Ako hľadať vlastnú frekvenciu a naučiť sa obrátiť pozornosť do hĺbky vlastného vnútra?

Ako hľadať vlastnú frekvenciu

Tento svet a jeho nekonečné možnosti. Čo skôr urobiť? Čo skôr vykonať? Ako nájsť to svoje miesto v tejto takmer nekonečnej spleti možností? Ako hľadať vlastnú frekvenciu?

Poviem ti malé tajomstvo.

Svoju jedinečnosť nenájdeš nikde mimo seba!

Môžeš sa o to pokúsiť a možno sa priblížiš k svojej frekvencii – kmitočtu, kde sa kolíšeš z jeden strany na druhú a hľadáš ten svoj unikátny stred.

Ten, od ktorého sa budeš vedieť kedykoľvek odraziť a opätovne začať. Ten, ku ktorému sa budeš vedieť vrátiť kedykoľvek, keď nebudeš vedieť, čo ďalej a bude ti menej príjemne.

Tento stred je tvoja unikátna frekvencia, v ktorej si sa narodil človek. V ktorej si prišiel na túto zem. Poznáš ju tak, že si spokojný s tým čo robíš, kde si. A s kým si. Nie je to tak ťažké. Práve naopak, je to úplne jednoduché. Veď to máš v sebe. Vo svojom vnútri v prepojení s prírodou a celým životom.

Sadni si niekde tam, kde nájdeš pokoj.

Spočiň a dýchaj pokojne nosom.

Nehľadaj vonku, ale obráť pozornosť do hĺbky vlastného vnútra. Nechaj myseľ upokojiť myšlienky. Nie chcením, práve naopak, dovoľ im vzplanúť ich oheň a ty len dýchaj. Pokojne, uvoľnene, dýchaj nosom a môžeš zavrieť oči, aby si vedel človek, že to, čo hľadáš neuvidíš očami, tam vonku.

Staň sa na chvíľu tichým pozorovateľom vlastného dychu večnosti, ktorý sa cez teba prejavuje.

Pozoruj energiu a buď stále bdelý človek vlastného prítomna, ktoré len je.

Pokračuj do chvíle, ktorú pocítiš, že si na ňu bez čakania – čakal. Ten krátky moment môžeš pocítiť tú svoju jedinečnú frekvenciu, ten hlboký pokoj a plné prepojenie so sebou samým/samou.

Opäť len pozoruj a nechaj, nech ťa tento kmitočet celého objíme, aby si vedel/a kam sa navrátiť a odkiaľ začať.

Užívaj si skutočnosť seba samého/samej. Užívaj si to, kto Si.

S láskou Branislav Rybička

www.branislavrybicka.com

Mohlo by vás zaujímať