Potrebujeme sa prijať so všetkými, aj s tienistými stránkami. Vnútorná premena prináša novú kvalitu života.

Tlak a uvoľnenie…

Dovolené napätie je vo fyzike maximálna veľkosť namáhania, ktoré pokladáme za bezpečné. Naše telo je na tom podobne. Pri napätí, ktoré sa blíži k hranici dovolenia vnímame, či už bola prekročená akási bezpečnostná hranica. Určité napätie nám pomáha zvládnuť situáciu, z dávnych čias sme vybavení na útek alebo boj. V súčasnosti už nemáme prečo utekať ani bojovať, preto nevyužijeme napätie, ktoré sa nám hromadí v tele.

Myslíme si, že stres prichádza zvonku…

Stres v podobe úloh, povinností, zhonu, nepokoja a podnetov, ktoré je potrebné neustále zvládať. Najčastejšie si ho však robíme sami – vnútorným tlakom. Robíme si ho svojim perfekcionizmom, tým, že si nechceme dovoliť urobiť chybu. Stále sa kontrolujeme v snahe ovládnuť dianie okolo nás a pripraviť sa na novú situáciu, nedovolíme si ani len malé vybočenie od bežnej „normy“. Chceme všetko stihnúť a byť všade. Chceme vyhovieť každému. Sme napnutí ako tetiva na luku tesne pred jeho vystrelením. Novodobý stres si vytvárame tlakom. Na seba potlačiť už vzniknutý tlak či napätie. Odmietame našu bolesť, nechceme cítiť ten tlak a napätie.

Tlak proti tlaku je však konanie z priestoru odporu a spôsobuje ďalšie zvyšovanie napätia.

A tak začneme zle spávať, sme neustále unavení, nervózni, nespokojní s okolím, aj so sebou samým. Prejaví sa to hádkami, konfliktmi, komplikovanými vzťahmi. Až keď sa k tomu pridružia rôzne fyzické symptómy a choroby, potom si všimneme, že sa niečo deje. Začneme rozmýšľať, ako sa môžeme vrátiť do rovnováhy.

Za každý fyzický prejav sa treba nášmu telu poďakovať, má dokonalý dizajn a takto nám ukazuje prekročenú mieru dovoleného napätia. Neutralizácii napätia napomáha správne dýchanie a uvoľňovanie svalov aj orgánov, ktoré je hlbokou relaxáciou a uvoľnením.

Práca s emóciami má rovnakú cenu ako akýkoľvek liečebný zákrok. Niekedy sa len potrebujeme prijať so všetkými, aj svojimi tienistými stránkami. Vnútorná premena nám prinesie novú kvalitu života.

Ak ste dočítali tieto riadky, môžete prísť po týchto otázkach k uvedomeniam:

  • Kto alebo čo na mňa tlačí? A v čom tlačím sám na seba?
  • Rozpoznávam, ktoré myšlienky a ktoré emócie mi vyvolávajú v tele tlak?
  • Aké sú moje hodnoty?
  • A prečo vôbec pácham na sebe a svojich blízkych tento tlak?
  • V čom spočíva benefit, ktorý platím za to, že mám stres a som pod tlakom?
  • Kedy naposledy som sa aj počas práce zastavil a uvedomil si, že emóciami si situáciu len sťažujem?
  • Čo všetko by som musel odložiť a čoho všetkého by som sa musela vzdať, aby som nemusela podliehať každodennému obrovskému tlaku a mohol žiť slobodnejšie?
  • Ak by existovala možnosť, ako mieru tlaku znížiť alebo ho pustiť, čo by som urobil ako prvý krok?

Video POD TLAKOM z cyklu Prirodzené vodcovstvo – Leadership môžete sledovať tu:

‌Zora Vypušťáková

transformačná koučka, etikoterapeutka, autorka

www.priestorprezmenu.sk

Mohlo by vás zaujímať