fbpx

Zvládnu opraviť Krásnu Hôrku? Ceny materiálov extrémne narástli, ale výherca súťaže nemôže zákazku navýšiť…

Hrad Krásnu hôrku budú rekonštruovať.

Víťazom súťaže na rekonštrukciu hradu krásna Hôrka sa stala spoločnosť MBM-Group, s.r.o. . O zákazku súťažili s ďalšími 4 uchádzačmi.

Zvíťazila ponuka s cenou, 17 199 998,29 bez DPH čo je o 12% menej než predpokladaná hodnota zákazky. Spoločnosť MBM-Group, s.r.o.  je známa rekonštrukciou ciest v meste Bratislava, kde získala zákazku za 32 264 141 € bez DPH. Podľa údajov z transparex.sk je to pre tohto zhotoviteľa roku 2019 najväčšia získaná zákazka:

V súťaži na rekonštrukciu hradu Krásna Hôrka na rozdiel od ostatných predložených ponúk, kde sa spojilo viacero ekonomicky silných subjektov MBM-Group, s.r.o. predložila ponuku sama. Znamená to, že bude musieť ekonomicky zvládnuť stavbu za viac než 17 miliónov eur. Pri tržbách na úrovni 21 miliónov v roku 2021 bude pre zhotoviteľa realizácia tejto zákazky veľkou výzvou

Podľa údajov transparex.sk sa firma zúčastňuje verejných súťaží a získava zákazky najmä z oblasti cestnej infraštruktúry.

Víťazstvo  v súťaži o rekonštrukciu hradu Krásna Hôrka môže firme MBM-Group, s.r.o. nemusí byť v súčasnej ekonomickej situácii úspechom. Súťaž od vyhlásenia po uzatvorenie zmluvy o dielo trvala viac než 9 mesiacov a počas tohto času ceny stavebných materiálov zaznamenali extrémny nárast. Podľa metodiky Úradu pre verejné obstarávanie však v tomto prípade nebude možné navýšiť jednotkové ceny z dôvodu extrémneho zdražovania.

PhDr. Matúš Džuppa, LL.M.

Mohlo by vás zaujímať