Buďte inteligentní a hlavne nechoďte do obchodu bez „brýlí“! Už aj tí „cvrčkovia“ nám lezú do taniera…

Inteligencia a rozum

Ocenili by ste, keby vaše IQ bolo 150? Otázky v IQ teste sú rôzne, ale zaručene tam nie sú otázky: Čo je život, kto ste, prečo a pre ČO žijete? Je zaujímavé, že dosť často počúvam iné vety, tak napríklad: Dosť bolo rozumovania, chce to srdce! Nešpekuluj toľko v hlave, ale spoľahni sa na svoje pocity! Všetko je tak, ako má byť! Už to toľko nerieš! Nezaoberaj sa minulosťou ani budúcnosťou! Kto sa v tom má potom vyznať? Začnime teda základnou definíciou:

Inteligencia je schopnosť adaptovať sa na podmienky

Zoberme si za vzor takú amébu… tento jednobunečný organizmus sa pri priaznivých podmienkach pritiahne a pri nepriaznivých sa odtiahne. Je to teda primerane inteligentný tvor, ktorý nebude žiť v nepriaznivom prostredí. Améba ani len netuší (nemá čím) a nemá ani žiadne vysvetlenie, čo je to za prostredie, prečo je priaznivé a prečo iné je pre jej život nepriaznivé.

Keď už sme sa vybrali na výlet do zvieracej ríše, pozrime sa aj na iné tvory či potvory. Úplne geniálnym spôsobom sa dokázali adaptovať na podmienky krysy a šváby. Jeden by im aj závidel. Bez opýtania sa k nám nasťahujú, všetko požerú, pos..ú a ešte sa aj expresne rozmnožujú. Možno nás aj prežijú.

A človek?

Človek je hádam tvor zložitejší, má mozog, schopnosť premýšľať, učiť sa, zhodnocovať, plánovať, sebapoznávať, dokáže byť umelcom, narábať s časom aj s humorom. Tak ako je to s tým jeho rozumom?

Musím priznať, že to, čo sa tu stále vyzdvihuje, je zatiaľ len inteligencia. Odkiaľ sa ale vzala? Už od čias, keď sme naháňali mamutov (niekedy aj oni nás), sme zapisovali do génov prvé pokyny: uteč alebo zabi! Bola to vtedy jediná možnosť, ako sa rýchlo vyhnúť nebezpečenstvu alebo získať potravu. Ľudská civilizácia takto pridávala ďalšie a ďalšie zápisy o svojej skúsenosti do genómu. A čo sa z toho prenieslo do dnešných dní? Akákoľvek súťaž alebo boj v zmysle hesla „silnejší prežije alebo rafinovanejší zvíťazí“ je súčasťou programov inteligencie.

Len sa rozhliadnite okolo seba, je tu toho plno a je to všade… Byť inteligentným sa, skrátka, „oplatí“. (Isto si dobre pamätáte, ako sa počas posledných rokov niektoré zdroje, tovary a služby stali zrazu nedostatkovými a preto x-násobne podraželi. Na kríze sa vždy dá dobre zarobiť.)

Ako sa dá inteligencia získať?

V súčasnom školskom systéme je to učením sa jednotlivostí s jednoduchým riešením. Ďalším spôsobom je napodobňovanie druhých v prejavoch, ktoré boli úspešné, alebo, naopak, neopakovať ich chyby. Týmto spôsobom sa získavajú a rozvíjajú schopnosti, ako sa lepšie adaptovať na podmienky. Moderná inteligencia znamená mať dobré znalosti, ako sa presadiť, ako zarobiť, ako zaujať na sociálnych sieťach, ako pritiahnuť partnera, ako byť večne mladý a ako byť nekonečne šťastný… skrátka, ako mať výhodu v záujme prežitia. Pre existenciu je to síce potrebné, ale pre duchovný vývoj jednotlivca a jeho silu života katastrofálne nedostatočné.

