Kaderníci, pedikérky, kozmetičky: Kde sú naše rodiny? Z čoho máme nakúpiť jedlo? Sme na kolenách. Otvoríme!

Kaderníci, pedikérky, kozmetičky: Kde sú naše rodiny? Z čoho máme nakúpiť jedlo? Sme na kolenách. Otvoríme!

Podnikatelia z oblasti služieb – kaderníctvo, pedikúra, podológia, manikúra, kozmetika, vizáž, barbieri a masáže posielajú vláde odkaz: Sme na kolenách! Otvoríme!

Sú sektory, pre ktoré sú opatrenia vlády počas pandémie priam likvidačné. Na Slovensku viac ako v iných krajinách. Sem patria aj ľudia z oblastí služieb kaderníctva, pedikúry, podológie, manikúry, kozmetiky, barbieri, vizáž a masáž a im podobných salónov, ktorí nemôžu niekoľko mesiacov podnikať. Navyše, pomoc je slabá. Rozprávala som sa s Ing. Miladou Nádašiovou, prezidentkou Slovenskej podologickej spoločnosti, o. z.

Pani Nádašiová, koľko podnikateľov združuje vaša organizácia?

Naša organizácia združuje niekoľko tisíc pedikérov a podológov. Vzhľadom na nedobrú situáciu sme však spojili sily s pani Volkovou – Asociácia služieb krásy, n. o. a Združenie kaderníkov a vizážistov Slovenska – pánom Polatom. Týmto sme vytvorili alianciu združujúcu cca 40 tisíc pracovníkov v oblasti remesiel – osobných služieb.

O pár dní chcete otvoriť. Naozaj si trúfate? Nebojíte sa pokút a exekúcie so strany štátu?

Bojíme sa, veľmi sa bojíme. To, o čo žiadame, je konštruktívna komunikácia, jasné a zrozumiteľné pravidlá. Nie je to o tom, že chceme otvoriť bezhlavo. Verím, že nájdeme spôsob, ako otvoriť tak, aby sme nedostali pokuty a zároveň ukázali, že skutočne je toho veľa a už nevládzeme finančne utiahnuť tieto nariadenia.

Ako sa dotkla situácia vás konkrétne? Máte spočítané straty oproti normálu? Koľko to za ten rok je?

Straty vyjadrené finančne sú len zlomkom straty, ktorú sme utrpeli. Ja mám napríklad u nás v Centre 6 pedikérov/podológov. Okrem toho mám 3 zamestnancov. Naše straty sú o to vyššie, lebo prevádzkujeme e-shop, ktorý dodáva tovar pre pedikérov a podológov. Ročná strata je cca 30 tisíc eur. Straty sú však ďalekosiahlejšie, lebo naši klienti boli odkázaní na lekársku starostlivosť – represívnu (žiaľ, v mnohých prípadoch amputácie a operačné zákroky, ktorým sa dalo pri pravidelnej profilaxii predísť), takže straty sú ďalekosiahlejšie.

Mnohí ľudia nerozumejú sťažnostiam či už z gastra, alebo aj z vášho fachu. Veď z médií počujeme, že máte nárok na podporu. Aká je skutočnosť? Koľko ste dostali peňazí?

Čo sa týka gastra, sú na tom, samozrejme, zle, ale môžu pracovať aspoň obmedzene –  vydávať aspoň cez okienko. My nemôžeme robiť vôbec nič! Exminister Krajči nás v istej chvíli poslal pracovať domov. Keď som ale žiadala, aby mi to podpísal hlavný hygienik, ten zistil, že táto informácia nie je v legislatíve zakotvená.

