A. Hogenová: Vypnutie z Matrixu / Ľudia si často myslia, že žijú svoj vlastný život. Ale nie je to pravda

„Človek často vyhorí, pretože ani nevie, že nežije svoj vlastný život. Síce si to myslí, ale nie je to pravda,“ hovorí Anna Hogenová.

Meditácia je prežívanie rozhovoru s tým, čo človeka otvára k niečomu, čo prináša hlboký kľud. Ale tento kľud nie je nikdy nevytvorený len technikou, to vo filozofii nie je. Človek je ponorený do sveta, človek a svet spolu vedú rozhovor, pretože človek nie je nič iné ako rozhovor, aj keď spí.

Tento rozhovor musí byť skutočný, hovoríme bytostný, a potom je ten rozhovor tým, čo starí Gréci nazývali starostlivosť o dušu.

Prof. PhDr. Anna Hogenová, CSc – filozofka a fenomenologička.
Prednáša na Pedagogickej fakulte UK, je tiež vedúcou katedry filozofie a etiky a vedúcou katedry filozofie na Husitskej teologickej fakulte UK.

Rozhovor sa uskutočnil v rámci projektu Zjednotenie v tichu, ktorý inšpiruje k meditáciám a rekolekciám.

Rozhovor si môžete pozrieť aj tu:

Celý projekt zabezpečuje Nadácia Plné vedomie.

 

Mohlo by vás zaujímať