Paliatívne poradenstvo v pohodlí domáceho prostredia

Paliatívne poradenstvo Paliatívne poradenstvo 

V situácii, keď stojíte pred otázkou, ako sa správne starať o člena domácnosti, ktorý je imobilný alebo potrebuje pomoc po príchode z nemocnice, je dobré vedieť základné prvky paliatívnej starostlivosti o člena domácnosti. Takúto službu poskytuje aj MEDI ADOS. Výhodou je, že sa v domácom prostredí, prípadne prostredí ambulancie, môžete dozvedieť o praktických postupoch v začiatkoch starostlivosti o seniora či zverenú osobu.

Paliatívne poradenstvo v pohodlí domáceho prostredia

Na čo sa presne typ poradenstva zameriava, odpovedal Daniel Ornyi, spoluzakladateľ ošetrovateľskej agentúry MEDI ADOS, ktorý pôsobí so svojim kolektívom v Bratislave a okolí:

„Paliatívna starostlivosť je prístup, pri ktorom sa snažíme zlepšiť kvalitu života pacientov, ktorí čelia problémom spojeným s nevyliečiteľným ochorením. Včasným rozpoznaním, kvalifikovaným zhodnotením a liečbou Včasným rozpoznaním, kvalifikovaným zhodnotením a liečbou bolesti a ostatných telesných, psychosociálnych a duchovných problémov sa snažíme predchádzať a mierniť utrpenie týchto pacientov a ich rodín. Zameriame sa aj na vysvetlenie komplexného manažmentu starostlivosti v paliatívnom smere. Tiež našich klientov radi profesionálne prevedieme nuansami starostlivosti o pacienta v terminálnych štádiách s komplexným manažovaním teoretickej a praktickej ošetrovateľskej i legislatívnej stránky.“

Ošetrovanie v domácom prostredí má nesporne veľa výhod. Čo všetko si pod tým môžu ľudia predstaviť?

„Našim hlavným cieľom je poskytnúť klientovi komplexnú ošetrovateľskú starostlivosť  tak, aby sa zlepšila kvalita života pacienta. Sústreďujeme sa na doliečenie po ústavnej zdravotnej starostlivosti. Všetky služby poskytujeme v domácom prostredí, v ktorom sa klient cíti najlepšie. Našimi klientmi sú pacienti/osoby všetkých vekových skupín, ktorí o ňu požiadajú.

Zdroj foto: Archív Medi Ados

Ošetrovateľskú starostlivosť poskytujeme klientom, ktorých zdravotný stav si nevyžaduje hospitalizáciu. Ide hlavne o pacientov po skončení ústavnej liečby (nemocnice, doliečovacie oddelenia, hospice, paliatívne oddelenia a iné zdravotnícke zariadenia), o pacientov chronicky chorých a o pacientov s nevyliečiteľným ochorením.“ Doplnil Daniel Ornyi.

V prípade, ak potrebujete poradiť, kontakt na MEDI ADOS nájdete na ich webovom sídle.

Pripravila: Martina Valachová

Mohlo by vás zaujímať…

Starostlivosť o seba vo vyššom veku vám skvalitní život. Viac povedala Darina Strešňáková

Mohlo by vás zaujímať