Dokážu zelené strechy pomôcť zlepšeniu klímy

Z kancelárie korporácie vyšiel na strechu a už tam zostal…

Braňo Siklienka robí mestá zelenšími. Zameriava sa totiž na zelené strechy, ktoré majú mnoho benefitov. Aké to sú a prečo by vás to mohlo zaujímať, aj o tom som sa s ním rozprávala…

Braňo, kedy a prečo prišiel nápad začať podnikať v oblasti zelených striech?

Pôvodne som vyštudoval financie a pracoval 12 rokov ako analytik. Ale po 12-tich rokoch korporátneho života sa mi podarilo „uniknúť“. Dá sa povedať, že som vyhorel a financie ma prestali baviť. Začal som robiť záhrady. Pre mňa to bola činnosť, kde ste na konci dňa po sebe videli reálnu robotu, nie len desiatky sheetov v exceli.

Pred tromi rokmi som sa dostal na konferenciu o zelených strechách v Prahe. Vtedy mi to celé zapadlo a uvedomil som si, aký prínos majú vegetačné strechy z hľadiska klímy. A tak som sa v tejto oblasti začal vzdelávať a navštevovať zahraničné konferencie, ktoré sa venovali zeleným strechám a prírode blízkym riešeniam.

Dokážu zelené strechy pomôcť zlepšeniu klímy? Áno...
Dokážu zelené strechy pomôcť zlepšeniu klímy?

Ako dokážu zelené strechy pomôcť zlepšeniu klímy?

Myslím, že každý si uvedomuje extrémy, ktoré sa opakujú posledné roky. Skočíme zo zimy do leta, zažívame extrémne teplotné skoky, málo zrážok, a keď príde väčšia búrka, tak riešime záplavy. Je to výsledkom našej ľudskej činnosti, kedy dochádza k neprimeranému odlesňovaniu, nevhodnému obhospodarovaniu poľnohospodárskej pôdy a masívnej výstavbe. Nastáva vysušovanie krajiny, nefunguje malý vodný cyklus a keď príde väčší dážď, je tu problém, lebo vodu nemá čo zadržať a nedokáže vsiaknuť do presušenej pôdy.

Preto dnes musíme robiť opatrenia, ktoré dokážu zrážkovú vodu v krajine zadržať a ideálne v mieste, kde spadnú zrážky, a nie odviesť ich kanalizáciou preč. Jedným z riešení sú aj zelené strechy.

Dokážu zelené strechy pomôcť zlepšeniu klímy?
Zelená strecha môže byť aj farebná

Môžete to detailnejšie vysvetliť?

Zelené strechy dokážu zadržať až 90 % atmosférických zrážok. Keď príde dážď, substrát nasiakne vodou, časť vlahy sa vyparí a zvyšná časť odtečie. Práve týmto odparovaním (evapotranspiráciou) dochádza k výmene tepla, a preto zelené strechy dokážu ochladiť okolité prostredie až o 3 stupne. Navyše rozdiel medzi povrchovou teplotou ozelenenej strechy a klasickou strechou môže byť v lete až 50 stupňov. Aj preto v zastavaných častiach miest vznikajú tepelné ostrovy a mestá sú preto rozpálené. Zelené strechy napomáhajú ochladzovaniu miest a pobyt v nich je príjemnejší.

Aké sú ešte benefity zelených striech pre mestá?

Tým, že zelené strechy dokážu absorbovať veľkú časť zrážkovej vody, eliminujú riziko povodní. V mnohých väčších mestách je komplikované, resp. nemožné vysádzať v niektorých lokalitách stromy, z dôvodu inžinierskych sietí, a práve tam môžu nájsť svoje uplatnenie zelené strechy, dažďové záhrady, alebo iné vsakovacie opatrenia.

Vegetačné strechy taktiež zachytávajú prach, CO2, čím zlepšujú kvalitu prostredia, v ktorom žijeme. Navyše zvyšujú biodiverzitu, ktorá dnes veľmi rýchle ubúda.

Čo si môžeme predstaviť pod pojmom zelená strecha?

Vegetačné strechy môžeme z hľadiska vegetácie rozdeliť na tzv. extenzívne a intenzívne zelené strechy. Extenzívne zelené strechy sú vysadené suchomilnými rastlinami – rozchodníkmi, trávami a machmi, ktoré si nevyžadujú špeciálnu údržbu, ani automatický zavlažovací systém. Údržba suchomilnej strechy zahŕňa 2x ročne kontrolu z dôvodu odstránenia nežiaducich burín. Niektoré typy porastov si vyžadujú aj hnojenie.

Kvôli nízkej váhe je tento typ strechy možné zrealizovať na takmer všetkých strešných konštrukciách. Investícia do tohto typu vegetačnej strechy je najnižšia a dá sa zrealizovať už od 30 EUR za m². Inštalácia extenzívnej strechy na rodinnom dome trvá približne 1 až 2 dni.

