V čom je rozdiel, keď si deti čítajú samé a keď si čítajú spolu s rodičmi či starými rodičmi?

„Čítanie spolu s deťmi je jeden z najväčších darov, aký môžu dospelí   svojim deťom dať…“

…hovorí  PhDr. Dana Rosová, PhD., ktorá sa venuje poradenstvu deťom, mládeži, rodinám, je odborníčkou v prevencii sociálno-patologických javov a autorkou viacerých odborných publikácií, píše knižky aj  pre detských čitateľov. V čom je rozdiel, keď si deti čítajú samé a keď si čítajú spolu s rodičmi či starými rodičmi? Aj na to som sa Danky Rosovej spýtala v rozhovore…

Čo pre Vás znamená tvoriť pre deti? K čomu by ste to prirovnali?

Moje nadšenie písať a tvoriť knihy pre deti  je obrovské.  Detskú knihu vnímam ako  zelený výhonok, ktorý keď vyrastie, rozkošatí sa a zakvitne, svojimi kvetmi bude dlhé roky rozvoniavať navôkol. A tá vôňa v detskej duši zostane… Aj keď ostatné upadne do zabudnutia.

Čo Vás viedlo k napísaniu  knižnej trilógie Dankine príbehy pre teba?

Z poradenskej praxe zisťujem, že rodičia namiesto  čítania spolu  s deťmi, im radšej pustia rozprávku zo záznamu, alebo iného nosiča a nechajú ich pozerať, či počúvať samé. Myslia si, že to stačí a ony sa idú sa venovať inej činnosti…

Z  hľadiska výchovy ide o veľký omyl. Domnievam sa. a moje skúsenosti z praxe  mi  potvrdzujú, že je dôležité, aby rodičia  čo najviac  času trávili spolu so svojimi  deťmi.  Zdieľanie spoločných zážitkov je dôležité. Vysoko oceňujem  čas strávený  spolu s knihou. Prítomnosť rodiča, jeho hlas, spoločné prežívanie deja, má nezastupiteľné miesto pre ďalší rozvoj dieťaťa.

Môžete nám povedať, na čo ste sa zamerali pri písaní spomínanej trilógie? Vieme, že okrem nej  ste napísali aj knihy pre predškolákov Hurá idem do školy! a Teším sa do 1. triedy . Tiež ste autorkou monografií a vysokoškolských učebníc…

Trilógia Dankine príbehy pre teba, ktoré som napísala, podnecuje rozvoj čitateľskej gramotnosti, komunikačných schopností, myšlienkových operácií, výtvarnej tvorivosti i vizuálnej predstavivosti. Je zameraná aj na rozvoj emocionálnej inteligencie a prosociálneho správania, pretože svet potrebuje láskavosť i veľkorysé činy… osobne som presvedčená, že ľudia sú zrodení na to, aby si vzájomne pomáhali.

Verím, že nie som v týmto zmýšľaním v dnešnom  svete sama.

Pre akých čitateľov sú  Dankine príbehy pre teba  určené? O čom v nich píšete?

Spomínaná literárna trilógia je určená pre deti od štyroch do ôsmich rokov. Príbehy sú napísané väčším typom písma, čo má svoje opodstatnenie. Striedanie písaných a tlačených písmen a pestré obrázky  uľahčia malým čitateľom čítanie.

V knižkách  Danka  zoberie svojich kamarátov na výlet a cestou im pútavo rozpráva veselé i poučné príbehy o mravčekovi Drobčekovi, orlovi Ostrovidovi, mačičke Mňauke, vtáčikovi Krásnohláskovi.  Hovorí o zážitkoch kačiatka Žltopierka, králika Biele Uško, veveričiek Hryzky a Ryška,  o  škriatkovi Bukvičkovi, obrovi Brontofúzovi. Posledný príbeh vystihuje posolstvo vianočného zázraku.

V čom sú tieto knižky  výnimočné? Čím môžu čitateľov zaujať?

Dankine príbehy pre teba umožňujú dospelému – napríklad rodičovi – pracovať s deťmi interaktívnym spôsobom. Táto forma práce je dôležitá, nakoľko podporuje rozvoj vzájomnej komunikácie medzi dieťaťom a rodičom, pani učiteľkou, starým rodičom či iným spolučitateľom. Na konci každého príbehu sa nachádza niekoľko slovíčok, ktoré sú určené na to, aby ich deti niekoľkokrát zopakovali. Takto pomôžu deťom cibriť ich výslovnosť.

