Rodová výbava bola často pokrivená nesprávnymi rozhodnutiami predkov. Ako to napraviť?

Dá sa poznanie zdieľať ďalej?

Jednoduchá odpoveď – áno. Všetko je mulitplikovateľné, všetko je možné posúvať ďalej. Stačí pozorne počúvať a porozumieť. Správne to uchopiť a začať dennodenne aplikovať do života. Poznanie sa skôr či neskôr dostaví. Prečo potom nie sú na svete všetci zdraví, šťastní a bohatí? Odpoveď je opäť jednoduchá. Narodili sa s iným balíkom vedomostí a skúseností ako ostatní.

Každý jeden z nás sa rodí s iným nastavením.

Dovolím si to rozdeliť na tri časti.

Prvá časť je tom čo dostaneme od rodiny. Takzvaná genetická rodová výbava. Týchto 33% je odovzdávaných z generácie na generáciu. Od prastarého otca na otca, potom na syna atď., takisto z prababky na babku a z babky na mamu a z mamy na dcéru. Genetická výbava je hlavne v postojoch myslenia, lebo všetko, čo sme v živote urobili a aký sme k danej veci určili postoj, od toho sa nás život vyvíja. Naša rodová výbava bola pokrivená nesprávnymi rozhodnutiami našich predkov, ktoré si posúvali ďalej. Či už nevedomky alebo s plnou vierou daného chybného myslenia.

Predstavme si teraz hypotetický príklad praprapra starej mamy, ktorá pracovala na poli a mala toľko práce, že nemala pomaly čas ani rodiť. Musela zabezpečiť všetky hladné krky na zimu, tak nebolo príliš veľa času na lásku a podporu pre všetky deti. Veď aj ako, bol to rok 1800 a vtedy neboli takmer žiadne výdobytky a technológie, ktoré mali uľahčiť prácu ako dnes. Jedna z jej dcér potrebovala pozornosť, lásku, objatie, no matka na to nemala čas ani priestor. Vznikol tam akýsi deficit citu, ktorý bol potrebný vykonať, pre akékoľvek dôvody. Tá dcéra, keď vyrástla mala dieťa a tým, že nedostala lásku, tak ju nevedela ani patrične dať. Deficit sa zväčšuje a narastá. Sme v ďalšom kole rodu ženského pokolenia.
Čo je to láska vo svojej emočnej podstate?

Je to sladkosť života, cukor, endorfín, oxytocín,  naplnenosť,  spokojnosť… V rode narastá akási nespokojnosť a deficit lásky. Esenciálnej energie života, podpory a spokojnosti. Čo sa deje s nami ak nie sme spokojní? Chradneme, máme dokonca hnev a izolujeme sa od ostatných. Pri tejto izolácii narastajú rôzne choroby a naše emočné pole vytvára stav obete, ktorá vidí len tých, ktorí jej ubližujú a odvrhujú ju.

V prírode je takáto bytosť odkázaná na smrť, lebo slabý jedinec je vyradený zo stáda a prichádza silnejší predátor, ktorý prirodzene eliminuje takýto „patogén“.

Čo sa však deje v ľudskom svete s takýmto prípadom?

Do rodu prichádza čierna ovca. Žena, ktorá sa vymyká z rodových vzorcov. Bytosť, ktorá prišla zmeniť nastavenie 200 rokov staré.

Ako je to možné?

Tu je priestor na druhú časť. Ďalších 33%, ktoré si nosíme v balíku poznania všetkého života. Týchto 33% je silnejších ako tie rodové. Sú to skúsenosti duše, ktorá putuje multiverzom životov. Ak si samozrejme dovolíme tejto možnosti uveriť. Tieto skúsenosti si duše vyberajú, aby zažili skúsenosti akéhokoľvek druhu, ktorý si len viete predstaviť. Od absolútneho odvrhnutia, hanby, chudoby, zabitia a zabudnutia, až po kráľov, princezné, prezidentov, či vodkyne štátov alebo čisté osvietené vedomie prejavené v hmote. Výber je takmer nekonečný. Môžete nechať svoju fantáziu naplno prúdiť a aj tak si nebudete vedieť všetko, čo je vo všetkých životoch možné, predstaviť. V tom je to čaro a zázrak života.

Tretia časť je naša osobnosť. A to presne kedy, kde a ako sme sa narodili. V akej astrologickej, numerologickej, kvantovej a neviem akej inej popísateľnosti našej osobnosti. Jej všetkých možností a vlastností. Darov a talentov. Dobrých možností a aj tých slabších.

Tento balík má svoj malý háčik.

Potrebuje veľmi skúseného a múdreho vodiča/vodičku, ktorý/á ho bude ovládať a meniť podľa každodenného vývoja, ktorým si vo svojich každodenných voľbách bude vyberať. A tým sme my. Naša vôľa, ktorou sa rozhodujeme čo urobíme, komu čo povieme a s akou energiou, tónom.

Kam smerujeme pozornosť tam ide energia.

Každá príčina sa dá odhaliť pri plnej zodpovednosti za aktuálny prítomný stav. Každý následok, ktorý je prítomný má svoju príčinu, ktorá nemusí byť len v tomto živote.

Komplexnosť života je neobmedzená a predsa veľmi jednoduchá, takmer absurdná, niekedy až triviálna. Dovolím si povedať, že plná paradoxov, ktoré sa dajú dokonca predvídať.

Čo robí život zložitým a ťažkým?

Naša pýcha, nadradenosť, oddelenosť, nadutosť, agresia, strach. Strach je posledným a zároveň prvým článkom reťazca našich príčin. Našich potrieb, závislostí, chcení a túžob.

Čo robí náš život ľahkým?

Naša láska, radosť, šťastie, pokora, vďačnosť, úcta aj súcit, zdieľanie aj vzájomná podpora.

Poznanie si odovzdávame navzájom pri každom stretnutí. Či si to uvedomujeme alebo nie. Stretávame sa s tými, ktorí nám hrajú presne takú hru, akú potrebujeme v živote pochopiť, aby sme sa mohli posunúť na vyšší level, na ďalší stupienok nielen v duchovnom vývoji.

Môžeme celý život zažívať hnev na systém v ktorom sme sa narodili, alebo môžeme vziať zodpovednosť za celý balík, ktorý máme k dispozícii a vytvoriť to k čomu sme sa zrodili.

Je toho tak málo a predsa – máme čo robiť celý život.

Tak ho nemrhajme na zbytočnosti a venujme svoj drahocenný čas tomu skutočne potrebnému. Tomu prečo sme sa v tomto krásnom živote zrodili.

Ostávajte v pokoji nech sa deje vôkol vás čokoľvek. V pokoji sú všetky rozhodnutia správne.

S úctou Branislav Rybička

www.branislavrybicka.com

Upokojenie sa dá nastoliť aj vďaka dychu…

Pridajte sa na naše podujatie už 21.3.2024. Viac tu – LINK

 

Mohlo by vás zaujímať