Ako sa dopracovať k takému stupňu naladenia sa na INTUÍCIU, ktorý nám môže meniť život?

Ako sa dopracovať k takému stupňu naladenia sa na svoju intuíciu, ktorý nám, dá sa povedať, zmení život?

Intuícia v živote. Je dobré sa na ňu spoliehať? Či je to nevedecké a do pekla s tým?

„To prečo si urobila?“ dostaneme niekedy otázku…

„No mala som taký pocit…“

„POCIT? To čo je za hlúposť? POCIT?“

„Veď rozhodovať sa treba racionálne…“

Možno sa toto stalo aj vám. A najmä posledné dva roky sme počúvali, že rozhodovať sa treba len na základe dôkazov. Skrátka, RACIOnálne. Ale je to tak? Dá sa intuícia vytesniť a odstaviť? A treba nám to? Vyspovedala som Ľubku Madudovú, ktorá založila Školu intuície.

Vy vediete Školu intuície. Čo vám to napadlo? Dostali ste vnuknutie?

Dá sa povedať, že to bolo vnuknutie. Ale až po nejakom predchádzajúcom procese. Život sa proste „uložil“ tak, že mi ako mame a učiteľke na gymnáziu začali prichádzať skúsenosti a príležitosti, ktoré ma postupne navádzali na túto cestu. Uvedomenie, že v rámci klasického školstva deti nedostávajú príležitosť rozvinúť svoj prirodzený potenciál, s ktorým sa rodia. Rozvíjajú sa hlavne v racionálnom uvažovaní, analýze, logickom zdôvodňovaní a memorovaní. Málo sú podporované v kreativite, inovácii, improvizácii… o intuícii ani nehovorím.

Začala som sa tejto oblasti venovať… A raz, v takom pokojnom stave rozjímania na záhradke, mi zablikal pre očami obraz. Na ňom bolo napísané „Škola intuície“. Naozaj to bolo vnuknutie… Ešte som nevedela, čo to má znamenať, úplne som tomu nerozumela. Nechala som to len tak voľne plynúť. A intuitívnou cestou sa z toho zrodil tento projekt. Tento rok budeme oslavovať 10 rokov.

Dá sa intuícii naučiť? Akože započuť ten hlas?

Jasné! Človek ako taký má obrovské potenciály. Niektoré využívame a niektoré nie. Systém nás viedol takým spôsobom, že sme sa naučili využívať len ich malú časť. Ale tie schopnosti driemu v každom z nás. Nielen v deťoch, ale aj v nás dospelých. Hneď ako zameriame pozornosť do ich rozvoja, začnú sa kultivovať, začne to tam rásť.

Je správne, že nás posledné roky presviedčajú médiá hlavne v otázkach už snáď bývalej pandémie, že sa musíme rozhodovať LEN na základe dát? Vedy?

Médiá sú médiá. Robia si svoju robotu pre tých, ktorým patria. Sú za tým zámery, ktoré tu nemám záujem rozoberať. Je mnoho vedcov, ktorí hovorili niečo úplne iné, ako nás presviedčali médiá. Ich vedecké názory a štúdie sa však do médií nedostali. Oháňať sa vedou za účelom šírenia strachu a izolácie ľudí určite nevnímam ako správne. A ak ideme staviť na vedu, tak potom na všetky vedecké výskumy, ktoré boli v danej oblasti urobené… nielen na tie, ktoré nám pasujú do konceptu.

Človek, ktorý je v spojení so sebou samým a vie sa počúvať, ten aj vie, čo má pre svoje zdravie urobiť. K tomu nám intuícia krásne napomáha. Ukazuje nám to cez naše telo a pocity. Človek v rovnovážnom naladení na svoj rozum aj pocity je oveľa stabilnejší, nedá sa ľahko zmanipulovať. Vníma to, čo je, a nie to, čo mu je podsúvané.

Kedy vás intuícia sklamala?

Ak ma niečo sklamalo, tak to určite nebola intuícia. Bolo to len nesprávne pochopenie. Ja som sa nenarodila ako jasnozrivý človek a tiež si touto cestou prechádzam postupne… učím sa, objavujem to v sebe. Ako sa ku mne prihovára intuícia a kedy sa hlási o slovo skôr nejaké chcenie, ego alebo nebodaj strach… Veľa som sa na tejto ceste naučila. Zjemniť sa voči prichádzajúcim signálom, aby som si ich vôbec všimla.

