Na Slovensku máme Ivermectin určený pre lekárne. Kedy sa bude dať kúpiť a aký je postup?

Už v januári 2021 sa rozhodnutím ministra zdravotníctva povolilo používať lieky, ktoré obsahujú účinnú látku Ivermectin. Žiadosť bola vypísaná tak, že nebolo možné. aby sa liek dostal aj do lekární. Smeroval do nemocníc, kde podľa informácií lekárov už veľmi nepomáha. Ivermectin treba nasadiť skôr. Úlohou ivermectinu totiž je, aby sa ľudia do nemocnice vôbec nedostali!

S MUDr. Etelou Janekovou , PhD, sme robili viacero rozhovorov. A Etela Janeková je jednou z tých, ktorá má za sebou už viac ako 80 pacientov, ktorých liečila Ivermectinom. Žiadny z pacientov neskončil v nemocnici. Keďže je pani doktorka veľmi akčná žena, tak pred pár dňami podala prostredníctvom svojej firmy samostatnú žiadosť o dovoz lieku. Dala dovedna informácie o možnostiach, prepojila výrobcu a distribučnú firmu. A ten dnes prišiel do distribučnej spoločnosti liek Ivermectin.

Pani Janeková. Koľko lieku prišlo a kam všade sa v rámci Slovenska dostane?

Na Slovensko prišlo 30 000 balení lieku 10x3mg, cestou distribučných firiem na lieky sa dostane do verejných lekární do konca týždňa. Liek by mal byť čiastočne hradený zdravotnými poisťovňami, čo aj bude po čase vyriešené (zatiaľ administratívne vyriešené, teda hradené v ZP Dôvera). Len administratívne úkony chvíľu trvajú a preto v úvode si liek pacient hradí sám. Cena lieku je 10 Eur za balenie. Jedná sa však o akútnu liečbu, preto to nevidím ako zásadný problém v dostupnosti pre pacientov. Liek je však viazaný na lekársky predpis a liečbu by mal riadiť lekár.

Na aké dlhé obdobie nám podľa vás vystačí táto dodávka?

Myslím si, že na veľmi krátke, jedná sa totiž o prvú väčšiu dodávku a dopyt po lieku je vysoký. Dopyt je spojený s vysokou chorobnosťou na Covid -19 s čoraz ťažším priebehom. A nemalej miere je dopyt ovplyvnený strachom z ochorenia. Preto aj touto cestou apelujem na občanov a kolegov lekárov, aby nepodľahli panike a nežiadali a nepredpisovali lieky do zásob.

Nechajme lieky pre chorých.

Čo majú robiť ľudia, ktorým ich ošetrujúci lekár odmietne predpísať tento liek a nastaviť liečbu?

Ošetrujúci lekár, každý praktický lekár pre dospelých dostal odborné usmernenie od MUDr. Adriany Šimkovej, PhD – hlavnej odborníčky pre Všeobecné lekárstvo ako postupovať. Preto nevidím dôvod odmietania, ak sa predsa tak stane, je potrebné konzultovať VÚC, odbor Zdravotníctva, a pýtať si radu, ako postupovať v tomto prípade.

Je vo výhľade dovoz ďalšieho množstva Ivermectinu?

Áno je. Na Slovensko bude privezená ďalšia dodávka vyššie spomínaného lieku v množstve 20 000 balení, od iného výrobcu 30 000 balení a potom postupne aj ďalšie.

Rozhovor pripravila: Martina Valachová

Hľadáte si prácu?

Mohlo by vás zaujímať