Sex, peniaze a láska vo vzťahu

Sex, peniaze, pozornosť a drobnosti vo vzťahu – užitočné témy na hádanie sa

Zažívam príbehy, kedy sa ľudia nedokážu uspokojiť iba s pohodlným vzťahom, ale túžia po partnerstve, ktoré by ich naplno uspokojovalo. „Láska nad všetkým zvíťazí“ je mocný mýtus a radi sa ho držíme. Avšak, to je iba jedna časť príbehu. Zásadne k nej potrebuje prispieť odvaha, húževnatosť a ochota investovať čas a energiu do budovania vzťahu.

Žiť s niekým, kto je odlišný, a práve preto nás priťahuje, je poriadny záťažový test vzájomnej lásky. Milovať človeka, na to treba dosiahnuť hĺbku porozumenia.

Skúmaniu skutočnej podstaty partnerského puta sa vyhýbame

Je to skôr zriedkavé, ale vďaka za to, stáva sa. Vyhľadá ma pár s očakávaním, aby sme spoločne prebrali, ako môžu svoj vzťah, ktorý je práve v skvelej kondícii, udržať dlhodobo naplnený, vášnivý a oddaný.

Je toho dosť, čomu potrebujeme venovať plnú pozornosť, keď sa chceme o vzťah láskyplne starať. Vybrala som tri kľúčové roviny, ktoré sa oplatí v každodennosti postrážiť.

Žiť v harmonickom vzťahu bez konfliktov nejde

Vyhýbanie sa nezhodám, nesúhlasom a konfliktom pôsobí v láske kontraproduktívne. Môže to prísť až po bezmocné (neraz alibistické) skonštatovanie: Prepáč, láska, už nie som do teba zaľúbený/zaľúbená.

Na upevnenie partnerského puta je nevyhnutná výmena názorov. V nej sa odkryjú všetky problémy (neraz aj tie, ktoré netreba riešiť), uvoľní sa napätie z potláčaných pocitov (tak pozitívnych, ako aj negatívnych) a posilní sa pocit spolupatričnosti (vzťahové jadro tvorí ja + ty = my).

Štyri užitočné témy na hádanie sa

Rozličné preferencie

Pre rozdielne vnímanie je svet zaujímavejší, aj keď náročnejší. Vyberte si film, zážitok, spomienku, ktoré ste spolu zažili a úprimne to spolu prediskutujte. Obhajovanie vlastných názorov a rešpektujúce argumentovanie je prospešné. Dozviete sa o sebe aj svojom partnerovi niečo, čo by samé od seba neprišlo.

 • Takáto diskusia môže mať aj odľahčený podtón a poskytnúť príležitosť na prekáranie – čo uľahčuje náročnú konfrontáciu.

Drobnosti – malé pochybenia, ako napríklad zle uložený riad v umývačke, nie je síce závažný zločin, ale, ak sa o tom otvorene nehovorí, prispieva to k silnému pocitu trpkosti. Ak sa chystáte riešiť závažný konflikt, takéto drobnosti vám poslúžia ako „nácvik“, než príde na riešenie tých zásadných problémov.

 • Otvorene hovorte o tom, čo vám prekáža vtedy, keď je to aktuálne, nie s odstupom času, kedy je to už historická aj hysterická záležitosť.

Peniaze – môžu byť zástupným problémom boja o moc, sebaúctu, slobodu, zodpovednosť, bezpečnosť, ba dokonca aj lásku. Keď hovoríte o peniazoch, majte na mysli, že nehovoríte iba o nich a snažte sa preniknúť do problému hlbšie.

 • Vyzvite partnera, aby vám rozprával o tom, čo pre neho znamenali peniaze, keď vyrastal. Potom mu povedzte o svojich skúsenostiach s peniazmi vo vašej rodine. Potrebujete otvoriť priestor pre hľadanie kompromisu, ako si to spoločne nastavíte vo vašom vzťahu.

Sex – horúca téma na diskusiu, ale ak ju načnete, získate veľký osoh. Aj keď sa rozhovor začne nepopulárnym „Už si ma málo všímaš“ alebo „Prečo ma stále odstrkuješ?“, otvoria sa témy, ktoré sú tabu a rozkladajú nenápadne, ale isto vzťah. Bez intimity nevie byť spolužitie plnohodnotné.