Rozpoznať, z ktorej časti osobnosti ku mne prišli. Dekódovať odkaz týchto vnemov. Ono totiž intuícia má svoju vlastnú reč. Len málokedy s nami hovorí slovíčkami a vetami. Zvyčajne nám pošle obraz, symbol, nejakú synchronicitku… A dokázať rozpoznať ten odkaz pre nás, to nasmerovanie pre správne rozhodnutie, si vyžaduje už nejakú skúsenosť. Skúsenosť získame, len keď to naozaj „skúšame“, zapájame do života… Keď sme bdelí, vnímaví a všímame si tie veci vo svojom bežnom dni. Potom sa z toho stáva praktická zručnosť.

Svojou vlastnou skúsenosťou i vďaka účastníkom našej Školy intuície som získala krásne poznanie, ako sa vhodnými technikami a cvičeniami dopracovať k takému stupňu naladenia sa na svoju intuíciu, ktorý nám, dá sa povedať, zmení život. Získavame dôveryhodného vnútorného poradcu. Spoznáme sa natoľko, že dokážeme rozoznať tie signály a urobiť podľa nich správne rozhodnutie, ktoré sú v súlade s nami samými… Nemusíme sa vypytovať iných, nemusíme gúgliť, nemusíme si to vedecky zdôvodňovať. Človek sa dokonca ani nemusí učiť na vlastných chybách.

To je tiež, samozrejme, legitímny spôsob učenia, ale je neefektívny a zbytočne nám do života prináša utrpenie.

A kedy intuícia pomohla? Prípadne, ak máte príbeh vašich klientov?

Moja intuícia vybudovala celú Školu intuície. Ja som nemala stratégiu ani plán. Všimla som si, že ako absolútne pravdivé sa ukazujú moje vnemy, ktoré ku mne prichádzajú nadránom, v stave prebúdzania, kým je mozog ešte v hladine alfa. Vtedy mi prichádzali vnuknutia, nápady a inšpirácie, čo mám urobiť. A keď som poslúchla, ukázalo sa to ako veľmi dobré rozhodnutie. Posúvalo sa to všetko tak prirodzene, v súlade so mnou, ale aj s ďalšími ľuďmi.

Keď sa dostanete do stavu takéhoto vnútorného vedenia, tak tie riešenia pre život prichádzajú samé. Vy si ich potrebujete len všimnúť a naladiť sa na ne, či s vami rezonujú a sú pre vás vhodné. A podľa toho sa rozhodnúť. Cítiť to potom vo všetkých oblastiach života, je pohodovejší, radostnejší.

Čo by ste odkázali ľuďom, ktorí na intuíciu neveria?

Sloboda je, že každý si môže veriť, čomu chce. V každom prípade by som sa však na ich mieste aspoň otvorila novým možnostiam a pripustila, že môže existovať aj niečo, čomu na danom stupni môjho vedomia zatiaľ možno nerozumiem alebo si to nevšímam. Človek, ktorý sa fixuje len na svoj systém presvedčení, neumožňuje, aby mu do života prichádzali nové veci. Energia prúdi tam, kam ide naša pozornosť.

Je škoda nevyužívať svoj plný potenciál a schopnosti, ktoré sú pre človeka ako bytosť prirodzené. To je taká dobrovoľná amputácia. S dvomi nohami a s dvomi rukami sa nám žije ľahšie, ako keby sme mali iba jednu… A rovnako je to aj s našimi schopnosťami. Mať možnosť využiť tak logiku, racionálne a kritické myslenie, ako aj svoju intuíciu, predstavivosť, telepatiu, nám rozširuje záber a umožňuje spokojnejší a šťastnejší život.

Rozhovor pripravila: Martina Valachová

Ľubku Madudovú nájdete tu: https://intuicia.eu/

Korektúra: Katarína Málková

Katarína Málková, jazyková korektorkaMáte firmu alebo projekt, kde potrebujete pomôcť s textami a korektúrami? Katarína Málková vám s nimi veľmi rada pomôže. Kontaktovať ju môžete tu: 

https://www.facebook.com/Corectus/

 

 

Mohlo by vás zaujímať