Ako sa v histórii „vyrábala“ pravda? A často za asistencie elít a odborníkov? Fakty a príklady…

Ako sa v histórii „vyrábala“ pravda? A často za asistencie elít a odborníkov? Fakty a príklady…

Tento dokument mi pred časom poslal priateľ. Je to zaujímavý pohľad na to, ako sa v histórii v rôznych oblastiach života človeka vyrábala pravda alebo propaganda. V snímke je veľa rozmanitých situácií a príkladov. Dokument som nasadila na môj osobný kanál na YouTube preto, aby som sa k nemu vedela vrátiť. Po tom, ako som včera z archívu pozerala rozhovor z relácie Do kríža, mi mnohé tam povedané veci pripomenuli práve tento dokument. Možno, ak ste ho ešte nevideli, príde vhod. Len tak, na zamyslenie.

Propaganda – továreň na súhlas…

S myšlienkou, ako „napraviť“ myslenie más, prišli odborníci z oblasti marketingu. Hlavou toho celého bol na začiatku Edward Bernays. Najprv to odskúšali pred vojnou. Potrebovali z odporu k vojne vyrobiť súhlas so zapojením sa do vojny. Využívali na to vtedy reklamu v tlači. Keďže nebol internet, tak umiestňovali premyslené „cielené odkazy“ najmä vo filmoch. Do procesu zapojili aj charizmatické osobnosti a hercov. Ale aj kňazov. Keď sa skončilo premietanie filmu, tak niektorá z osobností prítomná v sále sa akoby spontánne zdvihla a prehovorila k prítomným. Takto sa pokračovalo krížom cez Ameriku.

Podobné stratégie potom využívali v Amerike aj pri zavedení rôznych výrobkov, o ktoré zo začiatku nebol záujem. Tu zase výborne zabrali „posolstvá a fakty“ lekárov a vedcov. Tento funkčný systém, ktorý nazval Bernays ako PR, funguje dodnes.

Vtedy a dnes?

Ak sa niečo mohlo stať v minulosti, môže sa to stať aj v prítomnosti. Médiá by mali informovať, nie formovať. Mali by byť zvedavé a pýtať sa. Len dodám, že dnes sú možnosti ovplyvňovania más ešte širšie, ako v spomínanom dokumente. Priniesol ich so sebou internet a digitalizácia. A tie možnosti sú dnes ľahšie dostupné nielen v oblasti propagánd a ich podsúvania na „vedeckých základoch“ podobne, ako to popisuje francúzsky dokument. Ale aj v rýchlosti, ktorou sa dajú zaviesť. Vďaka internetu. Preto je dôležité vedieť premýšľať a vyhodnocovať. Klásť si otázky.

Najmä, ak nám intuícia (alebo, ako to nazýva Anna Hogenová – vlastné „vetrenie“) napovedá, že je nám niečo podsúvané.

Továreň na súhlas si môžete pozrieť priamo tu: 

 

Pripravila: Martina Valachová

Mohlo by vás zaujímať