 • Buďte mimoriadne ohľaduplní. Namiesto obviňovania „Kvôli tebe som…“ svoje pocity zosobnite: „Mám pocit, že…“ Takto sa vyhnete riziku, že výmena názorov bude zraniteľná.

2.Pozor na hriechy, ktoré likvidujú vzťah

Skvelou preventívnou pomôckou pred nepriateľským a deštruktívnym správaním vo vzťahu sú „štyri kone apokalypsy“ podľa amerického psychológa Johna Gottmana:

Kritickosť. Sťažnosti a nespokojnosť sa vlúdia, ale kritickosť je javom obsiahlejším. Tá už znamená ataky na partnerovu osobnosť a charakter, nie na to, čo robí. Napríklad nevyniesol smeti nie preto, že zabudol, ale preto, že je „zlý človek“.

Pohŕdanie. Verejné urážky, prevracanie očí, výsmech a posmešky, zlé vtipy, sarkazmus, irónia. Pohŕdanie v akejkoľvek podobe je ten najnebezpečnejší z jazdcov apokalypsy v akomkoľvek vzťahu, pretože v sebe nesie odpor a neúctu k partnerovi. Neraz to vyústi do mentálnej nevery, ktorá vie mať katastrofálnejší dopad než tá fyzická.

Obranné správanie. Zaujatie defenzívnej pozície je jedným zo spôsobov obviňovania partnera. Zvádzanie negatívnych pocitov na druhého má podobu obvinenia: „Príčina nie je vo mne, je v tebe.“ Obranné správanie iba prehlbuje konflikt. Začne sa hra na toho dobrého a toho zlého s chybami.

Mlčanie. Pasívne správanie je z pohľadu zdravej komunikácie budovaním kamenných múrov, cez ktoré máločo prejde. Chýba tak prejavenie motivácie k vyriešeniu konfliktu. Tiež je v ňom odkaz, že jeden z dvoch sa citovo odpútava, odkiaľ je blízko k ignorancii alebo pasívnej agresivite.

 3.Pozitívny prístup ako na výhrady a požiadavky

Mnohé emócie ako dôvera, sexuálna túžba a, samozrejme, láska – nemajú racionálne jadro. Žiadna intenzívna výmena názorov či racionálne argumenty nám nedokážu neotvoriť srdce. Naopak, zatvoriť ho dokáže, neraz veľmi rýchlo, nešťastne formulovaná veta, citové vydieranie, manipulácia, nátlak… Oplatí sa naučiť, ako primerane vyjadriť, a teda skôr pozitívne, čo potrebujeme a chceme.

 4.Päť tipov, ako bezpečne ozvučiť najčastejšie výhrady

 • Keď chcete vyjadriť: Si príliš kritický/kritická.

Pozitívny prístup: Veľa pre mňa znamená, keď pochváliš moju snahu / oceníš úsilie / vyjadríš uznanie…

Konkrétny cieľ: Myslím si, že by sme si mali častejšie vzájomne poďakovať.

 • Keď chcete vyjadriť: Prečo musím vždy upratovať ja?

Pozitívny prístup: Je skvelé, keď mi pomáhaš udržiavať spoločný priestor v čistote.

Konkrétny cieľ: Ocenil/ocenila by som, keby si vysypal/vysypala smeti, povysával/povysávala…

 • Keď chcete vyjadriť: Nevenuješ sa deťom.

Pozitívny prístup: Deti sú šťastné, keď sa im venuješ.

Konkrétny cieľ: Mohol by si dnes vziať deti po škole do parku?

 • Keď chcete vyjadriť: Nemohol by si konečne opraviť svetlo v predsieni?

Pozitívny prístup: Ďakujem, že si opravil tú zásuvku, život je pre mňa zasa ľahší.

Konkrétny cieľ: Kedy budeš môcť opraviť svetlo v predsieni?

 • Keď chcete vyjadriť: Nikdy nezačneš so sexom.

Pozitívny prístup: Keď si ma minule zviedol, bolo to super.

Konkrétny cieľ: Už sa nebudem pýtať a čakať, kým sa rozbehneš.

