Vychovávať diváka je veľmi ťažké. Deti i dospelí sú náročným divákom, no my sa chceme o to pokúsiť

Vychovávať diváka je veľmi ťažké. Deti i dospelí sú náročným divákom, no my sa chceme o to pokúsiť

V  tomto roku oslávi Tanečná škola elledanse už 15 rokov svojho pôsobenia a toto výročie si pripomenie tancom a divadlom v projekte DANCE COME BACK 2. Tento názov je priamym odkazom na DANCE COME BACK 1, ktorý bol vôbec prvou premiérou elledanse, hneď v prvom roku jej vzniku – 2007. Divadlo a škola elledanse vtedy spomínanou premiérou pritiahli pozornosť laickej i odbornej verejnosti so záujmom o tanec a divadlo.

Zámerom projektu DANCE COME BACK 2 je vytvorenie a verejné uvedenie multimediálneho dokumentárneho tanečného javiskového diela, ktoré je reflexiou pätnástich rokov tanečného divadla a školy, mozaikou tvorcov a osobností budujúcich súčasnú podobu moderného tanca na Slovensku. Aktívnymi účastníkmi sú deti a mládež Tanečnej školy elledanse. Nadšenci tanca budú mať cez prestávku nevšednú možnosť zapojiť sa aktívne do Improjamu za sprievodu skvelých hudobníkov.

Ako povedala Šárka Ondrišová, riaditeľka Tanečnej školy elledanse: „Spoločným vystúpením na divadelných doskách sprostredkujeme ostrieľaným umelcom, mladým tanečníkom, ako aj samotným divákom radostný a obohacujúci zážitok.“

Pretvorili priestor bitúnku…

Počas svojej existencie pretvorilo elledanse historický priestor bývalého bratislavského bitúnku na multižánrový, kultúrny a komunitný priestor s kaviarňou, piatimi tanečnými sálami a variabilným divadelným priestorom. Od svojho vzniku uviedlo divadlo 22 premiér a zrealizovalo takmer 900 kultúrnych podujatí, na ktorých sa zúčastnilo viac ako 25 000 divákov. Mnohé z predstavení boli ocenené – napr. viacnásobné DOSKY, Cena ministra kultúry, Cena Litfondu atď. Okrem spomenutých premiér pôvodných autorských tanečných a pohybových projektov sa tu realizovali aj mnohé iné aktivity.

Elledanse napríklad umožňovala mladým začínajúcim umelcom prezentovať svoje diela, divadlo bolo dlhý čas domovským priestorom Prešporského divadla, divadla PAT Slávy Daubnerovej. Divadlo elledanse bolo spoluorganizátorom niekoľkých ročníkov festivalu Bratislava v pohybe, Nu dance fest, Fusion a ďalších podujatí. Veľká pozornosť sa vždy venovala práci s mladou generáciu pri rozvoji ich pohybového talentu a smerovania.

Vďaka spolupráci s Baletom SND vznikol projekt Pondelky súčasného tanca a ďalšie zaujímavé spoločné aktivity. Divadlo elledanse sa prezentovalo aj na viacerých divadelných festivaloch v zahraničí a bolo spoluorganizátorom výnimočných hosťovaní zahraničných súborov na Slovensku.

V nedeľu 25. septembra 2022 však opäť ožijú mnohé predstavenia

Tešiť sa môžete na diela ako Silent Snow, Jablko, Quadrans, Pocta kravám, Bubliny v betóne, alebo krásne hudobno-tanečné rozprávky pre deti i dospelých Malý princ či Príbeh z lesa. V spomínaných dielach si v minulosti zatancovali hviezdy ako Zuzana Šebová Kubovčíková, Laco Cmorej, Viktor Horian, Csongor Kasai, Martin Klinčúch, Gabika Marcinková a mnohí ďalší. Projekt DANCE COME BACK 2 je jedinečnou príležitosťou pre mladých tanečníkov sa stretnúť s týmito „hviezdami“, tanečnými a divadelnými  vzormi, a spoločným účinkovaním na doskách divadla sa posunúť a odštartovať novú etapu svojho života.

Pre mnohých bude účinkovanie s osobnosťami veľkým krokom a najväčším motivačným faktorom. 

„Vychovávať nového diváka je v súčasnej dobe veľmi ťažké. Deti i dospelí sú náročným divákom, no my sa chceme aj touto formou pokúsiť o znovunájdenie ich kreatívnej duše, priviesť ich aj prostredníctvom divadla k pravým hodnotám a do hľadísk našich divadiel a koncertných sál,“ zdôraznila Šárka Ondrišová, autorka projektu DANCE COME BACK 2.

Vznik diela podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia a Bratislavský samosprávny kraj vo forme individuálnej dotácie. Sponzorsky dielo podporia Nadácia SPP. Mediálnymi partnermi podujatia sú: Rádio Regina a Ružinovská TV.

Pozývame vás…

Príďte sa aj vy pozrieť a vychutnať si toto nezvyčajne pestré stretnutie umelcov a zažiť radosť a krásu tanca, ale v neposlednom rade si aj zaspomínať a dozvedieť sa veci, ktoré ste za tých pätnásť rokov existencie o elledanse  možno vôbec netušili!

Projekt DANCE COME BACK 2 bude mať premiéru v nedeľu 25. 9. 2022 o 10.00 hod. v Radošinskom naivnom divadle v Bratislave a reprízy o 15.00 hod. a 19.00 hod. v ten istý deň. Predpredaj vstupeniek je v RND, alebo pred predstavením.

Pripravila: Dáša Luknárová

Mohlo by vás zaujímať