Prvý školský deň: Dieťa by malo v každej situácii vedieť, že rodičia ho ľúbia, kedykoľvek ho vypočujú, pomôžu

Sila spoločného čítaniaPrvý školský deň je pred dverami…

Prvý školský deň je pred dverami. Nástup do školy znamená pre dieťa veľký krok. Musí si privyknúť na každodenné povinnosti a tiež na nároky, ktoré sú na neho zo strany školy kladené. Je to obrovská zmena…

Niektoré deti sa prispôsobia skôr, iným to trvá dlhšie. V každom prípade je potrebná hlavne trpezlivosť zo strany oboch rodičov. Škola je cesta nových možností a s týmto vedomím pristupujte k hodnoteniu a vyjadrovaniu sa ku téme škola alebo pani učiteľka. Práve ona je autoritou, ktorú musí dieťa bez výnimky rešpektovať.

Pre malého školáčika je  prvý deň v škole veľmi dôležitý…

Rodičia by si mali  uvedomiť, že dieťa môže byť vo veľkom strese, plné obáv z nového prostredia a neistoty, čo všetko ho tam čaká… V takej chvíli ešte viac potrebuje mamu a otca, ktorí mu budú emocionálnou oporou. Rodičia by preto mali  prípravu na prvý deň  v škole dôsledne naplánovať. Vychádzajúc z dlhoročného poradenstva  uvediem  niekoľko osvedčených rád z praxe:

  • navoďte príjemnú atmosféru;
  • veľa sa s dieťaťom na túto tému rozprávajte;
  • prívetivo odpovedajte na zvedavé otázky;
  • spomeňte vlastnú vtipnú príhodu, alebo niekoho z rodiny spojenú so začiatkom školy;
  • prediskutujte s dieťaťom, ako si prvý deň nástupu do školy predstavujete, priblížte mu celý plán,  aby dieťa získalo predstavu a vedelo sa  na „veľký“ deň  s radosťou pripraviť;
  • nestresujte dieťa nákupmi školských pomôcok a iných „nevyhnutných“ vecí do školy, nakoľko sa už veľakrát stalo, že nakúpené veci  dieťa nebude potrebovať; stačí preto počkať na pokyny pani učiteľky a vyhnúť sa tak zbytočným výdavkom;
  • nikdy dieťa školou nestrašte;
  • v žiadnom prípade na svoje dieťa nekričte, príliš ho nenáhlite,  neprenášajte na neho  vlastný stres a nervozitu.

Slávnostný deň

Oblečenie na sviatočný deň  by mali rodičia vyberať spolu s dieťaťom, aby sa cítilo pohodlne. Najlepšie je urobiť to deň vopred, predídete tak zbytočnému rannému stresu. Ak máte v pláne dieťaťu obliecť odev alebo obuv, ktorú na sebe ešte nemalo, je lepšie všetko vyskúšať s väčším predstihom. Niekedy sa môže  stať, že dieťa z oblečenia vyrástlo, preto  bude potrebné kúpiť nové. Prvý deň školy je slávnostný, ide o významnú chvíľu, dieťa sa teší a pripravuje už dlhší čas… Preto by rodičia mali dohliadnuť na to, aby oblečenie aj účes boli slávnostné.

Kvety môžete vyberať spolu

Rodičia by nemali zabudnúť na kyticu pre pani  učiteľku. Kvety je vhodné vyberať spolu so svojim dieťaťom.  Umožníte  mu tak  darovať pani učiteľke niečo, čo sa dieťaťu páči a doprajete mu pocit dôležitosti. Ak kupovanie kvetov  zaobstaráte deň vopred, ušetríte tým čas i zbytočný stres / napríklad z dlhého radu kupujúcich v kvetinárstve/.

A na čo by nemali rodičia ešte zabudnúť?

Prvý deň v škole patrí medzi tie udalosti, ktoré si zaslúžia, aby boli zaznamenané fotoaparátom alebo kamerou kvôli spomienkam. V budúcnosti dieťaťu pripomenú spoločné zážitky z  nezabudnuteľného „veľkého“ dňa.

Ako zvládnuť začiatky v škole…

Možno prvé vzbury „mami, ja sa chcem ešte hrať“ prídu už počas prvých dní. V žiadnom prípade sa nedajte odradiť. Dôležité je zaviesť nový systém fungovania v rodine. Potom obavy rodičov „ako to všetko budeme zvládať“ zvyčajne  rýchlo pominú.

Deťom treba vyhradiť čas na učenie, ale ponechať im aj priestor na hranie. Školské povinnosti sú však prvoradé.

Dieťa by malo v každej situácii vedieť, že rodičia ho ľúbia, sú tu pre neho, kedykoľvek ho vypočujú a ochotne  pomôžu. Odporúčam dieťa motivovať a chváliť. Nič nemá na dieťa lepší vplyv, ako ocenenie jeho snaženia. Ani sa nenazdáte a čoskoro uvidíte prvé písmenká napísané rukou vášho prváka alebo prváčky.

Prvý školský deň a nástup do školy znamená pre dieťa veľký krok…

Pripravila: PhDr. Dana Rosová, PhD.

PhDr. Dana ROSOVÁ, PhD. sa počas celej profesionálnej kariéry venuje poradenstvu deťom, mládeži, rodinám, sociálne znevýhodneným, rizikovým skupinám. Je odborníčkou v prevencii sociálno-patologických javov, autorkou a lektorkou programov pre deti, mládež, rodičov, pedagógov. Vedie sociálno-psychologické výcviky. Vyjadruje sa k aktuálnym témam, publikuje, s obľubou píše aj knižky pre malých čitateľov. Zdôrazňuje dôležitosť čítania pre deti od najútlejšieho veku. Vyzdvihuje význam emocionálnej inteligencie, prosociálneho správania a inkluzívneho prístupu vo výchove, vzdelávaní, aj v poradenskom systéme. Prednáša na medzinárodných vedeckých konferenciách, podporuje rôzne humanitné projekty, organizuje charitatívne zbierky, spolupracuje s mimovládnymi organizáciami.

Autorka monografií: Preventívny program pre žiakov s poruchami správania. Skúsenosti z realizácie programu; Prevencia v školských zariadeniach. Príklady dobrej praxe. Autorka vysokoškolských učebníc: Stratégia riešenia šikanovania v školách. Možnosti prevencie; Vybrané kapitoly z prevencie v sociálnej práci.

Autorka knižných publikácií: Hurá, idem do školy!; Teším sa do 1. triedy!; a trilógie Dankine príbehy pre teba 1; Dankine príbehy pre teba 2; Dankine príbehy pre teba 3.

Mohlo by vás zaujímať