Prečo má Európa vysokú úmrtnosť? Prečo ŠUKL prestal zverejňovať údaje? Prečo nemáme relevantné údaje o účinnosti?

Nadmerná úmrtnosť v Európe i vo svete

Prečo ŠUKL prestal zverejňovať údaje? Prečo nemáme relevantné údaje o účinnosti? Nadmerná úmrtnosť v Európe i vo svete je alarmujúca. 

Je veľa krajín, ktoré majú nevysvetliteľné nadmerné úmrtia…

„Celá západná Európa má obrovskú nadúmrtnosť. Nadmerná úmrtnosť medzi mladými ľuďmi je obrovská, ale nikde nie sú údaje, ktoré by vysvetlili, či ide o očkovaných ľudí alebo nie… Ako dlho po očkovaní? Celkové údaje o úmrtiach v Európe sú však nespochybniteľné. Napríklad Spojené kráľovstvo malo nie 1 %, ale približne 15 % nadmerných úmrtí, Austrália má obrovské nadmerných úmrtí, Nový Zéland má nadmerné úmrtia, Spojené štáty, Švédsko… Je veľa krajín, ktoré majú nevysvetliteľné nadmerné úmrtia.“ Zhodnotil RNDr. Tomáš Fürst, PhD.

Pokles pôrodnosti?

„Potom sú tu krajiny, ktoré zaznamenali nevysvetliteľný pokles pôrodnosti. Bohužiaľ, o tejto téme sa veľa mlčí, takže sa množia rôzne špekulácie. V médiách je veľké ticho, ale údaje bohužiaľ nie sú zverejnené,“ hovorí v rozhovore pre kanál Inovace Republiky matematik Tomáš Fürst, PhD.

„O účinnosti vakcín nevieme nič, aspoň od príchodu britského variantu. Systémy sú preplnené hláseniami o podozreniach na nežiaduce účinky. Český Štátny ústav pre kontrolu liečiv ich pre istotu prestal zverejňovať.“ RNDr. Tomáš Fürst, PhD.

 

Tomáš Fürst, PhD., študoval matematické modelovanie na Matematicko-fyzikálnej fakulte UK. Vyučuje matematiku všetkých druhov na Univerzite Palackého v Olomouci. Medzi jeho výskumné záujmy patrí matematické modelovanie prírodných procesov, spracovanie údajov, bayesovská pravdepodobnosť, strojové učenie, ako aj technická a priemyselná matematika. Vďaka Fulbrightovmu štipendiu študoval na jednej z najlepších svetových univerzít v USA.

Celý rozhovor môžete sledovať priamo tu:

00:00 06:54 Ako sa pracuje s dátami? 06:54 09:28 Ako vyzerajú počty nadmerných úmrtí?? 09:28 13:27 Ako otvoriť akademickú diskusiu? 13:27 16:46 Ako pozerá na dezinformácie o bezinfekčnosti? 16:46 18:40 Aký je názor na nákupy a množstvá vakcín? 18:40 23:55 Ako sa pozerá na strach v spoločnosti?

Pripravila: Martina Valachová

Mohlo by vás zaujímať