Zvládnu opraviť Krásnu Hôrku? Ceny materiálov extrémne narástli, ale výherca súťaže nemôže zákazku navýšiť…

Hrad Krásnu hôrku budú rekonštruovať.

Víťazom súťaže na rekonštrukciu hradu krásna Hôrka sa stala spoločnosť MBM-Group, s.r.o. . O zákazku súťažili s ďalšími 4 uchádzačmi.

Zvíťazila ponuka s cenou, 17 199 998,29 bez DPH čo je o 12% menej než predpokladaná hodnota zákazky. Spoločnosť MBM-Group, s.r.o.  je známa rekonštrukciou ciest v meste Bratislava, kde získala zákazku za 32 264 141 € bez DPH. Podľa údajov z transparex.sk je to pre tohto zhotoviteľa roku 2019 najväčšia získaná zákazka:

V súťaži na rekonštrukciu hradu Krásna Hôrka na rozdiel od ostatných predložených ponúk, kde sa spojilo viacero ekonomicky silných subjektov MBM-Group, s.r.o. predložila ponuku sama. Znamená to, že bude musieť ekonomicky zvládnuť stavbu za viac než 17 miliónov eur. Pri tržbách na úrovni 21 miliónov v roku 2021 bude pre zhotoviteľa realizácia tejto zákazky veľkou výzvou

Podľa údajov transparex.sk sa firma zúčastňuje verejných súťaží a získava zákazky najmä z oblasti cestnej infraštruktúry.

Víťazstvo  v súťaži o rekonštrukciu hradu Krásna Hôrka môže firme MBM-Group, s.r.o. nemusí byť v súčasnej ekonomickej situácii úspechom. Súťaž od vyhlásenia po uzatvorenie zmluvy o dielo trvala viac než 9 mesiacov a počas tohto času ceny stavebných materiálov zaznamenali extrémny nárast. Podľa metodiky Úradu pre verejné obstarávanie však v tomto prípade nebude možné navýšiť jednotkové ceny z dôvodu extrémneho zdražovania.

PhDr. Matúš Džuppa, LL.M.

Mohlo by vás zaujímať