Keď sme nahnevaní, nielen ohnivo vyzeráme, ale spaľujeme to krásne a čisté v nás. Naše tchi, či?

Keď sme nahnevaní, nielen ohnivo vyzeráme, ale spaľujeme to krásne a čisté v nás. 

Uvidieť sa v zrkadle, keď sa stávame nepríjemnými a nasra…i, môže byť dobrým motívom, aby sme to už viackrát neopakovali. Nielenže ohnivo vyzeráme, ale spaľujeme to krásne a čisté v nás. Naše tchi, či?

Vonku vládne krásne slnečné počasie a letná prázdninová nálada vykúka z každého rohu ulice. Na zastávke autobusu postávajú okrem mňa aj dospelí s deťmi, bicyklami, kolobežkami. Však sú prázdniny, určite idú niekam na pekný výlet, pomyslím si. Nastupujeme. Vysoký pán s kolobežkou sa postaví do stredu autobusu, na miesto, kde je možné odstaviť aj detské kočiare. Pridržiava sa držiaka a hľadí von oknom. Všetci sú už dnu, ale autobus sa akosi neponáhľa vyštartovať. Je počuť len hlasné opakované „syčanie“ dverí, ktoré zostávajú otvorené.

Po viacerých neúspešných pokusoch vstúpi do uličky medzi sedadlá podgurážený chlap. Je ním samotný šofér, ktorý s otočenou tvárou smerom k cestujúcim hlasno zreve:

„Kto stláča neustále to tlačidlo? Nemôžem zavrieť dvere! Ak to ešte raz urobíte, odchádzam a cestujte si sami,“ vykríkne a sadne si späť do kabíny. V tom momente sa cítim ako školáčka, ktorých slovne trestá vedúci zájazdu. Stretnú sa nám prekvapené pohľady s vysokým pánom, ktorý pridŕža svoju kolobežku. Avšak, nikto z cestujúcich sa nepriznáva k tomu, že by bol príčinou závady s dverami autobusu. Ozývajú sa nespokojné hlasy žien, ktorých sa dotkol štýl a hlasitosť prejavu šoféra. Odrazu dvere víťazne zasyčia a konečne sa zavrú. Autobus s mierne zaskočenými cestujúcimi pokračuje v ceste.

Dôvody aj okolnosti šoféra, ktorý sa nevľúdne rozkričal na cestujúcich by sa možno našli viaceré. A možno sa mu táto situácia opakovala viackrát a jednoducho to už v trpezlivosti riešiť nezvládol. A možno…. (Avšak, chyba, pre ktorú sa šofér rozhodol vystúpiť zo svojho kokpitu, nebola na strane cestujúcich).

V tichu sedím a uvažujem vo svojich myšlienkach o emócii s menom HNEV.

Pozývam vás prečítať si o ňom moju krátku úvahu.

O hneve

Chcela som sa nahnevať na kocúra, pretože ulovil vtáča.

Chcela som sa nahnevať na kamarátku, lebo nereagovala na moje výzvy.

Chcela som sa nahnevať… dôvodov by sme mohli narátať na tisíce.

Pomohol nám v skutočnosti hnev?

Spôsob, akým sa u nás emócia hnevu prejavuje, viac – menej poznáme.

Zrýchlený dych, zosilnený hlas, rýchle pohyby tela, „vyšplechnuté“ slovné výrazy zo sekcie neslušné.

A tak si kladiem otázku.

Cítim sa počas prebiehania hnevu fajn?

Pozorujem ako sa mi uľaví, keď akčná kapitola v duši doznieva, až zmizne úplne.

Môžeme povedať, že schopnosť sa nahnevať, je dávno uložená v našom vnútri a používame ju zo zvyku?

Je nahnevať sa právom normálne a v ľudskej ríši považované za tolerovaný jav?

Chcela som sa nahnevať na kocúra, ale tentoraz som to neurobila.

Emóciu hnevu som nechala v sekcii NEAKTÍVNE spolu s krikom, durdením sa a hundraním.

V škole života som pochopila, že hnev je automatický program, ktorý používam.

Alebo využíva moju slabosť program sám?

Jednoducho ho vyprovokuje podnet zvonku, bezhlavo sa spustí a vyvolá vo mne duševnú katastrofu.

Chcela som sa nahnevať na kocúra, na malú šelmu s roztomilým pohľadom, aký mal aj kocúr Garfield vo filme.

Riadi sa programom a inštinktom.

Nevie ho ovládnuť a ani netuší, že je to možné.

Uloví myš, hada, krta, lebo to má napísané vo svojom programe.

Myš – funkcia lov – Enter!

Chcela som sa nahnevať, ale namiesto spustenia funkcie hnev, som si uvedomila nasledujúce.

  • Ja môžem usmerniť svoje emócie.
  • Ja môžem usmerniť svoj hnev.
  • Ja rozhodnem, aký program ponechám šéfovať v mojom vnútri.

Kocúr – pozorovanie – pochopenie – pokoj – enter!

To neznamená, že s kocúrom súhlasím a pri jeho najbližšom loveckom útoku sa nepokúsim o záchranu koristi a pokoja vo vlastnej duši.

Nuž. A čo náš pán šofér?

Ak číta náhodou tieto riadky, možno sa nahnevá, alebo sa zamyslí, či by sa jeho verejný hnev nedal zvládnuť v budúcnosti aj inak.

Zuzana Balašovová Donátová, autorka kníh úvah, veršovaniek aj kníh z prostredia dlhodobo chorých.

Mohlo by sa vám páčiť…

Stretnúť usmiatych ľudí, ktorí hľadajú odpovede. Hľadajú pravdu a pravdivosť. Anna Hogenová, Max Kašparu, Leri Švec, Bea Hlohovská? Stretnime sa spolu na Festivale ODznova v pravdivosti 28.10.2023 od 13:00 do 19:30 v Bratislave. Lístky a informácie tu: https://tickpo.zoznam.sk/sk/listky/festival-odznova-v-pravdivosti-34629/

Mohlo by vás zaujímať