Počas prázdnin sa deti neučia z učebníc, ale zo života. Ako im vytvoriť zmysluplný program?

POČAS LETNÝCH PRÁZDNIN SA DETI NEUČIA Z UČEBNÍC, ALE ZO ŽIVOTA… PhDr. Dana Rosová, PhD.

Začal čas prázdnin, počas ktorých by mali deti čo najlepšie fyzicky a psychicky zregenerovať. Už nemusia skoro ráno vstávať, ani doháňať učivo, ktoré zameškali, či myslieť na zlepšenie známky z nie práve obľúbeného predmetu. Preto je dôležité vytvoriť deťom zmysluplný a zaujímavý program tak, aby zohľadňoval ich záujmy. Počas prázdnin sa deti neučia z učebníc, ale zo života. Rodičia sa rozhodujú medzi viacerými alternatívami: spoločná dovolenka s deťmi, prázdniny u starých rodičov, letné tábory, výlety…

PRIPRAVTE DEŤOM PESTRÝ PROGRAM NA LETO

V lete je čas na výlety, kúpaliská, spoločenské hry, smiech, kreslenie, spoločné čítanie knižiek, nekonečné rozhovory či pečenie bábovky, alebo opravovanie bicykla. Deti by mali zrelaxovať, načerpať veľa tvorivých síl do ďalšieho školského roka. Rodičom odporúčam stráviť so svojimi deťmi aspoň dva týždne dovolenky, počas ktorej sa im budú naplno venovať. Deti by mali intenzívne cítiť, že rodičia sú prítomní nielen fyzicky, ale aj svojou pozornosťou, motiváciou a aktivitou.

BUĎTE TVORIVÍ

V prípade, ak rodina nemá dostatok financií, aby všetci jej členovia spolu vycestovali na dovolenku, netreba podliehať panike. Buďte tvoriví a nešetrite nápadmi. Je toľko možností… Urobte si napríklad výlety do vášho okolia. Nezabudnuteľným zážitkom pre vaše deti môže byť aj noc strávená v stane, hľadanie štvorlístkov, skákanie cez švihadlo, hra na slepú babu, bicyklovanie, hranie bedmintonu, futbalu, volejbalu… Zaujímavé môže byť tiež hľadanie hríbov, zbieranie ovocia, plávanie v jazere, grilovanie v záhrade, spievanie pri ohníku… Deti potešia aj kreatívne činnosti v domácnosti, spoločenské hry, turistika…

ZAPOJTE STARÝCH RODIČOV

Ak sa vaše spoločné dovolenkové dni skončili, je ešte viacero možností, ako sa môžete deťom postarať o zaujímavý program. Pracujúci rodičia sa môžu dohodnúť so starými rodičmi, či by nezobrali vnúčatá na nejaký čas k sebe na prázdniny. Ideálne je, ak sa rodičia so starými rodičmi dohodnú, ako si spoločne strávené dni s ich deťmi predstavujú.

Treba pripomenúť, že starým rodičom by mala byť zo strany rodičov prejavená dôvera. Inak by mohli mať babka a dedko pocit, že sú kontrolovaní, čo by mohlo narúšať ich pohodu. A to vnúčatá ihneď vycítia. Väčšina detí sa na spoločné chvíle s babkou a dedkom počas leta teší. Vzťah starých rodičov a vnúčat je pre obe strany nesmierne obohacujúci. Preto sa na prázdniny u starkých nezabúda. Mnohí z nás, dospelých, si iste spomenú na krásne zážitky z tohto obdobia, z ktorých čerpajú často celý život.

VYUŽITE LETNÉ TÁBORY

Niektorí rodičia, ktorí majú doma školákov, nechávajú svoje deti cez prázdniny doma samé. Aj keď sa nemusí nič stať, predsa treba deťom zabezpečiť dozor. Ak nemáte možnosť využiť služby svojich starých rodičov, odporúčam osloviť priateľov alebo susedov, ktorí sú ochotní a dôverujete im. Ďalšou možnosťou je zabezpečiť opatrovateľku alebo prihlásiť deti do letného tábora, kde je zabezpečený dozor.

Počas prázdnin sa deti neučia z učebníc

V tábore je čas vyplnený zaujímavými aktivitami, pri ktorých sa dieťa veľa naučí, získa nové schopnosti a zručnosti, zabaví sa a nájde si nových kamarátov. Tiež organizované výlety s rovesníkmi sú mimoriadne obohacujúce. Nové priateľstvá, zážitky zo spoločných hier, spoznávanie nových miest, turistických chodníkov, kultúrnych pamiatok dávajú vašim deťom nové poznatky a pohľady na svet.

Je tiež pravdepodobnejšie, že keď je zabezpečený dozor, dieťa sa do ničoho nezapletie. Veľa voľného času a nuda môžu totiž u niektorých detí viesť k stváraniu nezbedností, drobnej či väčšej kriminalite, alebo dokonca k skúšaniu cigariet, alkoholu, či experimentovaniu s inými drogami.

Počas prázdnin sa deti neučia z učebníc, ale zo života…

Plánujte a pripravte deťom pestrý program na leto. Len tak prežijú prázdniny bez prázdnych dní. Či už vezmete svoje deti na dovolenku k jazeru, alebo zvolíte horské prostredie, prípadne budete chodiť na výlety, kúpaliská, alebo budete doma spolu piecť či maľovať, je len na vás. Dôležité je venovať deťom dostatok svojho času, pozornosti. Užite si chvíle voľna s deťmi v spokojnosti a v radosti. Mali by byť naplnené tým, čo vás skutočne urobí šťastnými.

Rozprávajte sa s deťmi o všetkom, čo spolu prežívate. Vychutnávajte si obojstranné spoznávanie sveta detí a dospelých. Aj takto pocítite skutočné čaro leta. Oživí nielen vaše vzťahy v rodinách… bude obrovským darom v podobe lásky, ktorá vám pomôže prežiť v radosti i obdobia bez slnečných lúčov…

PhDr. Dana ROSOVÁ, PhD. sa počas celej profesionálnej kariéry venuje poradenstvu deťom, mládeži, rodinám, sociálne znevýhodneným, rizikovým skupinám. Je odborníčkou v prevencii sociálno-patologických javov, autorkou a lektorkou programov pre deti, mládež, rodičov, pedagógov. Vedie sociálno-psychologické výcviky. Vyjadruje sa k aktuálnym témam, publikuje, s obľubou píše aj knižky pre malých čitateľov. Zdôrazňuje dôležitosť čítania pre deti od najútlejšieho veku. Vyzdvihuje význam emocionálnej inteligencie, prosociálneho správania a inkluzívneho prístupu vo výchove, vzdelávaní, aj v poradenskom systéme. Prednáša na medzinárodných vedeckých konferenciách, podporuje rôzne humanitné projekty, organizuje charitatívne zbierky, spolupracuje s mimovládnymi organizáciami.

Autorka monografií: Preventívny program pre žiakov s poruchami správania. Skúsenosti z realizácie programu; Prevencia v školských zariadeniach. Príklady dobrej praxe. Autorka vysokoškolských učebníc: Stratégia riešenia šikanovania v školách. Možnosti prevencie; Vybrané kapitoly z prevencie v sociálnej práci.

Autorka knižných publikácií: Hurá, idem do školy!; Teším sa do 1. triedy!; a trilógie Dankine príbehy pre teba 1; Dankine príbehy pre teba 2; Dankine príbehy pre teba 3.

Korektúry: Katarína Málková

Mohlo by vás zaujímať