Rodič nie je návšteva. Oddeľovanie detí od rodičov je nesmierne poškodzujúca praktika, ktorá musí prestať…

„Čím viac chvály a povzbudenia sa dostane k rodiacej žene, tým viac lásky a trpezlivosti bude mať ona pre svoje bábätko.“

Materstvo a príchod dieťatka na svet je veľmi intenzívnym zážitkom takmer každej ženy. V súčasnej dobe sa veľmi osvedčila prítomnosť žien počas pôrodu

v nemocnici, ktoré sa označujú menom dula.

Kto je dula?

Dula nie je zaradená k zdravotníckemu personálu. Predstavuje špeciálne vyškolenú ženu, ktorá poskytuje podporu počas tehotenstva, pôrodu a šestonedelia u žien. Je pre ženy v nemocnici fyzickou aj psychickou oporou. Dula musí absolvovať certifikovaný kurz a byť schopná empatie a sprevádzania ženy v období tehotenstva aj samotného pôrodu. Zhovárala som sa s pani Gabrielou Janovičovou, ktorá vykonáva svoje poslanie duly už niekoľko rokov.

Kedy ste sa rozhodli pre povolanie duly? Čo rozhodnutiu predchádzalo?

Žiadna žena nikdy nezabudne, ako sa cítila, keď rodila. Aj ženy vo vysokom veku sú schopné dopodrobna popísať, ako sa cítili, čo sa pri pôrode dialo, čo im kto povedal. Pôrod a pocit, ktorý nás ním sprevádzal, nás ovplyvňuje ako matku, ženu, partnerku či priateľku. Na moju cestu duly, teda cestu sebapoznania, sebaliečenia a práce na sebe, ma motivovali aj vlastné zážitky z pôrodov, zážitky mojej mamy, mojich priateliek a známych.

Keď sa pozriem späť, vnímam veľa krokov v živote, ktoré napokon vyústili do rozhodnutia, že sa začnem vzdelávať a orientovať v povolaní duly, neskôr aj profesionálnej laktačnej poradkyne
a poradkyne pre nosenie detí. Stala som sa lektorkou hypnopôrodu a založila som Občianske združenie Ženské kruhy. Sama som dcérou, sestrou, manželkou, mamou troch dnes už dospelých detí a babkou 4 vnúčat. Nesmierne si vážim, že som mala tú česť byť pri tom, keď moje vnúčatá prichádzali na tento svet. To považujem za veľké požehnanie.

Prístup v našich nemocniciach nie je ružový, a to sa týka aj pôrodných sál. Môžeme povedať, že dula je ženou, ktorá zmierňuje strach a obavy ženy počas prípravy na pôrod? V čom vidíte hlavný význam prítomnosti duly v nemocnici?

Americký pôrodník Marshall H. Klaus povedal: „Čím viac chvály a povzbudenia sa dostane k rodiacej žene, tým viac lásky a trpezlivosti bude mať ona pre svoje bábätko.“

Dula poskytuje nezdravotnícke služby ženám v období tehotenstva, pôrodu a po pôrode. Podľa medicíny založenej na dôkazoch je najbezpečnejšou formou starostlivosti o nízkorizikovú rodičku, starostlivosť tzv. jedna na jednu. To znamená, jedna pôrodná asistentka na jednu ženu.

U nás je však stav pôrodných asistentiek poddimenzovaný, majú v starostlivosti často viac žien naraz a veľa administratívnej práce. Dula sa, naopak, môže celý čas venovať iba jednej žene.

Mojou úlohou je aj pripraviť ženy na pôrod. Informujem ich o prirodzenom pôrode, aké nemedikamentózne relaxačné techniky môžu používať, aby sa eliminoval strach, ktorý prežívajú. Tiež sa venujeme téme prenatálneho vývoja, významu prirodzeného pôrodu a popôrodného obdobia pre ženy aj ich deti.

