Ivana Molnárová: Trh práce bude onedlho patriť 45+ ľuďom

Ivana, pred rokom sme mali možnosť dočítať sa v týždenníku Trend, ktorému ste poskytli rozhovor, že v súčasnosti sú pre zamestnávateľov ľudia nad 45 rokov už starí, nepotrební a neatraktívni. Platí to stále, alebo sa niečo za ten rok zmenilo?

Zmenilo sa to, že je väčší nedostatok ľudí. Kto chce pracovať, tak prácu si nájde oveľa jednoduchšie. Ale stále je skupina ľudí, ktorá nemá vždy ideálne podmienky. Dôležité je uvedomiť si, že terajší 40nici sú úplne iní ako tí pred 10 a viac rokmi. Je to generácia do ktorej patrím i ja. Zažili sme revolúciu, boli sme vystavení rôznym zmenám. Prvé zamestnanie dnešných 40+ľudí bolo už v novom prostredí na trhu práce a socializmus na pracovisku sme viac menej nezažili.  Veľká časť ľudí je počítačovo a jazykovo zdatná. Keď sme napríklad pozerali štatistiky, tak pred 10 rokmi vedela iba malá časť 40nikov iný jazyk. Mali síce zvládnutú prácu na internete, ale používanie office systémov bolo na nízkej úrovni. Dnes je jazyková vybavenosť a ovládanie kancelárskych programov úplná samozrejmosť a súčasť života. Ďalšia dôležitá vec je, že máme odrastené deti a plne sa môžeme sústrediť na prácu. Nehrozia nám toľké výpadky z pracovného procesu z titulu starostlivosti o deti.

Čo sa však týka diskriminačných praktík na pracoviskách, tak vek je druhým najčastejšie spomínaným dôvodom diskriminácie na pracovisku. Dá sa predpokladať, že starší ľudia sa cítia kvôli svojmu veku na  pracoviskách častokrát v nevýhode.

Myslíte si, že firmy budú ochotné, resp. budú musieť prehodnotiť svoj pohľad na 40+ ľudí?

Budú musieť vzhľadom na demografický vývoj posledných rokov. A nielen firmy, ale aj my sami budeme musieť prejsť zmenou. Hovorím my sami, keďže mám viac ako 47 rokov, takže sa to týka aj mňa.  Najväčší posun musí nastať v oblasti vzdelávania a prístupe na strane ľudí, ale i firiem.

 
Prečo je podľa vás postoj personalistov tak silný v neprospech 45+ ľudí?

Skôr to vnímam ako nezrelosť a neochotu pochopiť širšie súvislosti. Keď mám diverzitu, tak oveľa viac viem rozumieť službám, tovaru, ktorý ponúkam pre rôzne cieľové skupiny. Dokážem viac pochopiť rôznych zákazníkov. Na obranu komunity HR hovorím, že mnohí ľudia si problémy spôsobujú sami. Nedokážu sa prispôsobiť. Kladú si množstvo podmienok. Veľmi záleží od osobnosti človeka. Ako dokáže zvládnuť svoje ego, pokoru k životu a vďačnosť.

Často počúvame, že 40+ ľudia sú prekvalifikovaní. Prečo sú podľa vás skúsenosti vnímané ako obtiaž?

Keď je človek viac kvalifikovaný a viac vie, tak je to nevyrieknutá hrozba pre personalistu, že bude firmu viac stáť. Niektoré firmy potrebujú iba základné znalosti pre výkon práce, čo v ich prípade znamená, že chcú ušetriť. Neuvedomujú si však rôzne benefity, ktoré im človek so skúsenosťami prináša. Či už zrelosť, trpezlivosť, lojalitu k zamestnávateľovi a častokrát si napriek znalostiam a skúsenostiam vypýtajú i menej peňazí ako človek po tridsiatke.

Máte obrovský prehľad o trhu práce. Existujú firmy, ktoré cielene budujú zmiešané tímy? Máme takých lídrov v tejto oblasti na Slovensku?

Je ich viac. Firmy prichádzajú na to, ako som už spomínala, že diverzita je dôležitá pre úspech ich biznisu. Demografický vývoj je dôležitý aj pre obchod. Kto bude našim konečným spotrebiteľom? Už teraz je jasné, že to bude veľká časť ľudí práve po 50tke. Bude preto potrebné vedieť, ako pre nich pripraviť služby a tovar tak, aby ich firmy úspešne predávali.

Ako sa k zmiešaným tímom staviate v Profesii? 

Nás zaujíma skôr to, čo človek vie, nie koľko má rokov. Či má skúsenosti v oblasti na ktorú ho potrebujeme. Ako príklad uvediem našu office manažérku, ktorá má 55 rokov, avšak má viac energie ako mnohí mladší zamestnanci.

Ivana, čo by mali podľa vás robiť ľudia po 40ke, keď sa im nedarí získať prácu, ktorá ich napĺňa. Máte nejaké tipy?

Určite neustále na sebe pracovať. Neznamená to, že teraz, keď sa blížim k 50ke, tak všetko viem. Práve naopak. Potrebujeme stále na seba pracovať. Vek je len číslo a naozaj záleží na tom, aký máme postoj k životu, ako sa dokážeme prispôsobiť. Ako vieme meniť svoje návyky.

Rozhovor pripravila: Martina Valachová


Mohlo by vás zaujímať…

Mohlo by vás zaujímať