Zmena pohlavia, náhradné materstvo, rodová teória sú vážne hrozby. Uvádza dokument Dignitas Infinita

Zmena pohlavia, náhradné materstvo, rodová teória sú vážne hrozby. Vatikán to zverejnil v Dignitas Infinita

Vatikán pred pár dňami označil chirurgické zákroky na zmenu biologického pohlavia a náhradné materstvo za vážnu hrozbu pre ľudskú dôstojnosť, pričom ich postavil na rovnakú úroveň ako interrupcie a eutanáziu, označované za praktiky, ktoré porušujú Boží plán pre ľudský život.

Podľa spravodajského webu Vatican news Vatikán zverejnil dokument Dignitas infinita (Nekonečná dôstojnosť), ktorý zahŕňa aj zoznam „závažných porušení ľudskej dôstojnosti“.

Po podstatnej revízii v posledných mesiacoch ho pápež František odobril 25. marca a nariadil jeho zverejnenie.

Dokument vznikal na pôde Dikastéria pre náuku viery päť rokov a zahŕňa pápežské magistérium posledného desaťročia: od vojny po chudobu, od násilia na migrantoch po násilie na ženách, od potratov po náhradné materstvo a eutanáziu, od rodovej teórie po digitálne násilie.

Vo svojej najviac očakávanej časti Vatikán zopakoval svoje odmietnutie rodovej teórie – konceptu vychádzajúceho z toho, že pohlavie sa dá zmeniť.

Cirkev v tejto časti dokumentu pripomína, že „ľudský život vo všetkých svojich zložkách, telesných i duchovných, je darom od Boha, ktorý treba prijať s vďačnosťou a dať ho do služby dobra. Chcieť disponovať sebou samým, ako to predpisuje rodová teória … neznamená nič iné, ako podľahnúť odvekému pokušeniu človeka, ktorý zo seba robí Boha“.

V dokumente sa píše, že „akýkoľvek zásah do zmeny pohlavia spravidla ohrozuje jedinečnú dôstojnosť, ktorú osoba získala od okamihu počatia“.

Toto stanovisko podľa dokumentu neznamená vylúčenie možnosti, že osoba postihnutá pohlavnými anomáliami, ktoré sú zjavné už pri narodení alebo sa vyvinú neskôr, sa môže rozhodnúť vyhľadať pomoc odborníkov v oblasti zdravotnej starostlivosti.

Dokument je aktualizáciou už predtým formulovaných pozícií Vatikánu.

Zostáva pri dobre známej doktríne proti potratom a eutanázii a do zoznamu závažných porušení ľudskej dôstojnosti pridáva aj ďalšie faktory, ktoré vyvolávajú znepokojenie pápeža Františka: napr. chudobu, vojnu, obchodovanie s ľuďmi a nútenú migráciu.

V novom dokumente sa okrem iného píše, že náhradné materstvo porušuje dôstojnosť náhradnej matky aj dieťaťa.

Agentúra AP v tejto súvislosti upozorňuje, že kým doteraz sa veľká pozornosť sústredila na možné zneužívanie chudobných žien ako náhradných matiek, vatikánsky dokument sa viac zameriava na dieťa.

Náhradné materstvo sa v dokumente dôrazne odmieta, lebo jeho prostredníctvom „sa dieťa s nesmiernou dôstojnosťou stáva iba predmetom“. Náhradné materstvo tak „vážne uráža dôstojnosť ženy a dieťaťa… Je založené na zneužívaní situácie hmotnej núdze matky“. Dieťa je vždy darom a nikdy nie predmetom zmluvy, konštatuje Vatikán.

Za obzvlášť závažný a odsúdeniahodný je vo vatikánskom dokumente označený umelý potrat: ide o zločin proti životu, ktorý má „charakteristiky, ktoré ho robia obzvlášť závažným a odsúdeniahodným“.

Vatikán pripomína, že „obrana rodiaceho sa života je úzko spojená s obranou akéhokoľvek ľudského práva“.

V zozname sa ďalej spomína eutanázia a asistovaná samovražda, ktoré sú v niektorých zákonoch „zmätočne definované ako dôstojná smrť“.

Vatikán však pripomína, že „chorý utrpením nestráca dôstojnosť, ktorá je mu vlastná a neodňateľná“.

Medzi závažné porušenia ľudskej dôstojnosti patrí aj „vyraďovanie“ osôb s rôznym zdravotným postihnutím.

Zoznam závažných porušení ľudskej dôstojnosti je doplnený o „digitálne násilie“ a spomína „nové formy násilia šírené prostredníctvom sociálnych médií, napríklad kyberšikanu“ a „šírenie pornografie a zneužívania ľudí na sexuálne účely alebo prostredníctvom hazardných hier“ na internete.

Pripravila: Martina Valachová

Zdroj TASR a Dignitas Infinita

Mohlo by vás zaujímať