Čo znamenajú kruhy na oblohe? Ide o vzácny a nebezpečný úkaz. Vysvetľuje Daniel Furka

Čo znamenajú kruhy na oblohe? Ide o vzácny a nebezpečný úkaz. Vysvetľuje Daniel Furka

Veľa ľudí sa díva na oblohu a fotí si rôzne úkazy. Oblaky alebo čiary. Niektoré vznikajú prírodnou cestou, iné sú spôsobené človekom. Ale. Čo znamenajú kruhy na oblohe? Daniel Furka spolu so svojim bratom vysvetľujú, o čo ide…

Nejde o UFO

Dnes by sme sa s Vami chceli podeliť o veľmi špeciálny a raritný kruhový oblak vytvorený sopkou. Vidieť ich iba počas krátkych období každých 23 až 120 rokov. Je to v závislosti od sopky. Takéto oblaky vedia vyprodukovať len niektoré sopky na svete. Predovšetkým stratovulkány na Islande, ale aj najväčšia európska sopka Etna, z ktorej úpätia vám tento príspevok prinášame. Pravdepodobne sú predzvesťou silnejšieho výbuchu.

Oblakové krúžky sú zvyčajne z vodnej pary

Na Etne boli prvýkrát pozorované v 70-tych rokoch, pred rokom 2000. A na chvíľu aj teraz. Zatiaľ to vyzerá na najväčšie množstvo z krátera Bocca Nuova. Záujem vedeckej komunity získali preto, lebo sa vyskytujú v období zvýšenej aktivity sopky, avšak ešte dostatočne skoro, pred začiatkom zemetrasení. Sú typické pre obdobie niekoľko týždňov pred väčším výbuchom. Nejedná sa samozrejme o UFO, aj keď viac ako 60% diskusii, predovšetkým v amerických „ufologických“ komunitách na internete diskutuje o kruhových oblakoch v tejto spojitosti.

Je známe, že Etna sa cyklicky blíži k ďalšiemu väčšiemu výbuchu, a preto môžu tieto obláčiky veľa napovedať o živote sopky. Ku príkladu uvediem, že v deň, keď sme krúžky pozorovali, došlo k väčšiemu výronu lávy na susednej sopke Stromboli, kde existuje už roky oprávnený predpoklad prepojenia s Etnou.

Čo znamenajú kruhy na oblohe a kde ich vidno?

Krúžok ako z cigary?

Tí, čo ste skúšali, viete si predstaviť, ako ťažko sa púšťa dymový krúžok z cigary. Pre sopku je to podobne náročné. A tu sa dostávame k teóriám vzniku a faktu, prečo len niektoré sopky krúžky vytvoria.

Kľúčom je voda. Štítové kompozitné sopky ako Etna vznikajú tak, že morské dno sa subdukčne vtláča pod pevninskú dosku. Do magmy sa vtláča veľké množstvo vody viazanej horninou morského dna. Vznikne následne láva s vysokou viskozitou. Druhým dôležitým bodom je, že sopúch (hrdlo kratera) musí byť takmer kruhový. Ak by nebol, krúžok nevznikne. Keď je tlak v sopke dostatočne veľký, tak bublina z plynov a vodnej pary prenikne cez hornú vrstvu vysoko viskóznej lávy a s vysokou rýchlosťou vyrazí nahor. V dôsledku fyzikálnych princípov je spomalovaná expanzia vo vertikálnom smere a zjednodušená expanzia v radiálnom smere kolmom k smeru pohybu.

Takto máme vytvorený krúžok.

Dodnes neexistuje veľa vedeckých štúdií o tomto jave, avšak predpokladá sa, že frekvencia vyskytu týchto krúžkov koreluje s rastúcou pravdepodobnosťou blížiaceho sa väčšieho výbuchu. Samozrejme parametrov, ktoré definujú výbuch je ohromné množstvo. Kruhové obláčiky ani zďaleka nemôžeme považovať za smerodajné.

Krátke video tu:

Veda a my…

„Je fascinujúce, ako sa väčšina z nás denne stretáva s vedou. A napriek tomu je vláda len veľmi striedma k jej podpore. A viac škrtá ako rozdeľuje. Škrtanie na vede je vlastne škrtanie na každom z nás, pretože budovaním našich vedomostí a vedomostí našich detí, investujeme predsa do životnej úrovne svojich rodín. Kvalitná veda a vzdelanie prinášajú technológiu, budujú kapacity a dajú v konečnom dôsledku zarobiť každému remeslu.

Krajina môže byť ekonomicku založená buď na turizme alebo naopak na vede a vzdelaní. Dajme si preto priatelia otázku, či je naozaj Slovensko založené na turizme, alebo na tom, že všetci dobre viete, akí ste šikovní. a čo všetko dokážete vymyslieť, opraviť, vydedukovať. Ja verím, že práve vaše vedomosti určujú dnes budúcnosť.

Veríme priatelia, že sme Vám touto vzácnosťou spríjemnili deň. A kolegom vulkanológom a odborníkom sa ospravedlňujeme za početné zjednodušenia.“

Dopĺňa Daniel Furka spolu s bratom.

Pripravila: Martina Valachová

Mohlo by vás zaujímať