Ako si vybudovať existenčné zázemie? Základné potreby sa nezmenili, len ich zaistenie je zložitejšie

Existenčné zázemie

Ešte pred 50 rokmi sme solídne dokázali vyžiť z toho, čo sme vychovali doma, respektíve vypestovali v záhrade alebo vo svojom najbližšom okolí. Pojem existenčné zázemie bol v minulosti jeho zabezpečovaním definovaný inak, a ten spôsob vyžadoval úplne iné zručnosti, ako si to EZ vyžaduje dnes.

Zotrvať v niektorých spoločenských dogmách, ktoré možno platili pred 30 a viac rokmi, je často sebaklamlivým zmýšľaním. Napríklad, ak to robia všetci, bude to dobré aj pre mňa. Štát sa o nás v dôchodkovom veku postará. Škola nás pripravuje na život. Bolo to v reklame, tak to bude asi dobré. Doktor vie najlepšie, čo je nášmu zdraviu prospešné. A tak ďalej.

Základné potreby sa nezmenili. Potrebujeme jesť, piť, obliecť sa a mať strechu nad hlavou rovnako.

Lenže ich zabezpečovanie sa stalo komplikovanejším. Z jednoduchého dôvodu. Našej dennej, prevažne mestskej reality sa viac dotýka systém ľudí ako objektívne princípy prírody. Monetárny systém.

Jednoducho, nestačia zručnosti ako obrábať pôdu, pestovať plodiny či chovať zvieratá. Aj keď súhlasím, že práve toto predstavuje takzvané zadné vrátka. Dnes je potreba existenčného zázemia naviazaná na fenomén peňazí, a to doslova. Jednotlivec je v ňom nútený žiť. Preto je nanajvýš vhodné sa vedome zaoberať tým, ako peniaze v skutočnosti fungujú, a to rovnako komplexne, ako aj detailne. Aby sme toto poznanie mohli využiť vo svoj prospech.

Je zbytočné polemizovať, či sú peniaze zlé, či kazia charakter a pod.

Monetárny systém je postavený tak, že ich všetci pre život v spoločnosti potrebujeme. Môžeme si však vybrať, ako k nim pristúpime. Či ako k objektívnej skutočnosti – holý fakt, ktorý sa nás každého týka a musíme sa v tomto prostredí učiť fungovať. Ako k prostriedku na dosahovanie cieľov zabezpečenia existenčného zázemia. Alebo iba ako k nástroju mocných, ktorý ľuďom strpčuje život, a radšej nechceme mať s nimi dočinenia, a hlavne, že máme „čo do úst“.

Obávam sa, že práve ten druhý prístup doviedol mnoho ľudí do nepríjemnej existenčnej situácie v domnienke, že peniaze „nie sú dôležité“, a neboli schopní naučiť sa s nimi hospodáriť. V konečnom dôsledku na to doplácajú oproti ľuďom, ktorí peniazom venujú svoju pozornosť dlhodobo a systematicky. Čísla v zmysle účtovného záznamu sú totiž v prvom rade indexom hospodárenia. Nič viac a nič menej. Odvracať pozornosť od tejto skutočnosti, jednoducho, spôsobuje neschopnosť dobre hospodáriť – rozumej dobre sa rozhodovať. Jedno staré príslovie hovorí: „Kto počtuje, ten gazduje“. Prosto, kto ráta, hospodári, pretože vie ako.

Existenčné zázemie dnes…

Mnoho ľudí sa ešte dnes tvári, že peniaze nie sú dôležité, a venujú sa radšej „dôležitejším veciam“. Práci pre šéfa, televízii, tradíciám našich predkov, zbieraniu rôznych predmetov, záhadám vesmíru, minulosti, skúmaniu dinosaurov atď.

Nechápte ma, prosím, zle, nemám nič proti rôznym záujmom či záľubám. Iba tvrdím, že naša hlavná energia a úsilie odjakživa patrili zabezpečovaniu existenčného zázemia. Rozumej obživy, ošatenia, strechy nad hlavou a potomkom. Ak toto nemáme, život postupne stráca na význame, bez ohľadu na percento našich splnených snov.

Máme toľko rôzneho rozptýlenia, záujmov, túžob, chúťok a podobne, že zabúdame na to najdôležitejšie, každému jednotlivcovi, skupine či národu vlastné. Existenčné zázemie, inými slovami aj bezpečný domov.

Osobne si myslím, že žijeme dobrú dobu, a to z jedného dôvodu…

Naši predkovia, jednoducho, nemali možnosť skúmať veci v takom rozsahu, ako je nám umožnené dnes. Našou úlohou je túto skutočnosť prijať, pristúpiť k týmto možnostiam s pokorou a využiť ich vo svoj prospech a prospech nasledujúcich generácií. Lebo v opačnom prípade práve nasledujúce generácie budú tie, čo na to doplatia.

Diamanty ležia na dne…

O svoje zistenia zo sveta peňazí som sa rozhodol podeliť v mojej knihe s názvom DIAMANTY LEŽIA NA DNE Ako legálne „tlačiť“ vlastné peniaze.

Kniha je výsledkom niekoľkoročného zapisovania momentov.

Jednoducho som na ne odmietol zabudnúť. Spočiatku som ju písal pre svoje 20-ročné „JA“. Ako to, že naučiť mladých ľudí postarať sa o vlastné existenčné zázemie nie je primárnou a prvoradou úlohou školského systému? Verím, že kniha pomôže mnohým na ceste k finančnej gramotnosti. Kniha pojednáva o možnostiach spokojnosti a dosahovaní hojnosti neskôr aj bez závislosti na príjme zo zamestnania. Je o tom ako sa naučiť vidieť celý obraz a postupne byť s prehľadom schopný robiť správne rozhodnutia.

Predstavuje jedinečnú šancu naučiť sa „plávať“ v monetárnom prostredí.

Nemusíš, ale keď sa náhle ocitneš vo „vode“ bude už dosť neskoro nad tým uvažovať. Je najvyšší čas!

Obsahuje návody v princípoch a príkladoch o tom ako spustiť proces permanentného „tlačenia“ peňazí pekne krok za krokom.

Ivan Hlinka

Korektúry: Katarína Málková

Katarína Málková, jazyková korektorka

Máte firmu alebo projekt, kde potrebujete pomôcť s textami a korektúrami? Katarína Málková vám s nimi veľmi rada pomôže. Kontaktovať ju môžete tu: https://www.facebook.com/Corectus/

Mohlo by vás zaujímať