fbpx

Kľúč k osobnému rozvoju

Kľúč k osobnému rozvoju

Človek je v prvom rade ľudská bytosť. Až potom je to špecialista, kolega, nadriadený alebo podriadený. V našich životoch plníme veľa rôznych rolí, ale sme to vždy len my, konkrétna ľudská bytosť, kto tú rolu napĺňa. Chápem snahy firiem investovať do ľudí, ale pokiaľ túto možnosť dostanú zamestnanci príkazom, zatvoria sa a získať si ich dôveru môže byť beh na dlhú trať. Pre zvýšenie angažovanosti zamestnancov je dôležité, aby firmy počúvali, vnímali a hovorili so zamestnancami. Vnímali svojich zamestnancov ako ľudské bytosti, ktoré majú svoje príbehy, životy, hodnoty, plány, svoje mikrokozmy. Vnímať zamestnancov v širšom kontexte, než je ich pracovná rola. A reflektovať na to, čo zamestnanci zdieľajú.

Viac na túto tému napísala Andrea Trávničková pre PK Academy 

O Redakcia Magazín 40+