Zoznam gendrov a vysvetlenie, čo je to gender?

Zoznam gendrov - čo je to genderZoznam gendrov – čo je to gender?

Čoraz viac ľudí sa stráca v množstve gendrov. Niet sa čo čudovať. Pomenovaní a názvov pribúda. Ak sa chcete zorientovať, prinášame aspoň niektoré z nich. Mnohé sa podobajú. Je to preto, že za gender sa považuje to, ako sa človek cíti. Teda nejde o pohlavie. Pohlavia sú z biologického hľadiska iba dve. Prinášame zoznam gendrov – čo je to gender?

Najprv si vysvetlime základné pojmy…

Transrodoví ľudia (transgender) sú osoby, ktorých identita nie je jednoznačne v zhode so zaužívanými predstavami o mužskom a ženskom rode, no miesto toho tieto rody kombinujú.

Transsexuálni ľudia patria medzi transrodovú skupinu a túžia žiť a byť akceptovaní ako opačné pohlavie. Životy transsexuálov sú často sprevádzané operáciami či hormonálnymi zmenami pohlavia.

Transmasculine je osoba, ktorá sa narodila ako žena, no momentálne sa identifikuje ako muž.

Neutrois ľudia sa prezentujú ako bezpohlavní a nemajú nič spoločné s mužom ani so ženou.

Cis je niekto, kto sa identifikuje ako pohlavie, s akým sa narodil. Presný opak transrodových ľudí.

Androgýnna osoba je taká, ktorá nepodstúpila žiadnu operáciu, no od narodenia sa na jej tele vyskytujú výrazné prvky opačného pohlavia (stavba lebky, koža…)

Intersexuál je človek narodený s prvkami oboch pohlaví, či už je to na úrovní genitálií alebo chromozómov.

Two-spirit je pojem používaný domorodými Američanmi na označovanie členov LGBTI komunity.

Zoznam gendrov

 • androgýnn (androgyne)
 • androgýnne pohlavie (androgynes)
 • androgýnna osoba (androgynous)
 • bez pohlavia (agender)
 • obojpohlavný (bigender)
 • zo ženského pohlavia na mužské – trans muž
 • zo ženského pohlavia na mužské – transgender muž
 • zo ženského pohlavia na mužské – transsexuálny muž
 • F2M (z anglického female to male, zo ženského pohlavia na mužské)
 • zo ženského pohlavia na mužské (female to male)
 • FTM (z anglického female to male, zo ženského pohlavia na mužské)
 • nerozlišuje pohlavie (gender neutral)
 • hermafrodit
 • intersexuálny muž
 • intersexuálna osoba
 • intersexuálna źena
 • intersexuálne pohlavue
 • z mužského pohlavia na ženské – trans žena
 • z mužského pohlavia na ženské – transgender žena
 • z mužského pohlavia na ženské – transsexuálna žena
 • muž
 • M2F (z anglického male to female, z mužského pohlavia na ženské)
 • z mužského pohlavia na ženské (male to female)
 • MTF (z anglického male to female, z mužského pohlavia na ženské)
 • viacpohlavný/á
 • premenlivé pohlavie (gender fluid)
 • nevyhovujúce pohlavie (gender nonconforming)
 • nerozhodnuté pohlavie (gender questioning)
 • gender-variant
 • neidentifikuje sa ako muž ani žena (genderqueer)
 • neutrois
 • cis
 • cis ženské pohlavie (cis female)
 • cis mužské pohlavie (cis male)
 • cis muž (cis man)
 • cis žena (cis woman)
 • cis pohlavie (cisgender)
 • ženské pohlavie cis (cisgender female)
 • mužské pohlavie cis (cisgender male)
 • žena pohlavia cis (cisgender woman)
 • muž pohlavia cis (cisgender man)
 • trans
 • trans, ženské pohlavie
 • trans, mužské pohlavie
 • trans muž
 • trans osoba
 • trans*ženské pohlavie
 • trans*mužské pohlavie
 • trans*muž
 • trans*žena
 • transsexuál
 • transsexuál, ženské pohlavie
 • transsexuál, mužské pohlavie
 • transsexuálny muž
 • transexuálna osoba
 • transsexuálna žena
 • transrodový človek, ženské pohlavie
 • transrodová osoba
 • transmasculine
 • T* muž
 • T* žena
 • two* osoba
 • two-spirit
 • two-spirit osoba
 • žena
 • ani muž, ani žena (non-binary)
 • viacpohlavný (pangender)
 • iné
 • ani jedno z vymenovaných

Téma sa stále rozvíja. Niekedy sa v tom strácajú aj niektorí homosexuáli.

Viac o tom v rozhovore s Marcelom Nemcom

Pripravila: Martina Valachová

Mohlo by vás zaujímať