Ako bude vyzerať pracovný aj podnikateľský svet po „Korone“?

pracovný aj podnikateľský svet po „Korone“V týchto dňoch celý svet prechádza situáciou, akú sme ešte nezažili. Každý z nás sa snaží vysporiadať s tým, čo sa deje nielen okolo nás, ale najmä v nás, najlepšie ako vie. Každá zmena vyvolá najskôr chaos a s tým spojené negatívne emócie. Je to prirodzený proces zmeny.

Ako bude vyzerať pracovný aj podnikateľský svet po „Korone“?

Táto zmena zasiahla najmä hodnotový systém ľudstva a zmenila pohľad opäť na to, čo je naozaj dôležité. A tými sú život, či už ľudský, či celkovo život na zemi. Pripomenula nám, že biznis , výkon a peniaze nie sú viac ako ľudský život, ale sú len prostriedkom k jeho naplneniu, ktorý má byť v súlade s druhými a prírodou.

Vírus zasiahol celý svet, donútil nás zastaviť sa a zamyslieť sa, ako ďalej. Po úvodnej panike a strachu, či iných negatívnych pocitoch, sa ukazuje, čo pre budúci svet, ktorý teraz vytvárame, bude dôležité.

Osobne vnímam aj z toho ako teraz komunikujem s ľuďmi, že firmám a organizáciám či jednotlivcom pomôže prežiť a využiť zmenu, ak sa sústredia na súdržnosť, vzájomnú podporu, spoluprácu a ľudskosť. V praxi to bude znamenať, že najskôr sa naštartujú úspešne tie firmy, ktoré dokážu spojiť svoje tímy, pozvať ich podpore svojej firmy či organizácie, najmä novými nápadmi či pozitívnou energiou, motiváciou.

Tlak na výkon, či bezhlavé hnanie sa za ziskom, už nebude fungovať.

Ľudia budú oveľa citlivejší na prístup, či už v roli zamestnancov, alebo klientov. Budúcnosť nám prináša možnosť lepšie si vyberať pre koho chceme pracovať, s kým spolupracovať a od koho chceme nakupovať.

Lídri, ktorí teraz ponúknu svojim podriadeným novú víziu, smerovanie, zmysel práce a umožnia im kreatívne prispievať pre rozvoj firmy, dokážu krízu prekonať oveľa rýchlejšie a ľahšie. Je to ako o tých Svätoplukových prútoch, pokiaľ bude „kopať“ len každý sám za seba, neprežijeme, pokiaľ sa spojíme, zvládneme akúkoľvek prekážku. Lídri budú potrebovať byť viac napojení na svojich ľudí a prejaviť záujem, dať im priestor, aby vynikol potenciál každého jednotlivca.

Je pravdepodobné, že mnohí prídu o prácu.

Pokiaľ sa k danej situácii ľudia postavia nie z miesta strachu alebo obete, ale využijú to ako novú príležitosť buď rozbehnúť vlastné podnikanie, či pracovať pre firmy, ktoré budú podporovať hodnoty, akými sú človek, život, tvorenie, radosť z práce, zmysel práce, životná rovnováha a pod., majú šancu vybudovať úspešné firmy atraktívne pre klientov, ale aj zamestnancov.

Ešte nedávno som sa stretla s prieskumami, ktoré hovorili, že len 20 % ľudí nachádzalo v práci zmysel, čo značí, že sa v nej aj cítili spokojní a naplnení.

Máme šancu to teraz zmeniť.

Keďže psychické a fyzické zdravie sú spojené nádoby a bez vnútornej pohody neexistuje fyzické zdravie, máme možnosť postarať sa, aby sme mali prácu, ktorá nás uživí, ale zároveň by sme sa v nej cítili aj spokojní.

Mám pre nás všetkých veľké želanie, aby sme nepremárnili túto šancu žiť oveľa spokojnejšie, zdravšie, zmysluplnejšie. Svet sa môže stať lepším, a to teraz bude závisieť od každého z nás. Či sa pridáme a budeme spoločne budovať, rešpektovať sa, podporovať, alebo sa necháme ovládnuť strachmi, úzkosťou, frustráciou, hnevom, sebaľútosťou či egoizmom.

Každý máme na výber

Dagmar Sliacka

Autorka je lektorka a venuje sa kariérnemu poradenstvu v spoločnosti Developing Support

Mohlo by vás zaujímať…

Ako zvládať psychický nápor spôsobený koronavírusom?

 

Mohlo by vás zaujímať