky, ktoré ich vytvorili.

Ako to zmeniť?

Zmeniť sa to dá tak, že pochopia túto príčinnú súvislosť, uvedomia si, že nie je v súlade s ich očakávaním a s ich predstavou kvalitného života a zmenia budúcnosť vytvorením si novej životnej filozofie, vízie a cieľov.

Jozef Čuha

Kto je Jozef Čuha?

Psychológ, ktorý sa venuje vzdelávaniu v oblasti riadenia a vedenia, osobnostného rozvoja, koučingu, manažmentu, leadershipu, psychoterapii,  psychodiagnostike a poradenstvu v oblasti personálneho, biodromálneho a vzťahového života.

„Najväčším zdrojom mojich vedomostí stále zostáva kontakt s ľuďmi, ich príbehy a skúsenosti, z ktorých sa stále učím.“

Korektúra: Katarína Málková

Katarína Málková, jazyková korektorkaMáte firmu alebo projekt, kde potrebujete pomôcť s textami a korektúrami? Katarína Málková vám s nimi veľmi rada pomôže. Kontaktovať ju môžete tu: 

https://www.facebook.com/Corectus/

Mohlo by vás zaujímať