Resumé vzťahovej koučky

Zvyčajne ja skôr odčítam a pochopím, než dotknutý z páru, ako si jeho partner dlhodobo vytvára fantázie o tom, že s partnerom nie je, a cíti pri tom úľavu. Je to stav, ktorému hovorím „odmilovanie sa“, kedy má jeden z páru želanie byť čo najďalej od toho druhého.

Často ľudia vo vzťahu vedia, čo by bolo treba, ale nemajú silu či chuť zmobilizovať sa a urobiť niektoré zmeny. Pokým rezignovali alebo je im to jedno, je to signál, že vzťah sám o sebe nie je dostatočnou motiváciou a je potrebné hľadať inde.

Zažívam aj variant „snaženia sa“, že sa partneri spoliehajú na akýsi zázrak, aby sa odniekiaľ zjavilo rýchle riešenie a oni sa pritom nebudú musieť zmeniť. Alebo, ešte lepšie, že zmenu za nich urobím ja, veď sa predsa na vzťahy špecializujem.

Neraz pár zaskočím, keď im položím otázku na telo: „Voniate si ešte?“ V odpovedi je holá pravda. Keď sa nemôžu ani cítiť (doslovne), býva to znakom, že vzťah expiroval.

Malá vzťahová autodiagnostika

Keď snaha, úsilie a práca vo vzťahu nevedie k pozitívnej zmene, sú iba dve možnosti: akceptovať to, alebo sa rozísť. Než na to príde, je dobré urobiť si prieskum, ako to vo vzťahu v skutočnosti máte a podľa toho sa zrelo rozhodnúť.

Spôsobov, ako sa presvedčiť o vzájomnej kompatibilite, je viacero, môžete si vyskúšať napríklad zodpovedanie týchto piatich otázok.

 1. Keď sa pozriete na mieru svojej spokojnosti vo vzťahu:

a/ je o tom, že premýšľate, čo by ste ešte mohli urobiť, aby ste zlepšili život svojmu partnerovi aj sebe?

b/ alebo si poviete, že to nejako ujde, veď sa až tak často nehádate?

 1. Koľko času spolu trávite:

a/ dostatočne na to, aby ste mohli spolu nerušene komunikovať zoči voči, poznali svoje očakávania a vedeli o svojich hodnotových rebríčkoch?

b/ kedy ako, každý z nás má veľa toho svojho a nie vždy máme na seba dostatok času.

 1. Aké intenzívne bývajú vaše hádky:

a/ aj keď sa nepohodnete, napokon nájdete cestu ku kompromisu alebo k riešeniu, ktoré danú situáciu urovná,

b/ prestanete spolu komunikovať a neraz prekročíte všetky hranice a navzájom sa pozraňujete.

 1. Koľko pekných vecí ste pre svojho partnera urobili posledný týždeň:

a/ myslievate na maličkosti a snažíte sa ho každý deň potešiť už len tým, že mu venujete pozornosť a záujem?

b/ snažíte sa, ale jeho je ťažké potešiť. A on to nerobí pre vás, tak na to nemáte chuť ani vy.

 1. Aké myšlienky sa vám preháňajú hlavou, keď myslíte na svojho partnera:

a/ sú pozitívne a tešíte sa na to, čo spolu podniknete,

b/ sú plné obáv, pochybností a neistoty, čo zase urobí a či vás to zraní.

Na vyhodnotenie ste prišli sami. Čím viac odpovedí „bé“, tým viac dôvodov pozrieť sa na váš vzťah z pohľadu ďalších investícií a snaženia sa.

Najkľúčovejšia otázka

Ako zistím, že vzťah je mŕtvy? Je to bezcitne prosté: vyhasli v ňom všetky emócie. Pokým nejaké v ňom sú, hoci aj negatívne, možno ich úspešne doviesť k snahe vzťah resuscitovať.

Janette Šimková, životná a vzťahová koučka

www.lifekoucing.sk

Titulná foto: Gabriela Teplická

 

Korektúry: Katarína Málková

Máte firmu alebo projekt, kde potrebujete pomôcť s textami a korektúrami? Katarína Málková vám s nimi veľmi rada pomôže. Kontaktovať ju môžete tu: https://www.facebook.com/Corectus/

Mohlo by vás zaujímať, keď už sme pri tých vzťahoch…

Ako si nájsť partnera cez zoznamku? (Podcast)

Mohlo by vás zaujímať