Neviem, či je to nejaká výhoda, ale už tu máme inteligentné telefóny, inteligentné hodinky, inteligentné chladničky, práčky, inteligentné domy a snaha prerobiť človeka na inteligentný stroj je intenzívna až invazívna. Moderné technológie sú programované v taktoch 0 – 1 a podobne je to aj s inteligentným človekom. Jednoznačným ukazovateľom vynikajúcej inteligencie (často aj akademicky otitulovanej) je čierno-biele videnie sveta. Človek inteligentný je rýchly a výkonný. Rovno z rukáva sype jasné odpovede, čo je dobré a čo zlé, čo je správne a čo nie, čo je pravda a čo lož.

Na takú hlúposť, čo je zmyslom jeho života, nech sa ho radšej nikto ani nepýta.

Charakteristickou otázkou inteligencie je totiž – AKO?

Charakteristickou otázkou rozumu je ČO? a PREČO?, a až kdesi na konci je otázka AKO? Odpovede na ne sú tvorené myšlienkovým procesom z pozorovaných udalostí, z pochopených skúseností a sebapoznania. Tieto odpovede sú zložité výpovede v súvislostiach, ktoré tvoria mnohoúrovňové a vzájomne poprepletané siete.

Jedinec, ktorý takto odpovedá na otázky, sa nerozhoduje podľa zaužívaných noriem a jeho výsledky sa javia často ako neefektívne. Dokáže však vidieť to, čo iní nevidia, počuť to, čo iní nepočujú, vyskladať zložité ideové „pucle“ a svoje pochopenie zároveň aj precítiť ako vlastnú silu pochopenia. „Á, tak tu je ten rozum zakopaný!“ On ten rozum totiž nesie v sebe silu pochopenia, a tým by bol koniec všetkého manipulovania. (Ja som to tušila!)

Na záver ešte k ľudským pocitom, ktoré by sme mali uprednostniť pred rozumom.

Každý živý tvor cíti a výnimkou nie je ani človek. Vnímame pocity telesné, duševné a dokážeme sebapociťovaním vnímať a identifikovať samých seba. Toto všetko je dôležité pre orientáciu vo fyzickom tele, v duševno-mentálnych procesoch aj v tejto realite, ale ani za plný vagón pocitov a citlivého vnímania nedá odpoveď na otázku, z čoho tie pocity vznikli, prečo vznikli, aké to bude mať následky a či sa to dá zmeniť alebo aspoň nejako ovplyvniť.

Resumé

Inteligencia sa dá nadobudnúť pomerne rýchlo napodobňovaním a memorovaním. Existujú na to výukové programy a všakovaké metodické vychytávky. Porozumenie je však zdĺhavý a náročný proces na čas aj energiu. „Rozumbradovia“, ktorí sa rozhodli ísť touto cestou, sa možno budú javiť svojmu okoliu ako nezaujímavé sivé myšky. Ale aj tu platí staré porekadlo: vyčkaj času ako hus klasu – ich sila sa aj tak raz naplno prejaví, a potom budú mnohí prekvapení. Veru, nie sú to ani myši, ani husi, sú to motýle, ktoré tvoria neúnavne každý deň, znova a znova svoje lepšie „ja“, a tak svojou vytrvalosťou pomaly a nenápadne menia svet.

P.S.

Vedeli ste, že nariadením EÚ zo dňa 24. 01. 2023 bude môcť byť v mnohých potravinách použitý prášok z cvrčka domáceho? Buďte bdelí, primerane inteligentní a hlavne nechoďte do obchodu bez „brýlí“! (No, vidíte to, už aj tí „cvrčkovia“ nám lezú do taniera!)

Lenka Sapárová

Ilustračná foto: Pixabay

Korektúry textu: Katarína Málková

Katarína Málková, jazyková korektorka

Máte firmu alebo projekt, kde potrebujete pomôcť s textami a korektúrami? Katarína Málková vám s nimi veľmi rada pomôže. Kontaktovať ju môžete tu: https://www.facebook.com/Corectus/

Mohlo by vás zaujímať