Po dvoch „koronových“ rokoch sa môžu deti cez leto nadýchnuť a naplno si užiť aktivity pre ne prospešné.

Tanečný denný letný tábor v BratislaveTanečný denný letný tábor v Bratislave – roztancované leto s elledanse

Tanečná škola elledanse patrí medzi špičku tanečných škôl na Slovensku a právom sa hrdí už 15-ročnou praxou nielen vo vedení tanečných lekcií pre súťažné i voľnočasové aktivity detí, ale i nezabudnuteľnými letnými dennými tábormi, sústredeniami a muzikálovými kempami. A tak to bude i toto leto. Pripravený je totiž tanečný denný letný tábor v Bratislave…

Po dvoch „koronových“ rokoch, kedy sa umenie otriasalo v základoch a všetky kultúrne, spoločenské aktivity boli neskutočne obmedzované, sa môžeme cez leto nadýchnuť a naplno organizovať aktivity prospešné pre deti.

Pohyb, tanec, kreatívne dielne, muzikál – to je motívom letných denných táborov Tanečnej školy elledanse počas letných prázdnin.

Pre deti sú pripravené dva turnusy denných tanečných a kreatívnych táborov.

Prvý turnus sa uskutoční od 4. 7. do 8. 7. 2022, druhý turnus od 11. 7. do 15. 7. 2022. Oba turnusy sú určené pre dievčatá i chlapcov vo veku od 4 do 9 rokov a uskutočnia sa v priestoroch Tanečnej  školy elledanse vo Vienna Gate na Kopčianskej ul. 8 v Bratislave.

Tanečné lekcie počas denných táborov pre najmenšie deti zahŕňajú tanečnú prípravu a prípravu krátkych choreografií. Staršie deti si zdokonalia svoju techniku, ochutnajú čaro moderného a jazzového tanca. V závere si nacvičia dve choreografie, ktoré zatancujú svojim rodičom na záverečnej prezentácii v posledný deň tábora.

Výtvarnými a kreatívnymi aktivitami sú dopĺňané tanečné lekcie a sú obľúbeným spestrením dňa.

Svoje výtvory si malí umelci vezmú domov po záverečnej výstavke pre rodičov. Všetky lekcie vedú profesionálni lektori – pedagógovia s dlhoročnou praxou s deťmi a mládežou, študenti a absolventi VŠMU či VŠVU. Odborným garantom je Mgr. Art Šárka Ondrišová, Art.D, uznávaná a oceňovaná choreografka a tanečná pedagogička, viac na www.elledanse.sk.

Okrem toho tanečná škola aj tento rok naplánovala aj veľmi obľúbený Muzikálový kemp.

Ten sa uskutoční v auguste, od 8. 8. do 14. 8. 2022. Je určený pre staršie deti, od 12 do 18 rokov. Keďže je veľmi populárny a obľúbený, je v ňom obmedzený počet účastníkov na 30 osôb. Počas letného týždňa vytvoria účastníci kempu muzikálové predstavenie. Absolvujú lekcie spevu, herectva a tanca, spojené do finálnej javiskovej formy a na záver – veľká verejná prezentácia muzikálu na divadelných doskách v Radošinskom naivnom divadle. Veľkolepý zážitok pre účinkujúcich, ale i divákov.

Tanečný denný letný tábor v Bratislave s elledanse - aj pre mládež

Za pomoci a grantu od Nadácie mesta Bratislava organizuje Tanečná škola elledanse toto leto tanečný denný letný tábor v Bratislave pre deti z Ukrajiny…

Pripravený je aj jeden špeciálny turnus denného tanečno-kreatívneho tábora pre deti z Ukrajiny. Tábor bude pre 30 detí z vojnou zasiahnutej Ukrajiny zadarmo a uskutoční sa v týždni od 18. 7. do 22. 7. 2022 taktiež v priestoroch tanečnej školy vo Vienna Gate  na Kopčianskej ul. v Petržalke. Pedagogický dozor budú zabezpečovať dvaja pedogogickí pracovníci z Ukrajiny, tanečné a kreatívne dielne povedú odborní lektori z Tanečnej školy elledanse.

Celým týždňom bude deti a pedagogických pracovníkov sprevádzať jazykový lektor, ktorý im pomôže aj s komunikáciou v slovenčine, oboznámi ich o faktoch o Slovensku, Bratislave, priblíži jazyk a naučí deti základné frázy používané v slovenčine. Okrem toho je pre deti pripravený zaujímavý celotýždňový program, ktorý bude pozostávať z tanečných lekcií, kreatívnych dielní a výletu do ZOO.

Tanečný denný letný tábor v Bratislave s elledanse návšteva ZOO

Deti vo veku 5 – 7 rokov absolvujú každý deň 90-minútový tanečný blok so zameraním na všeobecnú tanečnú prípravu. Deti vo veku 8 a viac rokov sa budú venovať lekciám moderného tanca. Hravou formou sa deti naučia tanečné väzby a kombinácie, ktoré budú prezentované v posledný deň tábora ich rodičom či starým rodičom. Vo výtvarných dielňach si deti vlastnoručne zhotovia masky alebo súčasti kostýmu, výtvarné diela, ktoré využijú na záverečnú prezentáciu. Súčasťou tábora bude výlet do bratislavskej ZOO.

Ako a kde prihlásiť deti do tábora?

Rodičia môžu prihlásiť svoje deti na letné tábory elledanse alebo muzikálový kemp prostredníctvom web stránky: www.elledanse.sk, v časti Leto sú všetky tábory a kemp spolu s prihláškou, alebo môžu kontaktovať telefonicky tanečnú školu: +421 918 940 114, prípadne mailom: skola@elledanse.sk.

V spolupráci s elledanse pripravila: Dáša Luknárová

Korektúry: Katarína Málková

Katarína Málková, jazyková korektorka

Máte firmu alebo projekt, kde potrebujete pomôcť s textami a korektúrami? Katarína Málková vám s nimi veľmi rada pomôže. Kontaktovať ju môžete tu: https://www.facebook.com/Corectus/

Mohlo by vás zaujímať