fbpx

Odovzdaním zodpovednosti, odovzdávame časť svojej slobody. Ako na autority, z ktorých máme strach?

Ako na autority, z ktorých máme strachAko na autority, z ktorých máme strach…

Máte problém s autoritami? Poďme si spolu objasniť, čo to vlastne autorita je, akú úlohu v našom živote zohráva, kedy ju nasledovať a kedy od nej odísť.

Často sa stretávam s názorom, že autorita je niekto, prípadne niečo, čo alebo kto má nad nami moc. Myslím, že toto je práve ten bod úrazu, prečo máme strach z autorít alebo nevieme s nimi vychádzať. Skúsme si tento názor upraviť a pozrieť sa na autoritu ako na niekoho, kto má za nás zodpovednosť, pričom slovo zodpovednosť chápeme ako schopnosť zodpovedať naše otázky. A kedy máme otázky? Nuž, keď nevieme. A keď nevieme, pýtame sa okolia a ak má niekto v okolí odpoveď a niekto sa ho spýta, odpovedá, a tým pádom zodpovedá, teda má pre nás riešenie, nasmerovanie, vedenie.

Musíme si však byť vedomí aj toho, že spolu s odovzdaním zodpovednosti niekomu, odovzdávame aj časť svojej slobody v oblasti, kde sa nechávame viesť či radiť si. Preto je vhodné byť schopný si zodpovedať v čo najrozsiahlejšej oblasti svojho žitia, a tak spolu so zodpovednosťou si udržať aj slobodu za svoj život. Samozrejme, nie vo všetkom a vždy sa to dá, a preto sa nebojme pýtať sa a hľadať si sprievodcu či vodcu, čiže autoritu.

Stane sa, že sa nájde človek z okolia, ktorý sa rozhodne nám odpovedať, aj keď sa práve nepýtame.

A možno máme pocit, že ponúknutím svojej zodpovednosti nám môže uchmatnúť aj našu slobodu, ale my stále máme možnosť sa rozhodnúť, či chceme jeho rady či príkazy nasledovať alebo nie. A toto je kľúčový vnem, ako rozoznávať vynútenú (unavenú) autoritu od prirodzenej (spravodlivej) autority. Obe autority môžu byť samozvané, to znamená, že sa sami pozvú k riešeniu problému. Ale fakt, či my môžeme túto autoritu slobodne opustiť alebo odstúpiť od nej, určuje, či ide o autoritu, ktorá si vynucuje moju poslušnosť, a vtedy mám nárok brániť sa piatimi krokmi obrany ega (viď náuku ROZPOZNANIA SKUTOČNOSTI).

Ak od autority môžem slobodne odísť, ale napriek tomu mám z nej strach alebo ju nenávidím, ide len o moju nezručnosť spravodlivo s touto autoritou komunikovať. Vtedy si z tejto autority vytváram modlu. Pod modlou rozumieme človeka alebo jav, ktorému odovzdávame zodpovednosť za naše utrpenie, ale aj šťastie.

Preto preberme do rúk zodpovednosť, t. j. schopnosť zodpovedať za náš vzťah k našej, či už samozvanej, alebo nami vybranej autorite.

S vedomím, že je to autorita spravodlivá tým, že máme možnosť vždy od nej odísť (zmena zamestnania, nové voľby, výber inej školy, trénera a pod.), zapracujme na našom vzťahu k nej, aby sme cítili radosť a bezpečie ju nasledovať, aby sme mohli vstúpiť do oddanosti.

A čo to znamená alebo ako na to? Jednoducho!

Otvoríme tri otázky vedomého sporu (náuka RS), vyjadríme, čo nám vadí, čo potrebujeme zmeniť a akú zmenu sme ochotní priniesť my. Oddanosť vo vzťahu nastáva len vtedy, keď je vzťah transparentný, keď obe strany vedia, čo dávajú a čo získavajú a na ako dlho. Čistime naše vzťahy s našimi nadriadenými, vyučujúcimi a rodičmi. Nevytvorme z nich našich bubákov a určite od nich neodchádzajme skôr, než komunikačne nepreveríme náš vzťah, lebo nezabúdajme, že všetko v našom citovom poli si berieme so sebou, a tak sa nám môže stať, že budeme chodiť od modly k modle, až zostaneme úplne sami a izolovaní.

V súvislosti s autoritou som vyššie uviedla pojmy vodcasprievodca.

Poznať rozdielnosť ich úloh v našom živote je tiež dôležité, aby nedochádzalo k našim posudkom či zapretiam, keď sme vedení jednou z týchto dvoch autorít.

Sprievodca je človek, ktorý to, čo učí, radí či vedie aj sám žije, kdežto vodca je človek, ktorý má presné a merateľné rady a návody, ale nemusí sa sám podľa nich riadiť. Často sa stáva, že sa dostaneme do kontaktu s autoritou, ktorá káže vodu a víno pije a my ju okamžite odsúdime a odstupujeme od nej ako od zlej autority. No môžeme tým veľmi uškodiť sami sebe a vodcovi samotnému. Opäť je to ROZPOZNANIE SKUTOČNOSTI, ktoré prináša náuku, ako v každej situácii obrátiť zrak a pozornosť dovnútra.

Jediné, o čo sa zaujímajme, je, či rady od tejto autority zušľachťujú a skvalitňujú náš život, všetko ostatné smerom von k autorite sú zbytočné posudky, ktoré nám unavujú myseľ. Do kompletnej zostavy autorít k sprievodcovi a vodcovi patrí aj vzor. Vzor je druh autority, ktorý sa my sami rozhodujeme nasledovať, lebo nám dáva vieru, že sa niečo dá dosiahnuť. Vzor tu však nie je pre to, aby nám dával návody na to, ako to niečo dosiahnuť, na to oslovujeme práve spomenutého vodcu alebo sprievodcu, t. j. vzor a vodcu v jednom.

Dúfam, že tento článok vám pomôže posvietiť si na svoje strachy z vašich autorít a vyčistiť si ich, lebo nie je nič príjemnejšie, než život v súlade, súznení a bez strachu. Vtedy dochádza k tvorivosti a k zdieľaniu, vtedy nám je dobre a naša duša spieva.

S úctou

Žubra – Katarína Žubretovská

Korektúra: Katarína Málková

Katarína Málková, jazyková korektorkaMáte firmu alebo projekt, kde potrebujete pomôcť s textami a korektúrami? Katarína Málková vám s nimi veľmi rada pomôže. Kontaktovať ju môžete tu: 

https://www.facebook.com/Corectus/

Mohlo by vás zaujímať