Branislav Siklienka na streche po realizácii

 Intenzívne zelené strechy sú také záhrady na streche, kde si môžete vytvoriť nový pobytový priestor. Môžete na nich relaxovať, cvičiť alebo si užívať posedenia s rodinou alebo párty s kamarátmi. Na administratívnych budovách plnia funkciu pracovných alebo relaxačných zón. Niektoré firmy si na nich dokonca otvoria kaviareň a tak si zelená strecha dokáže na seba aj zarobiť. Na intenzívnych strechách je možné pestovať širokú škálu rastlín, kríkov a stromov. Strecha môže slúžiť aj na pestovanie ovocia a zeleniny, čo je veľmi populárne v zahraničí, označované ako „urban farming“. Intenzívne vegetačné strechy si vyžadujú zavlažovací systém a pravidelnú údržbu.

Na aké strechy je zeleň vhodná?

Zelenú strechu je možné inštalovať na plochej aj šikmej streche. Dôležitá je jej technická pripravenosť, respektíve možnosti jej úpravy pre potreby ozelenenia.

V prvom rade je dôležitá statika. Najľahšie zelené strechy majú v nasýtenom stave hmotnosť od 80 kg/m².

Ďalším krokom je preverenie kvality hydroizolácie. Častokrát sa na izoláciu strechy používajú asfaltové pásy alebo plastové fólie (napr. Fatrafol). Tie sú ako podklad pre zelenú strechu vhodné. Naopak na škridlu alebo plech vegetačnú strechu inštalovať nie je možné. Tesnosť hydroizolácie musí byť pred realizáciou preverená, aby strecha nezatekala. Pri starších hydroizoláciách je potrebné skontrolovať, či sa na nich neobjavili mikrotrhliny, ktoré by v budúcnosti mohli zatekanie spôsobiť.

Netreba sa báť plesní či zatečenia stropov?

O zelených strechách koluje mnoho mýtov. Predstavte si, ako vyzerajú dnešné strechy. Väčšina plochých striech je zasypaná riečnym štrkom. Zelené strechy sa inštalujú podľa štandardov. U nás sa preberajú väčšinou nemecké FLL štandardy. Tie predpisujú potrebné vrstvy, aby zelená strecha dlhodobo fungovala a neporušila hydroizoláciu. Čiže, ak je zelená strecha zrealizovaná dobre a pri jej inštalácii nepríde k narušeniu hydroizolácie, nemalo by dôjsť k takýmto situáciám.

Koľko taký špás vyjde a dá sa počítať aj s návratnosťou zelenej strechy?

Cena zelenej strechy je závislá od typu vegetačnej strechy a jej náročnosti na realizáciu. Tie najjednoduchšie zelené strechy sa dajú zrealizovať zhruba od 30 EUR na m².

Zelenú strechu je potrebné vnímať ako investíciu, nie ako náklad. Vegetačné strechy majú mnoho benefitov a vložené prostriedky sa vrátia v podobe zníženia nákladov na energie a zlepšenia životného prostredia.

Je možné získať na zelenú strechu aj finančnú podporu?

Zelené strechy sú jedným z vodozádržných opatrení, ktoré sú podporované Európskou úniou alebo grantmi jednotlivých miest a obcí. O aktuálnych dotáciách je dobré informovať sa na miestnych úradoch alebo príslušných ministerstvách. Momentálne podporuje budovanie zelených striech mesto Bratislava. Príspevok môžete dostať do výšky až 50 % z preinvestovaných nákladov, maximálne však do výšky 1.000,- EUR na jedného žiadateľa.

Aké sú vaše najbližšie plány alebo projekty v oblasti zelených striech?

V týchto dňoch zakladáme s partnermi Asociáciu pre zelené strechy a zelenú infraštruktúru. Bude to profesijná organizácia, ktorej cieľom bude šírenie povedomia o zelených strechách, o ich pozitívnom vplyve na klímu a vytváranie podmienok na ich realizovanie. Avšak jednou z hlavných úloh bude dostať zelené strechy do agendy kompetentných inštitúcií, ktoré sa zaoberajú témou životného prostredia alebo energetickej efektívnosti budov.

Kto by chcel byť súčasťou pozitívnej zmeny klímy, nech sa k nám pridá. Pretože pre pozitívne ciele by sme sa mali spájať, či už architekti, stavbári, developeri alebo iní aktivisti.

Branislav Siklienka, majiteľ Sky Gardens – zelená strecha

Rozhovor pripravila: Martina Valachová

Korektúry: Katarína Málková

Máte firmu alebo projekt, kde potrebujete pomôcť s textami a korektúrami? Katarína Málková vám s nimi veľmi rada pomôže. Kontaktovať ju môžete tu: https://www.facebook.com/Corectus/

 

Mohlo by vás zaujímať