Počas pôrodu som tam iba pre ženu. Snažím sa tvoriť atmosféru ticha a pokoja, aby som jej pomohla vytvoriť intímny priestor, v ktorom sa môže uvoľniť. Vopred sa s ňou rozprávam, čo je pre ňu príjemné alebo menej príjemné, a hlavne, čo je pre ňu dôležité. Počas pôrodu sa snažím najmä o pohodu ženy. Jemne sa jej dotýkam, ak je potrebné objatie, tak aj objímam, masírujem, povzbudzujem. Púšťam hudbu, zhasnem svetlá, pomôžem jej so zmenou polohy.

Jedna klientka vyjadrila moju prácu slovami: „Vie povzbudiť, upokojiť a utvrdiť, že to, čo intuitívne cítite, je správne. Jej skúsenosti a techniky spravili z nášho pôrodu nádhernú udalosť. S chladnou hlavou a láskavým spôsobom vie, kedy a čo povedať, urobiť a zároveň, kedy je lepšie zostať v tichosti. Je akoby vašou „druhou hlavou“, ktorá ostáva vedomá a racionálna, zatiaľ čo tá vaša sa môže zahĺbiť do svojho sveta a užívať si prítomný okamih.“

Neustále sa vzdelávam u zahraničných odborníčok. Naučili ma hlboké, prastaré, u nás už dávno zabudnuté zručnosti, ktoré môžem využiť. Ľudský dotyk má nespochybniteľný liečivý potenciál, ľudské objatie vyjadruje lásku, prijatie, blízkosť, ale aj radosť. Sme spoločenské bytosti a dotyk je v podstate prvý jazyk, ktorým sa vytvára väzba. Preto ženy v období tesne po narodení bábätka podporujem v procese nerušeného kontaktu, koža na kožu s dieťatkom, zvítania sa, prvých dotykov, ovoniavania, prvého pohľadu do očí. Vzájomný pohľad do očí vo chvíľach po pôrode je neopakovateľným a mimoriadne hlbokým zážitkom v živote oboch aktérov pôrodu, ženy i jej bábätka. Aj tento pohľad zvyšuje vylučovanie hormónu oxytocínu.

Oxytocín je dôležitý nielen pri pôrode, ale aj po ňom. Je to hormón, ktorý „hovorí“: buď priateľská a staraj sa.

Podporujem ženy, aby boli s bábätkom ošetrované ako neoddeliteľná jednotka, pretože prax vo väčšine pôrodníc rutinne oddeľuje ženy a ich novorodené deti. Spolu s Mirkou Rašmanovou som v OZ Ženské kruhy spoluautorkou knihy Bonding – matkina náruč po pôrode, a táto téma je mojou srdcovkou.

Snažím sa pomáhať hlavne tým, že v žene povzbudzujem dôveru v jej vlastné schopnosti. Pomáham ženám, aby sa dokázali intuitívne napojiť na svoje telo, aby rozpoznali, čo ich telo potrebuje, a aby to potom vyžadovali a vykonávali.

Prevažná väčšina žien, ktoré sprevádzam, privedie bábätko na svet v kľaku a zostáva s bábätkom nerušene. Následne je spolu s ním presunutá na oddelenie šestonedelia. Prítomnosť duly oceňujú aj partneri žien, pre ktorých môže byť dula tiež neoceniteľnou oporou.

Moja práca je moja najväčšia vášeň, robím ju s radosťou, zo srdca a cítim ju ako poslanie, pre ktoré som sem prišla.

Je vaša prítomnosť v nemocnici akceptovaná všade rovnako? Aká je vaša dobrá ale aj menej príjemná skúsenosť?

