Z neurofyziologického hľadiska sú deti na mobiloch šťastné – ale sú závislé. Je to porovnateľné s drogami!

drogou sú moderné technológie, ktoré predstavujú žiariace monitory počítačov a mobilných telefónov. A kým niektoré krajiny už mobily v školách zakázali, u nás je boj s týmto nebezpečným zlozvykom ponechaný na rodičoch, avšak v situácii, keď podľa neurológa Martina Jana Stránského štát a nefunkčná lekárska komora v oblasti potrebnej osvety a prevencie úplne zlyhávajú.Drogou sú moderné technológie. Celá naša spoločnosť je vystavená vysoko návykovej droge, ktorá škodí najmä deťom.

Touto drogou sú moderné technológie, ktoré predstavujú žiariace monitory počítačov a mobilných telefónov. A kým niektoré krajiny už mobily v školách zakázali, u nás je boj s týmto nebezpečným zlozvykom ponechaný na rodičoch, avšak v situácii, keď podľa neurológa Martina Jana Stránského štát a nefunkčná lekárska komora v oblasti potrebnej osvety a prevencie úplne zlyhávajú.

Medzitým sa blikajúca žiara zábavy zdokonaľuje umelou inteligenciou a deti sa nevedia dlhé hodiny denne odtrhnúť od monitorov, čo je podľa nášho hosťa pre ich vyvíjajúce sa telo ako „pranie heroínu priamo do žíl“.

Rozhovor pre rádio Universum začala Martina Kociánová s otázkou na MUDr. Stránskeho

Silu závislosti detí, či už na sociálnych sieťach, alebo na mobiloch, počítačoch, hrách, poznajú mnohí rodičia z momentov, keď sa snažia svoje dieťa odtrhnúť od drogy, keď napríklad niektorí rodičia zúfalo vypínajú wifi, menia heslá a podobne, a zrazu vidia u svojho dieťaťa hnev, agresiu, prehnanú reakciu. Povedzte mi, sú deti, keď sú na sociálnych sieťach a vo svete počítačov, v tej chvíli šťastné?

Samozrejme, z neurofyziologického hľadiska sú šťastné – ale sú závislé. Ich dopamín je na vyššej úrovni ako u dieťaťa, ktoré sa pokojne hrá v kúte s hračkou. To je nepochybné – a v tom spočíva nebezpečenstvo. Ale vráťme sa, ak môžem, opäť k situácii, ak máme dieťa, ktoré je na počítači – kde v Českej republike podľa našich rôznych výskumov je priemerný čas minimálne štyri až päť hodín, a to u detí od sedem do sedemnásť rokov. A niektoré štúdie uvádzajú priemerný čas strávený pri obrazovkách počítačov na sedem a pol až deväť a pol hodiny.“ Hovorí Martin Stránsky
Celý rozhovor môžete sledovať priamo tu…

Rozhovor je vhodný pre všetkých rodičov i starých rodičov… Ale aj učiteľov a mladých ľudí….

Prof. Martin Jan Stránsky: Je profesorom na katedre neurológie na Yaleovej univerzite. Je spoluzakladateľom a riaditeľom Polikliniky Národní v Prahe. Je zakladateľom a riaditeľom Prague Selective, letného programu pre študentov medicíny na celom svete.

Pripravila: Martina Valachová

Mohlo by vás zaujímať