Kniha Vášeň západnej mysle je z kultúrneho hľadiska jednou z najdôležitejších kníh našej doby

Vášeň západnej mysle

Kniha Richarda Tarnasa Vášeň západnej mysle je z kultúrneho hľadiska jednou z najdôležitejších kníh našej doby a je nepochybne najdôležitejšou knihou, ktorú som preložil do slovenčiny.

Samozrejme, v tomto hodnotení sa odráža aj môj osobný vkus – milujem podania kultúrnych a duchovných dejín iskriace prenikavými vhľadmi, ktoré v duši čitateľa, vrstva za vrstvou, roztvárajú vedomie novo rozpoznanej hĺbky. To, ako veľmi táto kniha zasiahla môj vlastný myšlienkový vývoj a formovala mnohé z mojich základných postojov k svetu a celému historickému procesu ústiacemu do dnešnej doby, by samo osebe bolo dostatočným dôvodom pre jej preklad a vydanie. Hoci perspektíva vývoja, ktorú táto kniha prináša, sa odrazila vo všetkých mojich snahách o pozitívnu premenu sveta a tvorí aj jedno z hlavných významových vlákien odkrývaných kurzmi, ktoré učím, jej význam ďaleko presahuje môj osobný vkus.

Predstavte si, že vaša pamäť by sa scvrkla na výsek minulosti dlhý jeden mesiac.

Nezasiahlo by to základné funkcie vašich rečových, kognitívnych a emočných centier, ale prišli by ste o všetky hlbšie vzťahové väzby a všetky komplexné city a myšlienky, ktoré sa formujú postupným vrstvením životných skúseností v čase. V dôsledku toho by sa vami prežívaná identita scvrkla na žalostný tieň jej skutočnej hĺbky a bohatosti. No a niečo podobné sa nám stalo vo vzťahu k našim vlastným duchovným a kultúrnym dejinám.

Existenčný zmätok, strata celkového zmyslu, hodnotové vykorenenie, vôľová paralýza, zacyklenosť v úzko subjektívnom prežívaní a neschopnosť vzťahovať svoj osobný príbeh k veľkému príbehu nášho sveta sú prejavom odpojenia našej vlastnej psyché od jej hlbinných vrstiev. Veľká kríza identity, v ktorej sa naša civilizácia ocitla, je dôsledkom. Pre zmenu tohto stavu je potrebné skutočné duchovné prebudenie – voči kráse nášho sveta, voči vzácnosti darov, ktorými ako ľudské bytosti disponujeme, voči krehkosti nesmiernej výsady žiť, tvoriť a milovať v tejto jedinečnej dobe.

Spraviť rozhodujúci krok smerom k takémuto prebudeniu môžeme len my sami.

Nespraví ho za nás žiadna kniha. Čo ale kniha môže spraviť, je vyčarenie príbehu, ktorý uchváti našu imagináciu natoľko, že takýto krok začneme pokladať najskôr za možný a následne za niečo, po čom my sami začneme túžiť. A presne takýto účinok na človeka má príbeh o ceste západnej psyché, ktorý rozpráva Richard Tarnas.

Som veľmi rád, že po niekoľkých rokoch, čo je prvé slovenské vydanie tejto knihy rozobraté, ju môžem vydať znova, tentoraz v češtine, vďaka čomu sa k jej vzácnemu obsahu v našom spoločnom česko-slovenskom priestore bude môcť dostať ešte viac ľudí hľadajúcich vlastné kultúrne a duchovné korene. Živé spojenie s vlastnými koreňmi je totiž kvalitou, kľúčovou nielen pre pochopenie našej prítomnosti, ale aj pre vedomé vkročenie do budúcnosti.

Druhé vydanie tejto knihy bolo pre mňa finančne pomerne náročné.

Rád by som vás preto poprosil o pomoc. Chcel by som ju nejaký čas predávať mimo bežných distribučných sietí, len na základe osobných referencií.

Ak ste už knihu čítali v jej prvom, slovenskom vydaní a zaujala vás, prosím, aby ste tento článok spolu so svojím osobným odporučením preposlali svojim známym, pri ktorých si myslíte, že by mohla mať podobne pozitívny účinok.

Ak ste knihu ešte nečítali a zaujalo vás toto moje oslovenie, do prílohy vkladám ako ukážku celú záverečnú kapitolu, na základe ktorej sa budete vedieť rozhodnúť, nakoľko sa do príbehu, ktorý prináša, chcete ponoriť hlbšie.

Ukážka

https://forms.gle/Mjfth8Yrer8iEGJi8

Cena, za ktorú knihu predávam, je 21 EUR.

Ak si ju chcete objednať poštou alebo, v prípade, že ste z Bratislavy, si ju chcete osobne vyzdvihnúť, prosím napíšte mi na mail… vladobotka@gmail.com

Ďakujem za váš záujem a želám vám tvorivé dni. 😉

Vlado Lobotka

Mohlo by vás zaujímať