To, o čo žiadame, budem citovať z memoranda:

  • Žiadosti o finančné príspevky pomoci pri poklese tržieb nezamietať, ale schváliť a urýchlene vyplácať (opravné podania riešiť priebežne, zjednodušiť systém opatrení vyplácania finančnej pomoci).
  • Poskytovať automatické vypracovanie splátkového kalendára dlžníkov štátu a nezamietať z tohto dôvodu poskytovanie finančnej pomoci.
  • Prijať opatrenia poskytovania finančných príspevkov pri poklese tržieb tak, aby sa pokrývali náklady na životné potreby a nielen povinné odvody a fixné, štátom schválené náklady na prevádzku. Štát zakázal prácu, čím obmedzil svojich občanov, aby vlastnou prácou tvorili zisk, a teda žiadame o automatickú náhradu ušlého zisku a v tomto zmysle koncipovať aj finančnú pomoc.
  • Zastaviť spätné vymáhanie už vyplatených finančných prostriedkov štátu od podnikateľov, ktorí o pomoc oprávnene žiadali a v podaniach bola len administratívna chyba, alebo žiadateľ spadal pod iné opatrenie ako to, ktoré podal (ukazuje to na zložitosť administratívy podávania žiadostí).
  • Žiadosti o príspevok na nájomné nepodmieňovať 50 %-nou zľavou na nájomnom od prenajímateľa a presunúť podávanie žiadostí o vyplatenie náhrady priamo nájomcami (nie prenajímateľmi, ako je to teraz).
  • Nevyžadovať od tých, ktorí prijali pomoc,  vylepovať plagáty na vstupy do prevádzok (pomoc je určená pre všetkých remeselníkov a podniky v rámci celého Slovenska).
  • Zastaviť podporu ČIERNEJ PRÁCE neuváženými vyhláseniami predstaviteľov štátu i exekutívy na tlačových konferenciách a v odpovediach bežným podnikateľom z Úradu verejného zdravotníctva tým, že je možné vykonávať prácu osobných služieb v domácom prostredí klienta a zároveň zakázať prácu v štátom schválenom hygienickom prostredí.

Pýtate sa na vyplácanie? Vo včerajších správach odznelo, že 9000 žiadostí bolo prijatých a vyplatených. Čo to je, keď nás je cca 40 tisíc podnikateľských subjektov? Pomoc štátu je nedostatočná a často nepokrýva ani náklady na odvody, nieto ešte nájomné. Kde sú naše rodiny? Z čoho máme nakúpiť domov jedlo?

Ako to je so zadlžovaním? Nemusíme rozprávať konkrétne o vás. Skúsme príklad niektorého vášho člena, ak máte konkrétny príklad, ktorý by mohol čitateľom ozrejmiť reálnu situáciu.

Mnohí ukončili prácu v tomto segmente. Prosto zadlženie je obrovské a keď požiadate banku o pomoc, dostanete odpoveď, že sme rizikové odvetvie. Je to začarovaný kruh a my už nevládzeme. Potrebujeme pracovať!

Ako na vašu iniciatívu reagujú predstavitelia vlády?

Vôbec nijako. Čo nás veľmi znepokojuje. Komunikácia so štátom je veľmi zlá. Navyše, je tu neskutočná byrokracia a je veľmi veľa toho, čím štát podporu podmieňuje. Často spomínané náhrady za nájomné, kde ale musíte splniť podmienku, že vám prenajímateľ odpustí 50 %? Ak aj pomoc dostaneme (všade musíme o tom dať informáciu a nalepiť si na prevádzky plagáty), pritom tieto peniaze idú okamžite späť štátu vo forme odvodov. Štát má pocit, že naše náklady sú len na nájomné? To ale vôbec nie je pravda. Platíme internet, kasy, poplatky, platíme za prístrojové zariadenia. Ale už nie je z čoho. Volajú mi moje zamestnankyne, že čo majú robiť. Majú v peňaženke 20 € a potrebujú rodine kúpiť jedlo.

Kde a ako vás môžu bežní ľudia podporiť?

Posielať na úrady a exekutívu fotky svojich nôh a častí tela, ktorých stav sa neúmerne zhoršil, aby kompetentní videli, že nie sme len rezort lakovania nechtov a farbenia vlasov!

Rozhovor pripravila: Martina Valachová

Korektúry: Katarína Málková

Katarína Málková, jazyková korektorka

Máte firmu alebo projekt, kde potrebujete pomôcť s textami a korektúrami? Katarína Málková vám s nimi veľmi rada pomôže. Kontaktovať ju môžete tu: https://www.facebook.com/Corectus/

Mohlo by vás zaujímať