fbpx

Telemedicína rastie za posledný rok násobne – odvykáme si od klasickej návštevy lekára?

Ilustračný obrázok / Pixabay

Telemedicína rastie za posledný rok násobne – odvykneme si od klasiky?

Pre pár rokmi nepredstaviteľné, dnes pomaly trend. Reč je o telemedicíne. Počas pandémie lekári ordinovali veľmi často a v mnohých prípadoch výhradne cez mail a telefón (česť výnimkám). Podľa informácií, ktoré priniesla TASR, vraj telemedicína rastie za posledný rok násobne – odvykneme si od klasiky?

Uvažujem, že možno ani nejde o záujem, ale je to z núdze cnosť. Predsa len, po telefóne nemožno očakávať hĺbkové a presné vyšetrenie.

Podľa správy TASR,  zdravotníci s pacientmi stále viac komunikujú telefonicky či prostredníctvom správ a emailov.

Union zdravotná poisťovňa (ZP) upozornila, že záujem o telemedicínu, ktorý začal stúpať už v začiatkoch pandémie, stále rastie. Potvrdzujú to aj údaje ZP Dôvera a Všeobecnej zdravotnej poisťovne (VŠZP).

Kým v roku 2020 vyplatil Union za výkony telemedicíny 279.917 eur, vlani to už bolo 1.003.872 eur. Ide teda o 258-percentný nárast,“ priblížila hovorkyňa súkromnej ZP Beáta Dupaľová Ksenzsighová.

Čo všetko je lekárom v rámci telemedicíny preplácané?

V rámci telemedicíny sú lekárom preplácané napríklad konzultácia zdravotného stavu cez email, telefonický hovor, videohovor alebo sms. Tiež výkon predpisu elektronického receptu i krízová psychoterapeutická intervencia.

Za dva roky eviduje Union ZP takmer 2.188.000 preplatených telemedicínskych výkonov, z toho 314.236 v súvislosti s diagnózou COVID-19. Najväčší záujem o telemedicínu bol v posledných dvoch rokoch podľa údajov Unionu v Košickom a Prešovskom kraji. Naopak, najmenej túto formu preferovali v Trenčianskom a v Trnavskom kraji.

ZP Dôvera v roku 2020 uhradila za telemedicínske výkony 6.270.000 eur, pričom 189.000 výkonov súviselo s ochorením COVID-19. V roku 2021 sa náklady zvýšili na 11.757.000 eur a počet výkonov súvisiacich s ochorením COVID-19 stúpol na 648.000. Za telemedicínske výkony vyplatila Dôvera najviac eur v Košickom, Nitrianskom a Prešovskom kraji. Najmenej nákladov uhradila v Žilinskom kraji, informoval PR špecialista poisťovne Matej Štepianský.

Rovnako eviduje nárast záujmu o telemedicínu aj VšZP. „Kým v roku 2020 (od apríla) poskytovatelia zdravotnej starostlivosti vykázali takmer 5.900.000 výkonov a z toho takmer sedem percent tvorili COVID diagnózy, v roku 2021 to bolo už 9.648.000 výkonov a takmer 20 percent z nich patrilo COVID diagnózam,“ priblížila hovorkyňa poisťovne Eva Peterová. VšZP v roku 2020 uhradila za všetky výkony telemedicíny viac ako 13.658.000 eur, z čoho 11 percent tvorili náklady súvisiace s COVID-19. Vlani uhradila takmer 22.600.000 eur, pričom náklady súvisiace s ochorením COVID-19 tvorili približne 20 percent. Najviac výkonov telemedíciny bolo podľa údajov VšZP uhradených v Prešovskom, Žilinskom a Bratislavskom kraji, najmenej v Trenčianskom kraji.

Toľko správa TASR

Zamyslenie na záver…

Ako vychádza z tejto správy, tak iba zlomok prípadov telemedicíny bol z dôvodu Covid-19. To znamená, že ide približne o 20%. Ostatných 80% nesúviselo s ochorením na Covid – 19. V správe TASR ma zaujal výraz, že evidujú nárast záujmu o telemedicínu.

Nárast záujmu…

Koho záujmu. Pacientov? Neverím, že človek, ktorý sa necíti dobre, má z vlastnej pohodlnosti záujem vyriešiť vec telefonicky – bez lekárskeho vyšetrenia.

Ak správa hovorí o záujme o telemedicínu, ktorý ide od lekárov, mali by sme asi spozornieť.  Lebo zvyk je železná košeľa…

Pripravila: Martina Valachová

Mohlo by vás zaujímať

Pred časom som robila rozhovor s MUDr. Etelou Janekovou o dôležitosti prevencie, ale aj o tom, že telemedicína nie je cesta… Pacienta treba vyšetriť!

Mohlo by vás zaujímať