„Starého psa novým kúskom nenaučíš“. Cudzej reči ale pochopí

„Starého psa novým kúskom nenaučíš“. Cudzej reči ale pochopí

„Starého psa novým kúskom nenaučíš,“ hovoria generácie, ktorá prekvapivo v priebehu svojich rokov zisťujú, že toto príslovie je nezmysel. Novým trikom v mnohých oblastiach sa môžete naučiť v každom veku, pričom cudzí jazyk nie je výnimkou.

Učenie sa cudzieho jazyka vo vyššom veku vám v skutočnosti otvára nové svety, zlepšuje sociálne prepojenie a môže dokonca zabrániť kognitívnemu poklesu. Avšak to, že je to možné a prospešné, neznamená, že je to aj jednoduché . Prečo je to tak? Prečo sa zdá, že deti si osvoja jazyky v priebehu niekoľkých mesiacov, zatiaľ čo vám to trvá celé roky?

Prečo je učenie sa cudzej reči vo vyššom veku ťažšie?

Počas jednej z najväčších lingvistických štúdií, aká sa kedy uskutočnila, výskumníci zistili, že schopnosť naučiť sa nový jazyk, aspoň gramaticky, je najsilnejšia do veku 18 rokov, potom postupne dochádza k poklesu.

Prečo je to tak, ak je schopnosť človeka vo vyššom veku sa ľahšie sústrediť a konkrétnym veciam či informáciám dokonca oveľa lepšie porozumieť? Dôvodov je viacero a medzi tie najväčšie vplyvné faktory patria:

  • Sociálne zmeny – Aj keď sa to mladému človeku s originálnym vtipným tričkom na tele možno nezdá, ako stredoškolák alebo vysokoškolák má nielen lepšie mozgové, ale aj časové kapacity. V dospelosti sa možno zbavíte stresu zo skúšok a hodnotenia pedagógov. Práca, ku ktorej sa v dospelosti pridajú účty na zaplatenie, starostlivosť o domácnosť, rodinu a iné veci spolu s nižšou schopnosťou mozgu nasávať nové veci osvojeniu cudzej reči neprospieva.
  • Vplyv materinského jazyka – Ďalšou hypotézou prudkého poklesu schopnosti učiť sa v neskoršom veku jazyky je, že pravidlá, ktoré ste sa naučili hovoriť svojím rodným jazykom, sa od tých, ktoré potrebujete na to, aby ste hovorili iným jazykom, sa výrazne líšia a to vás môže veľmi zmiasť.
  • Zmeny v mozgu – Tretí najvplyvnejší faktor sú už okrajovo spomínané zmeny v mozgu. Dôvodom je, že procesom starnutia sa mozog stáva menej „plastickým“, teda menej schopným „nasávať“ a hlavne uložiť si nové informácie.

Aký je vedecky dokázaný najlepší spôsob, ako sa naučiť jazyk?

Spôsobov, ako sa naučiť cudzí jazyk (aj v možno vyššom veku) existuje viacero. Obľúbené sú napríklad zaujímavé jazykové pobyty na Malte. Využiť ale môžete viacero účinných spôsobov, medzi ktoré patrí:

  • Motivácia: Výskumy ukazujú, že jedným z najdôležitejších faktorov pri úspešnom učení sa jazyka je motivácia. Keď ste motivovaní a máte jasný cieľ, prečo sa jazyk učíte, je pravdepodobnejšie, že budete investovať čas a úsilie do učenia sa a dosiahnete lepšie výsledky.
  • Ponorenie sa do jazyka: Ponorenie sa do jazyka znamená vystaviť sa mu čo najviac. To môže zahŕňať počúvanie hudby, sledovanie filmov, čítanie kníh a dokonca komunikáciu s rodenými hovorcami na príjemnom jazykovom pobyte v Anglicku. Čím viac sa budete ponárať do jazyka prostredníctvom rôznych zdrojov, tým rýchlejšie sa ho naučíte.
  • Opakovanie: Opakovanie je ďalším kľúčovým prvkom učenia sa nielen cudzej reči. Precvičovaním slovíčok a fráz si všetky dôležité informácie „zapíšete“ do svojej dlhodobej pamäti a stanú sa tak ľahšie dostupnými, keď ich budete potrebovať použiť. Opakovanie tiež pomáha upevňovať gramatické štruktúry a slovnú zásobu.
  • Precvičujte hlasným hovorením: Aktívne hovorenie je základom k rozvoju zručností v novom jazyku. Precvičujte si hovorenie nahlas, buď sami alebo s partnerom na konverzáciu. Týmto spôsobom si budete môcť vyskúšať svoje jazykové zručnosti v reálnych situáciách a získate dôležitú spätnú väzbu na zlepšenie. Využiť na to môžete aj rôzne mobilné aplikácie, ktoré s vami aktívne komunikujú a pomáhajú vám si cudziu reč postupne osvojiť.

Nájdite si preto čas a investujte do osobného rozvoja v podobe kompletnej znalosti cudzej reči a uvidíte, že váš život bude v mnohých smeroch oveľa príjemnejší.

Zdroj obrázka:fizkes/Shutterstock.com

Mohlo by vás zaujímať