Čierna ovca? Často sa pojem “čierna ovca” používa v negatívnom ponímaní, ale je to uhol pohľadu.

Čierna ovca? “Efekt čiernej ovce”

V psychológii sa hovorí o “Teórii a Syndróme Čiernej Ovce”. Každý z nás vie, čo to je. A v každej rodine sa minimálne jedna taká osoba – čierna ovca – nachádza.
Možno práve my sme tá osoba. Ale veľa ľudí nevie o “Efekte čiernej ovce”. A málokto si uvedomuje jej dôležitosť pre náš sociálno – spoločenský systém.

Čierna ovca

Často sa pojem “čierna ovca” používa v negatívnom ponímaní, ale je to len uhol pohľadu. Treba si uvedomiť, ako neskutočne je pre nás osožná a potrebná. Bez čiernych ovcí v rodinách a spoločnosti by sa nič nemenilo. Boj o uniformitu by zvíťazil nad rôznorodosťou a rozvojom.
Čierna ovca je osoba, ktorá sa ako prvá vymaní z náruče zabehnutých procesov, názorov a myšlienkových pochodov. Je to väčšinou človek, ktorý je pre rodinu a spoločnosť nekomfortný a vytvára konflikt. Namiesto toho, aby bol motivátorom pre zmenu v rodine, tak je často vystrnadený a odtlačený z kruhu.
  • V najlepšom prípade sa ovečka rozhodne si pritiahnuť a založiť svoj vlastný kruh a vytvára tým novú stromovú vetvu, kde sa vďaka nej rozvinie nová – možno sviežejšia generácia.
  • V najhoršom prípade sa snaží ovečka prispôsobiť starému kruhu, ale v tom prípade sa stane nešťastnou a časom chorou, pretože nejde podľa svojich hlbokých cítení.

Nehovorím, že vždy je čierna ovca pozitívnym prínosom pre spoločnosť, ale to sa ukáže až časom.

Možno si to neuvedomíme priamo my, ale až ďalšie generácie. Nie nadarmo sa hovorí, že všetko zlé je na niečo dobre. Možno.

Ako vieme kedy je človek tá správna “čierna ovca”? 

Keď idú srdcom za svojim. Keď počúvajú svoju intuíciu a vnímajú cestu svojej duše. Byť čierna ovcou nie je ľahké, často musia pretrhnúť vzťahové väzby s blízkymi ľuďmi a rodinou. Často robia nelogické rozhodnutia a kroky. Sú pre druhých nekonformní a akoby mimo tohto sveta. Sú považovaní za bláznov, ale bez nich by v tomto svete bola nuda.
Všimnite si ale jednu vec. Veľmi veľa “čiernych ovcí” sa nesnaží nikoho nahovoriť na ich vlastný systém a názory, oni sa len snažia žiť ten svoj život. A hlavne chcú byť akceptovaní.

Pripravila: Darina Szabo

Ako nájsť terapeuta

Darina Szabo sa venuje viacerým terapeutickým metódam od klasických až po alternatívne. Má dlhoročné skúsenosti s prácou s ľuďmi a pomáha riešiť rôzne aspekty života. Kontaktovať je ju možné tu: darina.szabo@me.com , https://www.instagram.com/therapist_darinaszabo

Mohlo by vás zaujímať