Väčšina ľudí žije bez zmyslu a nevie, aký dar si priniesli už so svojím narodením. Ktorý dar máte vy?

temperamentTemperament po 40-ke ?

Takmer všetky  vlastnosti si pestujeme a modelujeme od narodenia.  Máme vzory, učíme sa, trénujeme a svetlo sveta postupne uzrievajú naše schopnosti, vôľa či charakter. Tieto vlastnosti sa menia. A na ich vznik a rozvoj má silný vplyv prostredie. Ich konečná podoba odráža nielen pôsobenie podmienok, v ktorých žijeme, ale i našu snahu a prácu s nimi. Dá sa povedať, že osud týchto vlastností máme vo svojich rukách. Takto môžeme hovoriť o všetkých našich vlastnostiach. O všetkých, okrem jednej:  temperament.

Temperament sú jediné vlastnosti, s ktorými sa rodíme.

Je to akýsi batoh dynamiky – daností, ktoré nám pribalili na cestu do tohto sveta naši dávni predkovia a našou úlohou je naučiť sa s nimi žiť a využiť ich ku svojmu prospechu. Obsahujú pozitíva tvoriace náš potenciál byť spokojným a úspešným, no i negatíva, ktoré nám život trochu či viac komplikujú.

Ak platí, že vyššie uvedené vlastnosti môžeme počas života meniť a zmeniť, s temperamentom je to zložitejšie.

Sú to vlastnosti, ktoré sú nám dané a sú nezmeniteľné. Sú nezmeniteľné, ale ich prejavy môžeme vedome ovplyvňovať. S pozitívnymi danosťami to ide celkom ľahko. Ak ich v sebe nájdeme a rozvíjame, odráža sa to na našej vnútornej spokojnosti a energii, ktorú nám vytvárajú.  Čo sa však týka našich negatív, ich zvládanie je tou najťažšou prácou na sebe. Ak naše danosti neobjavíme (alebo i objavíme, ale nerozvíjame ich), máme až do konca svojich dní pocit, že nám v živote niečo chýbalo, že bolo niečo inak, špatne.  Negatíva objavovať nemusíme. Tie vyliezajú samé a ak ich neusmerňujeme a nekrotíme, prebijú všetko krásne, čo v sebe máme. V tom najľahšom dopade to má vplyv len na kvalitu našich vzťahov, ak je horšie, stávame sa pre svoje okolie čudným, neznesiteľným, v krajnom prípade, až nepoužiteľným.

Týmito vlastnosťami sa už dávno pred našim letopočtom zaoberal Hippokrates a rozdelil ľudí podľa týchto vlastností na sangvinikov, cholerikov, flegmatikov a melancholikov.

A čo s tým má 40plus?

Nuž, ako som uviedla vyššie, temperament sa vekom nezmení. Ak sa niekto narodí ako cholerik, ako cholerik i zomiera. Často, bez poznania a uznania vlastného potenciálu.  Bez toho, aby si bez predsudkov a výsmechu uvedomil, čo všetko jeho temperament skrýva a akým pokladom disponuje. S prispením obecného videnia bezvýznamnosti temperamentu a  s prispením školského systému, ktorý sa poznávaním samého seba takmer vôbec nezaoberá, prežije tak väčšina ľudí svoj život  bez zmyslu, ktorý si priniesol ako dar už so svojim narodením.

Čo teda s tým?

Na nápravu tohto stavu nie je nikdy neskoro.

A už vôbec nie po 40-ke.

Možno práve naopak.

Možno práve po štyridsiatke, kedy už máme čo to skúseností, sme otvorení a pripravení na sebapoznávanie a malý zázrak pod názvom temperament.

Tak sa možno vidíme…

Poradňa VeraTemp je na Slovensku pravdepodobne jedinou poradňou, ktorá sa zaoberá temperamentom. Preto som sa rozhodla, okrem svojej práce v poradni,  tému temperamentu popularizovať. Robím prednášky, besedy a iné formy osvety  v rôznych prostrediach a pre rôzne cieľové skupiny (učitelia, študenti, rodičia, verejnosť, firmy,…).

V tejto práci som našla zmysel svojho života a vôbec mi nevadí, že mám 56 rokov a začínam odznova.

Věra Tepličková

Pripravila: Martina Valachová. Věru môžete kontaktovať tu:  https://www.veratemp.sk/

Mohlo by vás zaujímať