Začiatky v slovenských pôrodniciach boli náročné. Personál sa občas správal až nepriateľsky a stalo sa, že dal žene negatívne pocítiť, že si zavolala k pôrodu dulu. Časom sa však situácia mení a v pôrodnici, kde ženy sprevádzam najčastejšie, vnímam obojstranný rešpekt. Spomeniem jednu spätnú väzbu od ženy, ktorá sa vyjadrila, že je pre ňu veľmi dôležité, aby sa nachádzala v priateľskom prostredí, nielen s kamarátkami, ale aj doma i v práci. Počas môjho sprevádzania pri pôrode jej dieťatka veľmi intenzívne vnímala priateľskú atmosféru a cítila sa uvoľnene a veľmi dobre. Medzi menej príjemné aspekty mojej práce sú telefonáty od žien z celého Slovenska, ktoré ma žiadajú o radu, ako sa dostať k svojmu bábätku, ktoré z rôznych príčin personál od nich oddelil. Radím im, čo môžu urobiť, ale často je mi až ťažko z pravidiel systému.

Je dôležité vedieť, že deti majú právo na prítomnosť rodiča a že rodič nie je návšteva, ale zákonný zástupca. Oddeľovanie detí od  ich rodičov je nesmierne poškodzujúca praktika, ktorá musí prestať.

Organizujete už nejaký čas kurzy pre tehotné ženy pod názvom hypnopôrod. Priblížite čitateľom túto tému?

V našej kultúre je pod slovom pôrod ukrytá predstava rizika, strachu a aj veľkej bolesti.

Názov hypnopôrod mnohých ľudí už vopred odradí. Vravia: „To ťa tam niekto zhypnotizuje?“ Hypnopôrod nie je o zhypnotizovaní ženy nejakou sprevádzajúcou osobou. Metódy hypnopôrodu môžu pomôcť ženám vrátiť pôrod do ich rúk, uvoľniť myseľ aj telo, ženy sa tiež naučia aj to, ako si upraviť prostredie, v ktorom budú rodiť (ide to aj v pôrodnici), aby telo mohlo vylučovať ten správy kokteil hormónov lásky a zrelaxované mohlo fungovať tak, ako je to naprogramované prírodou. Na mojich kurzoch sa dozvedia aj o svojich právach, o tom, čo robiť, ak chcú byť so svojim bábätkom ošetrované ako neoddeliteľná jednotka. Veľa sa naučia aj partneri žien, ako byť oporou pre ženu počas pôrodného procesu.

Zažila som so ženami, ktoré sa pripravovali na pôrod metódou hypnopôrodu, pôrody, kedy boli ženy pokojné, zrelaxované do takej miery, že aj samotný personál v pôrodnici zhodnotil, že taký krásny pôrod ešte nevideli a ďakovali žene za „zážitok“. V každom prípade sú ženy po kurze pokojnejšie a aj z pôrodov, pri ktorých cítia bolesť, môžu mať pozitívnu skúsenosť.

Samozrejme, dôležitým aspektom je spôsob komunikácie a to, či sa cítia videné a rešpektované ľuďmi, ktorí im asistujú.

Dula je podľa mňa silná žena bohatá nielen na empatiu, zdravý temperament a pokoj. Ako sa udržujete v psychickej kondícii?

Práca duly prináša so sebou aj náročné chvíle a zážitky, ktoré potrebujem spracovať. Vtedy mi pomáhajú rozhovory a konzultácie s ďalšími dulami, ktoré mi rozumejú. Najväčším relaxom je pre mňa príroda a stretávanie sa so širokou rodinou, mojimi milovanými vnúčatkami, ale aj priateľkami.

Dula Gabriela Janovičová

Kniha Bonding – matkina náruč po pôrode 
Pripravila Zuzana Balašovová Donátová

Korektúra: Katarína Málková

Katarína Málková, jazyková korektorkaMáte firmu alebo projekt, kde potrebujete pomôcť s textami a korektúrami? Katarína Málková vám s nimi veľmi rada pomôže. Kontaktovať ju môžete tu: https://www.facebook.com/Corectus/

Mohlo by vás zaujímať