Za jednotlivými príbehmi uvádzam niekoľko otázok určených pre deti, na ktoré sa Danka pýta prostredníctvom rodiča, učiteľa…  Malí čitatelia tak dostávajú príležitosť, ako si môžu formou odpovedí precvičiť pamäť, rozvíjať pozornosť, a tiež prejaviť vlastné nápady. Voľná strana za každým príbehom necháva deťom priestor na prejavenie ich vlastnej fantázie prostredníctvom kresbičiek, ktoré samé nakreslia. Knižka každého malého čitateľa sa tak stane unikátnym originálom a zároveň  milou spomienkou, ku ktorej sa možno aj po čase vrátiť…

Zdôrazňujete dôležitosť čítania pre deti od najútlejšieho veku. Prečo je spoločné čítanie s deťmi také dôležité?

Najdôležitejší je  čas strávený  spolu s knihou. Spoločné čítanie posilňuje vzťah rodič-dieťa, dospelý-dieťa. Vytvára sa tak puto, ktoré ich spája. Spoločné zážitky, spomienky. Rozhovory po príbehu sú dôležité, pretože dospelý môže zistiť, čo jeho dieťa prežíva, nad čím premýšľa… spoznáva jeho vnútorný svet. Pozitívna pozornosť zo strany rodiča – súhlas, ocenenie, pochvala, spoločne strávený čas- robí divy. Som presvedčená, že čítanie s deťmi je jeden z najväčších darov, aký im môžu dospelí dať.

Aké sú pozitíva čítania nahlas?

Čítanie nahlas  je  jedna z najlepších aktivít, ktoré u dieťaťa stimulujú jazykové a kognitívne zručnosti. Zároveň buduje motiváciu, zvedavosť a pamäť. Zlepšuje  koncentráciu dieťaťa na konkrétnu činnosť. Dieťa si osvojuje základy čítania, zlepšuje svoju slovnú zásobu, komunikačné a vyjadrovacie schopnosti. Odborná prax mi potvrdzuje, že veľa detí predškolského veku v dnešnej dobe končí u logopédov,  nakoľko majú problém s výslovnosťou jednotlivých písmen. To môže byť spôsobené aj tým, že im rodičia nečítali nahlas.

Kliknutím na obrázok sa dostanete na Martinus a môžete si kúpiť knihy od Danky Rosovej

Čo by ste na záver nášho rozhovoru poprali čitateľom  vašich príbehov?

Vo finálnej fáze sa celé dielo rodilo sa neľahko. Áno, bolo to veľké dobrodružstvo, ale verím, že moja trilógia poteší všetkých zainteresovaných, malých aj veľkých. Verím, že putovanie v príbehoch prispeje k obohateniu detského sveta a vytváraniu celoživotnej  lásky ku knihám.

Prajem malým i veľkým čitateľom príjemné zážitky pri spoločnom  čítaní Dankiných príbehov pre teba. Nech im prinesú radosť, pozornosť,  povzbudenie, vzájomné  súzvučenie… Toto všetko som mala na zreteli, keď som ich tvorila.

Rozhovor pripravila:   Martina Valachová

Profil D.Rosová

PhDr. Dana ROSOVÁ, PhD. sa počas celej profesionálnej kariéry venuje poradenstvu deťom, mládeži, rodinám, sociálne znevýhodneným, rizikovým skupinám. Je odborníčkou v prevencii sociálno-patologických javov, autorkou a lektorkou programov pre deti, mládež, rodičov, pedagógov. Vedie sociálno-psychologické výcviky. Vyjadruje sa k aktuálnym témam, publikuje, s obľubou píše aj knižky pre malých čitateľov. Zdôrazňuje dôležitosť čítania pre deti od najútlejšieho veku. Vyzdvihuje význam emocionálnej inteligencie, prosociálneho správania a inkluzívneho prístupu vo výchove, vzdelávaní, aj v poradenskom systéme. Prednáša na medzinárodných vedeckých konferenciách, podporuje rôzne humanitné projekty, organizuje charitatívne zbierky, spolupracuje s mimovládnymi organizáciami.

Mohlo by vás zaujímať